HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พรพนา ไชยรักษ์ 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 20 มิถุนายน 2559
14:47:00 น.
ปริ้น elass ไม่ได้ update ie ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา 0934188459 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 15 มิถุนายน 2559
13:57:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ ลงฏีกาไม่ได้ ด่วนเลย set ip address ปรับปรุง Software 0.00
วรีกร คงกุทอง 0945766795 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.253 14 มิถุนายน 2559
10:22:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ ด่วนเลยค่ะ งานด่วน set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา 0934188459 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 08 มิถุนายน 2559
16:10:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ set ip ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวอำภาพร อ่อนละมัย 043223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.214 07 มิถุนายน 2559
15:23:00 น.
ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิลัมภรณ์ สันเสนาะ 0994716446 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.218 07 มิถุนายน 2559
15:23:00 น.
ลงไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์สี ลงไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
เฉลิมภพ คงกุทอง 0945766795 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.215 07 มิถุนายน 2559
11:44:00 น.
1.เข้าเน็ตไม่ได้ สายหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.จรินทร์ญา สุทาวัน 0847569542 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.51 03 มิถุนายน 2559
13:13:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จันทิรา ชะอินทร์วงค์ 0836735609 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 30 พฤษภาคม 2559
16:33:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด (ฝ่ายส่วนร่วมฯ) ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวราลักษณ์ ศรีโนนชัย 0847569542 สำนักการคลัง 192.168.11.83 30 พฤษภาคม 2559
14:55:00 น.
ต้องการลง windows ใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภาดา เพ็งหลอย 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 30 พฤษภาคม 2559
11:05:00 น.
เปิดโปรแกรม Microsoft word ไม่ได้ค่ะ.. activate office ปรับปรุง Software 0.00
นายกิตติกูล แก้วหานาม 084756954 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 30 พฤษภาคม 2559
10:13:00 น.
windows ใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นาย ชายธง สงแดง 0619734558 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.165 26 พฤษภาคม 2559
11:22:00 น.
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ สายแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
คุณสุวรรณา 0874256943 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.201 25 พฤษภาคม 2559
15:06:00 น.
เครื่องคอม เป็นวินโดว์ 10 และเครื่องช้า และบุคคลอื่นไม่สามารถสั่งปริ้นงานได้ อยากให้เอาเครื่องไปลงวินโดว์ใหม่ เป็นวินโดว์ xp 2013 แทน เครื่องนี้ต้อง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปุณณัฐฐา ธนภัทรภูวนันต์ 0847569542 สำนักการศึกษา 192.168.14.181 24 พฤษภาคม 2559
11:43:00 น.
เข้าวินโดส์วไม่ได้ ต้องการลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุวรรณา 0897130848 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.201 24 พฤษภาคม 2559
09:26:00 น.
เครื่องคอมมันอัพเดทเป็นวินโดว์ 10 แล้วสั่งปริ้นไม่ได้ แชร์เครื่องปริ้นไม่ได้ ลงใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิริวรรณ เบ้าเที่่ยง 0862320653 สำนักการคลัง 192.168.11.85 19 พฤษภาคม 2559
10:07:00 น.
เครื่องช้ามาก ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อาภาพร 0804002297 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.2 19 พฤษภาคม 2559
10:05:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายติง นามมณทา 086-8581229 สำนักการศึกษา 192.168.14.77 18 พฤษภาคม 2559
10:05:00 น.
เมื่อวานสแกนไวรัส...ยังไม่เสร็จเลยเครื่องก็ดับไป...เช้ามาเปิดเครื่องก็เข้าสู่หน้าวินโดว์แล้วก็มืดสนิทเลย ลงใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ชัชนก 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.85 17 พฤษภาคม 2559
12:44:00 น.
พอ activate window แล้วเครื่องบูธวน ให้ restart ตลอด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น