HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายกิตติกูล แก้วหานาม 0847569542 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 02 สิงหาคม 2559
10:45:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ เสียบสายไฟ HDD ใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0878766128 สำนักการคลัง 192.168.11.176 02 สิงหาคม 2559
10:21:00 น.
ลงวินโดว์ใหม่ ลงใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วราภรณ์ ยะรี 0961085889 สำนักการคลัง 192.168.11.184 01 สิงหาคม 2559
10:12:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้มีไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
สุจิตรา 088-0721564 สำนักการศึกษา 192.168.14.61 29 กรกฎาคม 2559
10:51:00 น.
เครื่องมีไวรัส(เครื่องศพด.โนนทัน) ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 28 กรกฎาคม 2559
15:10:00 น.
เครื่องปริ๊น ปริ๊นไม่ได้ ที่เสียบหูฟังด้านหน้าใช้ไม่ได้ ชุดลูกดรัมหมดอายุ ปรับปรุง Hareware 1,790.00
ปาณิสรา ดอนเขวา 0934188459 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 28 กรกฎาคม 2559
10:58:00 น.
ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พิชญา 099-4680011 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.22 27 กรกฎาคม 2559
12:36:00 น.
เปิดโปรแกรมไม่ทำงาน ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายอนันต์ ทะสา 0810510528 สำนักการคลัง 192.168.11.109 26 กรกฎาคม 2559
11:00:00 น.
ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอ ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอ ปรับปรุง Software 0.00
จุ๊บแจง 0956641293 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.18 26 กรกฎาคม 2559
10:39:00 น.
ลง driver USB wifi ให้หน่อยค่ะ TP-link 54 Mbps. TL-WN422G ลงdriver TP-link 54 Mbps. TL-WN422G ปรับปรุง Software 0.00
จุ๊บแจง 0616423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.13 26 กรกฎาคม 2559
10:12:00 น.
ขึ้นสแกนไวรัส 3 ชั่วโมงทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางกัญชพร ฟองทอง 0961085889 สำนักการคลัง 192.168.11.153 25 กรกฎาคม 2559
10:09:00 น.
error 0x80070422 แก้ไข Registry ปรับปรุง Software 0.00
นายชาญณรงค์ ภูแช่งโชติ 0844006438 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.29 25 กรกฎาคม 2559
09:31:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นส.จันทร์ทิพย์ ชาญณัฐวัตศ์ 0810510528 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 25 กรกฎาคม 2559
09:29:00 น.
ใช้งาน internet ไม่ได้ ใส่หมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
กลัยา เทพศิลา 043-2270730 สำนักการคลัง 192.168.11.186 22 กรกฎาคม 2559
12:26:00 น.
ไม่สามารถบันทึกงานได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วรางคณา วรราช 0858513017 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.11.6 22 กรกฎาคม 2559
10:00:00 น.
แจ้งเรื่อง ขอรหัสเข้าระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับหัวหน้างานกองทุนฯ และช่วยลงโปรแกรมไมโครซอฟ์ของNotebookส่วนตัวของหัวหน้ากองทุน ติดตั้ง MS Office ปรับปรุง Software 0.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ 0847569542 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 14 กรกฎาคม 2559
17:13:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ศุภษร เสนาสุ 0859878547 สำนักการศึกษา 192.168.14.75 13 กรกฎาคม 2559
16:18:00 น.
เปิดไม่ติด adapter จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 750.00
ธนิดา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.169 12 กรกฎาคม 2559
09:03:00 น.
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ power supply เสีย ปรับปรุง Hareware 550.00
นางจรัญญา ศิริพล 043-221184 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 11 กรกฎาคม 2559
11:38:00 น.
wifi fire-man เข้าไม่ได้ทุกเครื่องเลย access point เสีย ปรับปรุง Hareware 3,300.00
นางสาววนารัตน์ คงคำ 0847569542 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.168 11 กรกฎาคม 2559
11:11:00 น.
บูตวน เข้า windows ไม่ได้ หน่วยความจำมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,400.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น