HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางนัชชา ศรีโนนชัย 0858513017 สำนักการคลัง 192.168.11.130 02 พฤศจิกายน 2561
10:55:00 น.
เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ ram เสีย ปรับปรุง Hareware 1,400.00
ชลันดา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.130 02 พฤศจิกายน 2561
09:30:00 น.
ไม่สามารถต่อสาย lan ได้ เพิ่มสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 02 พฤศจิกายน 2561
09:21:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่,สแกนไวรัส,เชื่อมต่อเครื่องปริ้นใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสุกัญญา พันธ์เดช 061-9291222 สำนักการคลัง 192.168.11.169 01 พฤศจิกายน 2561
15:47:00 น.
เปิดเครืองคอมพิวเตอร์ติดยาก สวิตส์ power on เสีย ปรับปรุง Hareware 50.00
นางภควดี ศรีอุดร 081-8778992 สำนักการคลัง 192.168.11.176 01 พฤศจิกายน 2561
09:43:00 น.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด เมนบอร์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 2,200.00
นายณัฐวุฒิ ชูสกุล 0865334215 สำนักการศึกษา 192.168.14.78 30 ตุลาคม 2561
16:33:00 น.
ฮาร์ดดิสเต็ม แบ่ง partition ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 30 ตุลาคม 2561
15:49:00 น.
ไดร์เวอร์เครื่องปริ้นหาย set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวกมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ 043222944 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.55 30 ตุลาคม 2561
14:10:00 น.
จอไม่ติด สายสัญญาณหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.รักชนก อาจคำภา 0865334215 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.77 30 ตุลาคม 2561
13:00:00 น.
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ HDD เสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
หนึ่งน้อง ร่มเย็น 084-9216498 สำนักการศึกษา 192.168.14.67 29 ตุลาคม 2561
09:28:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ browser Authen ปรับปรุง Software 0.00
หนึ่งน้อง ร่มเย็น 084-9216498 สำนักการศึกษา 192.168.14.67 29 ตุลาคม 2561
09:28:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ browser Authen ปรับปรุง Software 0.00
หนึ่งน้อง ร่มเย็น 084-9216498 สำนักการศึกษา 192.168.14.67 29 ตุลาคม 2561
09:28:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ browser Authen ปรับปรุง Software 0.00
นายอนุสรณ์ สารสม 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.37 26 ตุลาคม 2561
10:48:00 น.
ไดรเวอร์เครื่องหาย set driver ปรับปรุง Software 0.00
นางจรัญญา งามโรจน์ 0850062003 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 22 ตุลาคม 2561
14:47:00 น.
ปริ้นไฟร์ PDF ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นส.นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 085-7459492 สำนักการคลัง 192.168.11.159 19 ตุลาคม 2561
14:05:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางพุทธลักษ์ นนทะไชย 095-1905566 สำนักการคลัง 192.168.11.95 19 ตุลาคม 2561
14:04:00 น.
MS Office ล้มเหลว actiate office ปรับปรุง Software 0.00
กุลิสรา คชรัตน์ 0814718346 สำนักการศึกษา 192.168.14.249 17 ตุลาคม 2561
10:28:00 น.
office ใช้งานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
ไพศาล 0815929040 สำนักการศึกษา 1 16 ตุลาคม 2561
11:55:00 น.
ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ๊นต์ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางวิจิตรา เพิ่มพูล 0865334215 สำนักการศึกษา 192.168.14.52 11 ตุลาคม 2561
12:16:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เมนบอร์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
จิตติพงศ์ 096-7526167 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.103 10 ตุลาคม 2561
12:15:00 น.
ปริ๊นระบบLaas ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น