HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สกุลศักดิ์ สาสิทธิ์ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 23 ธันวาคม 2559
14:38:00 น.
ติดตั้ง printer ใหม่ ติดตั้ง printer ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สกุลศักดิ์ สาสิทธิ์ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 23 ธันวาคม 2559
14:36:00 น.
ลงโปรแกรม photoshop ใหม่ ลงโปรแกรม photoshop ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางวญากรณ์ โหน่งจันดี 0624151655 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 22 ธันวาคม 2559
15:32:00 น.
เครื่องปริ้นนเตอร์ ปริ้นหมึกเลอะ (เครื่องใหม่ใช้งานได้ 1 เดือน) ทำความสะอาดชุดดรัมตลับหมึก ปรับปรุง Hareware 0.00
นายบุญคง ภูน้ำเงิน 082-3087541 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.92 22 ธันวาคม 2559
10:49:00 น.
เครื่องโดนไวรัส เข้า Windows โหมดปกติไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 093-4290876 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.91 21 ธันวาคม 2559
16:13:00 น.
เครื่อง เปิดไม่ติด mainboard เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.123 21 ธันวาคม 2559
14:48:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นส.ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.151 20 ธันวาคม 2559
14:24:00 น.
no print image install image viewer ปรับปรุง Software 0.00
พุศรา 0885626959 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.123 20 ธันวาคม 2559
14:01:00 น.
เปิดเครื่องคอมไม่ได้ power supply เสีย ปรับปรุง Hareware 600.00
นางขนิษฐา เทพไกรวัล 0844049957 สำนักการศึกษา 192.168.14.65 20 ธันวาคม 2559
13:58:00 น.
ต้องการแชร์ปริ๊นเตอร์ แชร์ Printer ปรับปรุง Software 0.00
นางนงนุช ศรีวรกุล 0847569542 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.240 19 ธันวาคม 2559
13:05:00 น.
สแกนเนอร์ใช้งานไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรมสแกน ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 19 ธันวาคม 2559
11:51:00 น.
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ สาย USB เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ยุดลธร นาดกระจาย 0810510528 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14. 16 ธันวาคม 2559
14:37:00 น.
ติดตั้งโปรแกรมระบบ DTPGPS ติดตั้งโปรแกรมระบบ DTPGPS ปรับปรุง Software 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 089-1877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 16 ธันวาคม 2559
11:01:00 น.
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ติดตั้ง TP LINK 8 port เปลี่ยน switch 8 port ปรับปรุง Hareware 0.00
สุเมธ 088-5601747 สำนักการคลัง 192.168.11.107 16 ธันวาคม 2559
10:19:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ups ไม่ทำงาน ปรับปรุง Hareware 0.00
นางฉัฐญา แสนพงษ์ 0801882739 สำนักการคลัง 192.168.11.251 15 ธันวาคม 2559
10:17:00 น.
ลงเครื่องสแกน ติดตั้ง Driver Scanner ปรับปรุง Software 0.00
สุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.111 15 ธันวาคม 2559
09:14:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เปลี่ยน Micro switch ปรับปรุง Hareware 15.00
สุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.111 14 ธันวาคม 2559
08:56:00 น.
วินโดว์ใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.พรรษา ศรีชัยแสง 087-8663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 13 ธันวาคม 2559
13:35:00 น.
เครื่องช้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายนเรศศักดิ์ 043-223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.247 09 ธันวาคม 2559
11:41:00 น.
พิมพ์ใบสูติบัตรไม่ชัดเจน มีอาการขาดๆหายๆ ซ่อมเครื่องปริ้น ดรัมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ - สำนักการศึกษา 192.168.14.44 07 ธันวาคม 2559
16:33:00 น.
เปิดไฟล์ Excel ไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น