HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวปุยฝ้าย มูลตรี 0986980692 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.202 15 พฤษภาคม 2560
11:14:00 น.
เปิดไฟล์ไม่ได้ทุกโฟนเดอร์ ทุกไฟล์ ระบบถามหารหัสผ่านของแอดมิน ทุกไฟล์ ที่อยู่ในเครื่อง ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.พัชรา ริวน 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 15 พฤษภาคม 2560
10:42:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ ลงเครื่องปริ๊นซืใหม่ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวกาญจนา สอนสูงเนิน 043-225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.83 15 พฤษภาคม 2560
10:40:00 น.
จอฟ้า เข้าวินโดว์ไม่ได้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 09 พฤษภาคม 2560
15:15:00 น.
เครื่องคอมฯอีกเครื่องคะ เน็ตเข้าไม่ได้คะรบกวนด้วยคะ ใส่หมายเลข IP Address ปรับปรุง Software 0.00
นส.พิศมัย สันหนองเรือ 0847569542 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.69 09 พฤษภาคม 2560
15:14:00 น.
สั่งปริ๊นหลายแผ่นไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พัชรา ริวน 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 09 พฤษภาคม 2560
15:05:00 น.
รบกวนช่วยเช็คเครื่องคอมฯ ให้ด้วยคะ ใช้งานไม่ได้จอและซีพียู 0.00
วิภาวดี เตียวยืนยง 0939366465 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 09 พฤษภาคม 2560
11:53:00 น.
เครื่องทำงานช้า boote เครื่องช้า เวลาเปิดเครื่องเข้า Safemode อาการติดไวรัส ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางอัศรา ไชยนิลวงศ์ 0875564125 สำนักการคลัง 192.168.11.99 08 พฤษภาคม 2560
14:11:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นส.ศิริกาญจน์ เพลาชัย 0847569542 สำนักการคลัง 192.168.11.151 08 พฤษภาคม 2560
14:10:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
สุรภา 1215 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.55 04 พฤษภาคม 2560
16:47:00 น.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด สายสัญญาณจอเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 04 พฤษภาคม 2560
12:18:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน้ตขัดข้อง ปรับปรุง Software 0.00
กานต์พิชชา มะนิยม 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 02 พฤษภาคม 2560
12:46:00 น.
มีกลิ่นไหม้และเปิดไม่ติด แรมไหม้ เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,300.00
นางวิมลรัตน์ นามตะ 0844006438 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.89 26 เมษายน 2560
15:06:00 น.
office ใช้งานไม่ได้ Activate MS Office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.จุฑามาศ ต้นสีนนท์ 0847569542 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 26 เมษายน 2560
11:12:00 น.
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ Fix IP Address ปรับปรุง Software 0.00
สุธาสินี แม้นญาติ 0810510528 สำนักการศึกษา 192.168.14.48 26 เมษายน 2560
11:04:00 น.
ต้องการลงโปรแกรม SPSS ลงโปรแกรม SPSS ปรับปรุง Software 0.00
นายเดชาชัช สายเมธางกุร 0858513017 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.186 25 เมษายน 2560
16:56:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ Fix IP Address ปรับปรุง Software 0.00
นายเดชาชัช สายเมธา 0878766128 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.186 25 เมษายน 2560
16:51:00 น.
internet ใช้ไม่ได้ Fix IP Address ปรับปรุง Software 0.00
นส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ 0810510528 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.64 25 เมษายน 2560
16:34:00 น.
word ใช้งานไม่ได้ Activate MS Office ปรับปรุง Software 0.00
นส.เมธินี สุดเสนาะ 0849561752 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.76 25 เมษายน 2560
11:12:00 น.
ลง Antivirus ลงโปรแกรม Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐดะนัย 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.47 24 เมษายน 2560
14:17:00 น.
ติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น