HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.วิภาวดี ปังอุทา 0819561752 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 26 กรกฎาคม 2560
09:52:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด mainboard เสีย รอเปลี่ยนอะไหล่ ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นางสาวทิพวรรณ แกล้วกล้าหาญ 043-225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.22 24 กรกฎาคม 2560
10:59:00 น.
-วินโดวส์ใช้การไม่ได้เพราะติดไวรัส -ต้องการลงโปรแกรม microsoft office เป็น version เดิม สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นายรัฐพล คำศิริตระกูล - สำนักสวัสดิการ 192.168.10.202 20 กรกฎาคม 2560
14:52:00 น.
ต้องการย้ายตำแหน่งเครื่องปริ้นเตอร์network ย้ายปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Hareware 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 19 กรกฎาคม 2560
12:07:00 น.
ขอรบกวนแจ้ง ให้ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตคะ ใส่หมายเลข ip ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 19 กรกฎาคม 2560
10:05:00 น.
เครื่องปริ๊น Epson L550 ถ่ายเอกสารเป็นขีดเส้นสีดำกลางกระดาษค่ะ รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ซ่อมชุดสแกน ปรับปรุง Hareware 900.00
นางสุรภา นะรินยา - กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.55 18 กรกฎาคม 2560
15:50:00 น.
ขอติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ปรับปรุง Software 0.00
นายอาทิตย์ ยอดสง่า - กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.57 18 กรกฎาคม 2560
15:16:00 น.
ขอติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ปรับปรุง Software 0.00
นส.เบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ - กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.52 18 กรกฎาคม 2560
14:59:00 น.
ขอติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ปรับปรุง Software 0.00
นางสุภาพร สุรัตพิพิธ - สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.83 18 กรกฎาคม 2560
14:38:00 น.
ขอติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 ปรับปรุง Software 0.00
นายชาญณรงค์ ภูแช่งโชติ 0819561752 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.29 17 กรกฎาคม 2560
14:04:00 น.
ภาพไม่ขึ้นจอ จอลาย จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
นางดวงนภา สกุลพานิช 04325514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.240 17 กรกฎาคม 2560
12:12:00 น.
เพิ่มสายแลน 1 จุด เข้าเครื่องปริ้นเตอร์ เพิ่มจุดสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
กฤษณา 0934188459 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 14 กรกฎาคม 2560
12:56:00 น.
เครื่องไม่บูต 0.00
นายคมกฤต อมฤตวรรณ 0810234562 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.170 14 กรกฎาคม 2560
12:55:00 น.
สายสัญญาณภาพมีปัญหา เปลี่ยนสายสัญญาณภาพ ปรับปรุง Hareware 120.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 13 กรกฎาคม 2560
17:45:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์ไม่ได้ fix ip ปรับปรุง Software 0.00
นางดวงนภา สกุลพานิช 0819655786 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.240 07 กรกฎาคม 2560
12:01:00 น.
เพิ่มจุดสายแลน 1จุด ติดตั้งสายแลน 1 จุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางกุลิสรา คชรัตน์ 0819561752 สำนักการศึกษา 192.168.11.217 07 กรกฎาคม 2560
10:04:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เพชรี หวานนอก 0849561578 สำนักการคลัง 192.168.11.185 04 กรกฎาคม 2560
15:55:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ HDD เสีย ปรับปรุง Hareware 2,200.00
ภัคจิรา - สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.206 04 กรกฎาคม 2560
11:56:00 น.
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส โฆษณา ทำให้เครื่องช้า ทำงานไม่ได้หน้าจอดับเอง สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
วญากรณ์ โหน่งจันดี 06241510655 สำนักการศึกษา 192.168.11.233 03 กรกฎาคม 2560
10:36:00 น.
ไม่มีโปรแกรม pdf เพื่ออ่านและบันทึกข้อมูล ติดตั้งโปรแกรมอ่าน ไฟล์ PDF ปรับปรุง Software 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 03 กรกฎาคม 2560
10:02:00 น.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว window boot โปรแกรม ไม่ทำงาน คะ HDD เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น