HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.143 03 สิงหาคม 2559
11:07:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.246 03 สิงหาคม 2559
11:07:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.124 03 สิงหาคม 2559
11:06:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.163 03 สิงหาคม 2559
11:05:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.165 03 สิงหาคม 2559
11:05:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.169 03 สิงหาคม 2559
11:04:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.167 03 สิงหาคม 2559
11:03:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.168 03 สิงหาคม 2559
11:03:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.164 03 สิงหาคม 2559
11:02:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.173 03 สิงหาคม 2559
11:01:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.151 03 สิงหาคม 2559
10:51:00 น.
แสกนไวรัสและลงวินโดว์ใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุรภา 1215 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.55 03 สิงหาคม 2559
09:54:00 น.
เข้าInternetไม่ได้ เซ็ตหมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
นายกิตติกูล แก้วหานาม 0847569542 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 02 สิงหาคม 2559
10:45:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ เสียบสายไฟ HDD ใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0878766128 สำนักการคลัง 192.168.11.176 02 สิงหาคม 2559
10:21:00 น.
ลงวินโดว์ใหม่ ลงใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วราภรณ์ ยะรี 0961085889 สำนักการคลัง 192.168.11.184 01 สิงหาคม 2559
10:12:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้มีไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
สุจิตรา 088-0721564 สำนักการศึกษา 192.168.14.61 29 กรกฎาคม 2559
10:51:00 น.
เครื่องมีไวรัส(เครื่องศพด.โนนทัน) ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 28 กรกฎาคม 2559
15:10:00 น.
เครื่องปริ๊น ปริ๊นไม่ได้ ที่เสียบหูฟังด้านหน้าใช้ไม่ได้ ชุดลูกดรัมหมดอายุ ปรับปรุง Hareware 1,790.00
ปาณิสรา ดอนเขวา 0934188459 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 28 กรกฎาคม 2559
10:58:00 น.
ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พิชญา 099-4680011 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.22 27 กรกฎาคม 2559
12:36:00 น.
เปิดโปรแกรมไม่ทำงาน ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายอนันต์ ทะสา 0810510528 สำนักการคลัง 192.168.11.109 26 กรกฎาคม 2559
11:00:00 น.
ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอ ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น