HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุรณี บุญจิระสวัสดิ์ 043225514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.104 10 กุมภาพันธ์ 2560
11:25:00 น.
เครื่องโดนไวรัสและต้องการลงwindorใหม่ด้วยค่ะ สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ 0847569542 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 10 กุมภาพันธ์ 2560
10:50:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด DIMM RAM Cross Over ปรับปรุง Hareware 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.111 10 กุมภาพันธ์ 2560
09:43:00 น.
คอมพิวเตอร์ เปิดไม่ได้ เปลี่ยนคีย์บอร์ด ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.จันทร์ทิพย์ ชาญณัฐวัตศ์ 0844006438 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 08 กุมภาพันธ์ 2560
12:03:00 น.
ต้องการลง 2 os ติดตั้ง Windows ปรับปรุง Software 0.00
นายพงศ์ศิริ เจริญหล้า 0878766128 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 08 กุมภาพันธ์ 2560
12:02:00 น.
ต้องการลง 2 os ติดตั้ง Windows ปรับปรุง Software 0.00
นายกิตติกูล แก้วหานาม 0844006438 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 08 กุมภาพันธ์ 2560
12:01:00 น.
เครื่องแฮ้งใช้งานไม่ได้ Acitivate Windows ปรับปรุง Software 0.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ 0845567825 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 06 กุมภาพันธ์ 2560
15:21:00 น.
ต้องการติดตั้ง font THsarabun ติดตั้ง font THsarabun ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0847569542 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 06 กุมภาพันธ์ 2560
10:37:00 น.
คอมช้าติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
คุณสุภาพร เกิดมะม่วง 0862211835 สำนักการช่าง 192.168.13.220 02 กุมภาพันธ์ 2560
10:38:00 น.
หน้าจอคอมพิวเตอร์ลาย เปลี่ยนการ์ดจอ ปรับปรุง Hareware 950.00
น.ส.พัทยา สอนประเทศ 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.13 01 กุมภาพันธ์ 2560
13:47:00 น.
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,100.00
น.ส.วารุณี โฮชิน 0842365698 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.248 27 มกราคม 2560
13:25:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ประทัย สอนพันละ 0878766128 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.222 27 มกราคม 2560
11:28:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ 0862390185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 27 มกราคม 2560
10:26:00 น.
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ หัวพิมพ์เสีย ปรับปรุง Hareware 800.00
รุ่งนภา 1408 สำนักการช่าง 192.168.13.201 25 มกราคม 2560
15:27:00 น.
นาฬิกาไม่ตรงคะ ปรับ bios ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวฟาริดา ศรีเรือง 0823035906 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.81 25 มกราคม 2560
11:32:00 น.
internet ช้ามาก ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสุภาพร 1405 สำนักการช่าง 192.168.13.220 25 มกราคม 2560
10:23:00 น.
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ display card เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
พัชรา ริวน 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 24 มกราคม 2560
13:46:00 น.
เครื่องปริ๊นเตอร์ ปริ๊นไม่ออกคะ ห้องร้องเรียนฯ clear counter ปรับปรุง Hareware 0.00
พูลทรัพย์ ศรีเศษ 0810510528 สำนักการคลัง 192.168.11.135 20 มกราคม 2560
14:56:00 น.
เครื่อง ปริ๊นใช้งานไม่ได้ set ip printer ปรับปรุง Software 0.00
นางวิไลพร นาทันตอง 089-3063196 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.153 20 มกราคม 2560
13:28:00 น.
เครื่องช้า อยากลงวินโดว์ใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุพัตรา ตาลดี 0878766128 สำนักการศึกษา 192.168.14.84 19 มกราคม 2560
11:16:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น