HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สมศรี พุ่มศรี 043-224030 สำนักการคลัง 192.168.11.90 10 มกราคม 2560
11:11:00 น.
ต้องการติดตั้ง วินโดว7 ติดตั้ง วินโดว7 ปรับปรุง Software 0.00
บทกร 0835999433 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 09 มกราคม 2560
09:13:00 น.
เครื่องที่แชร์ปริ๊นเตอร์สั่งปริ๊นไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นายอนุชิต ผลแก้ว 0810510528 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.104 05 มกราคม 2560
09:38:00 น.
จอมืด ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นส.นัยนา สงวนทรัพย์ 0878766128 สำนักการคลัง 192.168.11.113 04 มกราคม 2560
14:15:00 น.
เข้าวินโดว์ไม่ได้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุทธาทิพย์ เนตรอริยะทรัพย์ 0844006438 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.113 04 มกราคม 2560
14:14:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.พรรษา ศรีชัยแสง 043225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 29 ธันวาคม 2559
15:48:00 น.
หน้อจอเปิดไม่ได้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ชิดจันทร์ คำพิลัง 0847569542 สำนักการคลัง 192.168.11.91 28 ธันวาคม 2559
08:02:00 น.
ต้องการย้ายจุดติดตั้งเครื่อง ย้ายจุดติดตั้งเครื่อง ปรับปรุง Hareware 0.00
ธาริดา อินทนนท์ 043-224029 สำนักการคลัง 192.168.11.145 27 ธันวาคม 2559
11:14:00 น.
หน้าจอมืด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ 043-221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 27 ธันวาคม 2559
09:33:00 น.
ติดตั้งสาย LAN และเครื่องปริ้นเตอร์ ติดตั้งสาย LAN และเครื่องปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Hareware 0.00
นางเนตรนภา คลังสิน 0847569542 สำนักการศึกษา 192.168.14.57 26 ธันวาคม 2559
10:17:00 น.
internet ใช้งานไม่ได้ สายหลุด ปรับปรุง Software 0.00
นางวรีกร คงกทอง 0844006438 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.253 23 ธันวาคม 2559
16:03:00 น.
เครื่องคอมติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา 0610305158 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 23 ธันวาคม 2559
16:02:00 น.
เครื่องค้าง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สกุลศักดิ์ สาสิทธิ์ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 23 ธันวาคม 2559
14:38:00 น.
ติดตั้ง printer ใหม่ ติดตั้ง printer ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สกุลศักดิ์ สาสิทธิ์ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 23 ธันวาคม 2559
14:36:00 น.
ลงโปรแกรม photoshop ใหม่ ลงโปรแกรม photoshop ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางวญากรณ์ โหน่งจันดี 0624151655 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 22 ธันวาคม 2559
15:32:00 น.
เครื่องปริ้นนเตอร์ ปริ้นหมึกเลอะ (เครื่องใหม่ใช้งานได้ 1 เดือน) ทำความสะอาดชุดดรัมตลับหมึก ปรับปรุง Hareware 0.00
นายบุญคง ภูน้ำเงิน 082-3087541 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.92 22 ธันวาคม 2559
10:49:00 น.
เครื่องโดนไวรัส เข้า Windows โหมดปกติไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 093-4290876 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.91 21 ธันวาคม 2559
16:13:00 น.
เครื่อง เปิดไม่ติด mainboard เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.123 21 ธันวาคม 2559
14:48:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นส.ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.151 20 ธันวาคม 2559
14:24:00 น.
no print image install image viewer ปรับปรุง Software 0.00
พุศรา 0885626959 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.123 20 ธันวาคม 2559
14:01:00 น.
เปิดเครื่องคอมไม่ได้ power supply เสีย ปรับปรุง Hareware 600.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น