HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุนันทา เรือนทิพย์ 043-225514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.250 25 เมษายน 2559
09:49:00 น.
เครื่องคอมฯมีไวรัส สั่งปรินต์ไม่ได้ scan virus ปรับปรุง Software 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 22 เมษายน 2559
16:55:00 น.
เครื่องคอมติดไวรัส ทำงานช้า ขอลงโปรแกรมฆ่าไวรัส scan virus ปรับปรุง Software 0.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ 0862390185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 21 เมษายน 2559
15:14:00 น.
ปริ๊นงานออกมาแล้วเหมือนหมึกขาด Printer หัวพิมพ์อุดตัน ล้างหัวพิมพ์ ปรับปรุง Hareware 100.00
คุณบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ 0862390185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 20 เมษายน 2559
11:17:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ เช็คหมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
นางสกาวรัตน์ นันบุญมา 0815561457 สำนักการคลัง 192.168.11.152 20 เมษายน 2559
10:23:00 น.
เครื่องขึ้นหน้าจอสีฟ้า ใช้งานไม่ได้ หน่วยความจำหลักมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ 0891156991 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 19 เมษายน 2559
11:49:00 น.
เครื่องคอมติดไวรัส ข้อมูลหายหมด scan virus ปรับปรุง Software 0.00
อาภาพร 0804002297 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.2 19 เมษายน 2559
10:11:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ ห้องกองทุนสุขภาพฯ เช็คไดรเวอร์ Printer ปรับปรุง Software 0.00
บทกร 0835999433 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 18 เมษายน 2559
16:01:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ๊นท์ไม่ได้ เช็คไดรเวอร์ Printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสกุลรัตน์ นาชิต 0951972959 สำนักการคลัง 192.168.11.154 18 เมษายน 2559
15:18:00 น.
elaas not print ติดตั้ง plug in E-laas ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา วงค์ชมภู 084-4098323 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.101 18 เมษายน 2559
14:46:00 น.
เข้าระบบอินเตอร์เน็ทไม่ได้ เหมือนโดนล็อค แก้ไขหมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
นายอาทิตย์ ยอดสง่า 0815561457 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.57 18 เมษายน 2559
14:33:00 น.
ขึ้นจอฟ้า หน่วยความจำมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ 0815223698 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.174 18 เมษายน 2559
14:33:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางวราภรณ์ ยะรี 0816015857 สำนักการคลัง 192.168.11.184 12 เมษายน 2559
10:10:00 น.
การทำงานรวน ระบบ error ปิดไม่ได้ เข้าทำงานไม่ได้ เม้าท์เสีย ปรับปรุง Hareware 200.00
กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ 1216 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.71 11 เมษายน 2559
09:18:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด adapter เสีย ปรับปรุง Hareware 1,500.00
นายนเรศศักดิ์ สร้อยติตะ 0815561457 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.247 07 เมษายน 2559
09:38:00 น.
ปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ต้องเปลี่ยนลูกดรัมตลับหมึก ปรับปรุง Hareware 0.00
พี่เบียร์ 0815561457 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.218 07 เมษายน 2559
09:37:00 น.
ต้องการใช้ปริ๊นเตอร์แบบ network เดินสายแลนให้ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Hareware 90.00
พี่แหม่ม 0815561457 สำนักการคลัง 192.168.111.120 04 เมษายน 2559
16:23:00 น.
เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ ไฟไม่เข้า เปลี่ยนสายไฟ ปรับปรุง Hareware 50.00
ฤทัยรัตน์ แผนทอง 0865030097 สำนักการศึกษา 192.168.14.73 04 เมษายน 2559
10:02:00 น.
Word กับ Excel ใช้งานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.สุกัญญา มุกดาศรี 0804002297 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.23 29 มีนาคม 2559
13:15:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวบทกร ศรีธัญรัตน์ 0804002297 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 28 มีนาคม 2559
14:50:00 น.
ใช้งานโปรอกรมไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น