HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุรภา 1215 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.55 10 ตุลาคม 2560
10:14:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ activate Activate windows ปรับปรุง Software 0.00
สุธาสินี แม้นญาติ 0845136002 สำนักการศึกษา 192.168.14.48 09 ตุลาคม 2560
15:16:00 น.
โปรแกรมหาย บางโปรแกรมใช้งานไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรมเสริม ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา 0945766795 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 09 ตุลาคม 2560
15:01:00 น.
เข้าword2010ไม่ได้ ด่วนด้วยจ๊ะ ไฟล์เสียหาย ปรับปรุง Software 0.00
นางสิริวรรณ ตั้งใจตรง 0875564589 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.15 09 ตุลาคม 2560
14:14:00 น.
เข้าใช้งาน windows ไม่ได้ ฮาร์ดดิสก์ มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 2,200.00
ณัฐปฤตา ยอดประทุม 0943029119 สำนักการคลัง 192.168.11.82 09 ตุลาคม 2560
11:43:00 น.
้เครื่องเปิดไม่ติด m/b มีปัญหา เช็คประกัน ปรับปรุง Hareware 0.00
กรรณิกา ถวิลการ 081-6625319 สำนักการคลัง 192.168.11.163 09 ตุลาคม 2560
11:18:00 น.
ลง Word 2010 ติดตั้ง microsoft office ปรับปรุง Software 0.00
นางฉัฐญา แสนพงษ์ 0801882739 สำนักการคลัง 192.168.11.251 05 ตุลาคม 2560
11:24:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ และค้นหาปริ๊นเตอร์ไม่ได้ ขอด่วนๆนะคะ เป็นเครื่องจัดทำงบการเงิน เช็ค หมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ 0865547825 สำนักการศึกษา 192.168.11.50 04 ตุลาคม 2560
10:58:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรมเสริม ปรับปรุง Software 0.00
กานต์พิชชา แหลมทอง 0938471125 สำนักการคลัง 192.168.11.97 03 ตุลาคม 2560
19:24:00 น.
ติดไวรัส ลง Windows ใหม่ ขอด่วนๆค่ะ เป็นคอมพิวเตอร์ในการจัดทำเช็ค scan virus ปรับปรุง Software 0.00
นางดรุณี อ่อนน้อย 0819561752 สำนักการคลัง 192.168.11.205 03 ตุลาคม 2560
10:36:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ ติดตั้ง driver เครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
นส.สกาวรัตน์อัฉรา สีผาย 0637536969 สำนักการคลัง 192.168.11.143 02 ตุลาคม 2560
12:08:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง 0897116545 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.10.15 02 ตุลาคม 2560
11:20:00 น.
โปรแกรมดูภาพ เปิดไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรม ACDsee ปรับปรุง Software 0.00
สกาวรัตน์อัจฉรา 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.143 02 ตุลาคม 2560
10:45:00 น.
ระบบ window มีปัญหาคะ คำสั่งการทำงานทำซ้ำ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กิตติยา บุญหนา 0850100719 สำนักการศึกษา 192.168.11.73 28 กันยายน 2560
17:08:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ สวิตซ์ เปิดเครื่องเสีย ปรับปรุง Hareware 10.00
น.ส.ยุดลธร นาดกระจาย 0875564589 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.81 28 กันยายน 2560
15:16:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
บุษราพร 043221007 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.110.57 27 กันยายน 2560
15:05:00 น.
เครื่องปริ้น ขึ้นคำว่า Toner Left เปลี่ยนตลับหมึก ปรับปรุง Hareware 0.00
สุวนันท์ 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.81 27 กันยายน 2560
09:09:00 น.
ไฟไม่เข้าเครื่องคอมฯ เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 550.00
รณชัย แสนนา 0619237324 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.165 26 กันยายน 2560
16:53:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่และฆ่าไวรัส ลงโปรแกรมใหม่และฆ่าไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.กฤษณา ภูพลผัน 0874919798 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.166 26 กันยายน 2560
15:20:00 น.
windows not activate activate windows ปรับปรุง Software 0.00
อภิชญา ดาทุมมา 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.165 21 กันยายน 2560
11:04:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ กระดาษติด ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น