HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
กิตติกูล 0813695048 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 18 พฤษภาคม 2561
11:09:00 น.
เปิดเครื่องแล้ว เข้าโฟล์เดอร์แล้วค้าง ไม่อ่านข้อมูล แล้วก็ค้าง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายยศ บุรีรัตน์ 0945568792 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.84 17 พฤษภาคม 2561
09:31:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด power supply เสีย ปรับปรุง Hareware 850.00
นางพุทธลักษ์ นนทะไชย 0865334215 สำนักการคลัง 192.168.11.95 16 พฤษภาคม 2561
12:32:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ปลั๊กไฟเครื่องหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.จรัญญา 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 16 พฤษภาคม 2561
10:36:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
สุรภา 043222944 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.55 11 พฤษภาคม 2561
19:56:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ (เหมือน ฮาร์ดดิส เสีย) ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 09 พฤษภาคม 2561
11:19:00 น.
เดินสายLAN 2จุด ติดตั้งสายแลน 2จุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.จรินทร์ญา สุทาวัน 0849561752 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.51 09 พฤษภาคม 2561
10:26:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นันทกา 0814395571 สำนักการช่าง 192.168.13.217 08 พฤษภาคม 2561
16:30:00 น.
กระดาษติดเครื่อง Printer กระดาษติดในชุดฮีท ปรับปรุง Hareware 0.00
ปรวีร์ ศรีวัฒน์ 0863107892 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.57 07 พฤษภาคม 2561
09:46:00 น.
เครื่องติดไวรัส ต้องการล้างระบบและลง Windows ใหม่ ลง Windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
งามอนงค์ 0819744856 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.211 03 พฤษภาคม 2561
15:40:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด แมมบอทเสีย แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
สุกัลยา บริบูรณ์ 0812393958 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.59 02 พฤษภาคม 2561
15:19:00 น.
เพิ่ม ram ลงโปรแกรมใหม่ เพิ่ม ram ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นายพงค์วิท คำพิชู 043221578 สำนักการช่าง 192.168.13.214 02 พฤษภาคม 2561
11:06:00 น.
ขอลงวินโดใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.99 01 พฤษภาคม 2561
15:28:00 น.
แจ้งเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ Anti Virus Block Web ปรับปรุง Software 0.00
ตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.15 30 เมษายน 2561
10:46:00 น.
เปิดไม่เครื่องไม่ได้มีเสียงดัง DIMM แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ชัชนก สมจิตต์ 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.92 27 เมษายน 2561
11:05:00 น.
ลง windows 7 + ขอเพิ่ม ram ค่ะ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.สุจิตรา เสนาสิงห์ 0865334215 สำนักการคลัง 192.168.11.134 26 เมษายน 2561
16:40:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด สายไฟ AC เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
บุษราพร ราชแผน 043221007 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.110.57 24 เมษายน 2561
18:58:00 น.
หน้าจอขึ้นสีฟ้า แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,400.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 0849561752 สำนักการคลัง 192.168.11.116 24 เมษายน 2561
12:20:00 น.
internet ใช้งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ตุ๋ย ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม 0817999640 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.18 19 เมษายน 2561
16:48:00 น.
ขึ้นข้อความ reboot and select boot driver ... เครื่องไม่เจอฮาร์ดดิสก์ ปรับปรุง Software 0.00
บทกร 0955399419 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 17 เมษายน 2561
12:07:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ สายแลนหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น