HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พรพนา 089-6212075 สำนักการศึกษา 192.168.11.234 25 พฤษภาคม 2560
14:21:00 น.
ปริ้นระบบติดตามฎีกาไม่ได้ ติดตั้ง Plugin e-laas ปรับปรุง Software 0.00
นส.พิศมัย สันหนองเรือ 0810510528 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.119 25 พฤษภาคม 2560
11:38:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายศุภวัตร สาขา 1502 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.31 25 พฤษภาคม 2560
11:05:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายกฤษฎา สายปัญญา 1502 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.45 25 พฤษภาคม 2560
11:04:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นางภาวินี กาฬอ่อนศรี 1502 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.41 25 พฤษภาคม 2560
11:03:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายดิเรก พิมพ์จันทร์ 1502 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.42 25 พฤษภาคม 2560
11:02:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
ภัสฑิรา สน.การคลัง 4030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 24 พฤษภาคม 2560
18:10:00 น.
ไม่สามารถปริ้นงานออกจากเครื่องปริ้นได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.พัชรา ริวน 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 24 พฤษภาคม 2560
15:04:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ สายแลนขาด ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง 043-225166 สำนักการศึกษา 192.168.11.231 23 พฤษภาคม 2560
16:34:00 น.
เครื่องดับเองโดยไม่ทราบสาเหตุ เมนบอร์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 2,600.00
นางกุลิสรา คชรัตน์ 0810510528 สำนักการศึกษา 192.168.11.217 23 พฤษภาคม 2560
15:30:00 น.
ปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นส.ศิริกาญจน์ เพลาชัย 0847569542 สำนักการคลัง 192.168.11.151 23 พฤษภาคม 2560
13:26:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ทำความสะอาด Dimm Ram ปรับปรุง Hareware 0.00
สุรณี บุญจิระสวัสดิ์ 043225514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.104 22 พฤษภาคม 2560
16:30:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้..ตัวสัญญาณไม่ทำงาน การ์ดไวเลสแลนเสีย ปรับปรุง Hareware 450.00
วิภาดา เพ็งหลอย 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 22 พฤษภาคม 2560
12:39:00 น.
รบกวนลงเครื่องปริ๊น เครื่องคอมฯ น้องบอย คะ ห้องร้องเรียนคะ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นายสยามรัฐ แพนสมบัติ 0844563256 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.62 22 พฤษภาคม 2560
10:47:00 น.
ใช้งาน Chorme ไม่ได้ ติดตั้ง Chorme Browser ปรับปรุง Software 0.00
สุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.176 22 พฤษภาคม 2560
10:45:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติด เปลี่ยนการ์ดจอ ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นายกฤติกา ชูเชิด 0810510528 สำนักการคลัง 192.168.11.155 19 พฤษภาคม 2560
16:29:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ มีคำสั่งค้างจำนวนมาก Clear command ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.พจนีย์ น้อยสุวรรณ 043-221578 สำนักการช่าง 192.168.13.214 19 พฤษภาคม 2560
10:10:00 น.
เชื่อมต่อ internet ไม่ได้ ไม่ได้กำหนดค่า DNS ปรับปรุง Software 0.00
สุเมธ 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.106 16 พฤษภาคม 2560
16:13:00 น.
หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด สายสัญญาณจอเสีย ปรับปรุง Hareware 125.00
นางสาวปุยฝ้าย มูลตรี 0986980692 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.202 15 พฤษภาคม 2560
11:14:00 น.
เปิดไฟล์ไม่ได้ทุกโฟนเดอร์ ทุกไฟล์ ระบบถามหารหัสผ่านของแอดมิน ทุกไฟล์ ที่อยู่ในเครื่อง ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.พัชรา ริวน 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 15 พฤษภาคม 2560
10:42:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ ลงเครื่องปริ๊นซืใหม่ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น