HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายกิตติกูล แก้วหานาม 0844006438 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 05 ตุลาคม 2559
09:49:00 น.
ใช้งาน wifi ไม่ได้ ลงไดรเวอร์ usb wirless ปรับปรุง Software 0.00
นายโกวิทย์ กุลวิเศษ 0875564125 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 04 ตุลาคม 2559
16:07:00 น.
ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
พี่ปุ้ย 0844006438 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.112 04 ตุลาคม 2559
16:06:00 น.
ต้องการแชร์ปรินเตอร์ค่ะ แชร์ปรินเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นส.ประไพศรี ไชยโย 0905816356 สำนักการคลัง 192.168.11.245 04 ตุลาคม 2559
15:48:00 น.
ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ลงไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
สุุเมธ 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.112 04 ตุลาคม 2559
15:28:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ฝ่ายแผนที่ภาษ๊ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043-224029 สำนักการคลัง 192.168.11.124 04 ตุลาคม 2559
12:59:00 น.
ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางดวงนภา สกุลพานิช 0847569542 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.240 04 ตุลาคม 2559
11:16:00 น.
ไม่มีสายแลน จัดทำสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
นายโกวิทย์ กุลวิเศษ 0878766128 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 30 กันยายน 2559
14:39:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ศิริลักษณ์ บัวเย็น 0847569542 สำนักการศึกษา 192.168.14.64 29 กันยายน 2559
13:55:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 29 กันยายน 2559
10:02:00 น.
รบกวนลงเครื่องปริ๊นเตอร์ ให้ด้วยคะ ปริ๊นงานไม่ได้ ขอบคุณค่ะ.. ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางวชิราพร สุรศักดิ์ริธิกุล 0844006438 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.71 28 กันยายน 2559
10:46:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางนวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ 0875564125 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 27 กันยายน 2559
10:56:00 น.
windows ใช้งานไม่ได้ ไม่มีไอคอน ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสิริวรรณ ตั้งใจตรง 0844006438 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.10.15 26 กันยายน 2559
16:02:00 น.
เครื่องค้างบ่อย ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายพงศ์ศิริ เจริญหล้า 0847569542 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 26 กันยายน 2559
14:26:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายเศรษฐนัย ช่วงชิต 0875564125 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 23 กันยายน 2559
12:56:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง 0844006438 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 23 กันยายน 2559
12:51:00 น.
update windows7 Update windows7 ปรับปรุง Software 0.00
นางนวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 23 กันยายน 2559
12:35:00 น.
หน้าจอคอมพิวเตอร์ เปิดมาไม่มีเมนู(ไอคอน) มีแต่รูปภาพพื้นหลัง แก้ไข Registry ปรับปรุง Software 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.109 22 กันยายน 2559
11:04:00 น.
ลงวินด์โดว์ใหม่ ฝ่ายแผนที่ภาษี ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ฤทัยรัตน์ 0865030097 สำนักการศึกษา 192.168.14.73 22 กันยายน 2559
09:51:00 น.
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ สวิตชิ่งฮับไฟไม่เข้า ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวิมลรัตน์ นามตะ 0875564125 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.89 21 กันยายน 2559
11:29:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น