HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 03 กรกฎาคม 2560
10:02:00 น.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว window boot โปรแกรม ไม่ทำงาน คะ HDD เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นายณัฐดะนัย คงศรี 0849685742 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.47 03 กรกฎาคม 2560
09:28:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ปรับปรุง Hareware 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา 0945766795 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 30 มิถุนายน 2560
12:33:00 น.
เครื่องใช้เน็ตไม่ได้ แลนการ์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.จรินทร์ญา สุทาวัน 0849685742 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.51 29 มิถุนายน 2560
09:58:00 น.
windows เสีย ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ 0845567852 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.64 28 มิถุนายน 2560
15:36:00 น.
โปรแกรม Error ลงโปรแกรมใหม่ 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง 043-225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 26 มิถุนายน 2560
11:40:00 น.
เปิดไฟล์ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อัจฉรา 043-225514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 26 มิถุนายน 2560
10:45:00 น.
เครื่องคอม เปิดหน้าจอไม่ได้ ขึ้นระบบ Startup Repair ขอความช่วยเหลือด่วนค่ะ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 22 มิถุนายน 2560
15:15:00 น.
ปริ้นระบบติดตามฎีกาไม่ได้ แก้ไข Browser ปรับปรุง Software 0.00
นัชช์นลิน 0897130848 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.230 22 มิถุนายน 2560
12:23:00 น.
ตัวแอนตี้ที่มาลงให้ มีปัญหา ทำให้เครื่องโหลดช้ามาก (การลงแอนตี้ไม่สมบูรณ์ ) ลง Antivirus.s,j ปรับปรุง Software 0.00
จุติพร 1409 สำนักการช่าง 192.168.13.222 21 มิถุนายน 2560
17:24:00 น.
ไม่มีเสียง ฟังเทปบันทึกการประชุมไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุรภา 1215 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.55 19 มิถุนายน 2560
15:03:00 น.
Harddisk มีปัญหา เปลี่ยน ฮาร์ดดิสก์ ปรับปรุง Hareware 1,600.00
วิลัมภรณ์ สันเสนาะ 043223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.218 19 มิถุนายน 2560
11:27:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ไเด้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
สุนันทา เรือนทิพย์ 043-225514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.250 19 มิถุนายน 2560
10:48:00 น.
เครื่องช้ามาก ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อัจฉรา 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 19 มิถุนายน 2560
10:47:00 น.
ลงโปรแกรม ใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา 0934188459 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 16 มิถุนายน 2560
14:25:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ จะใช้งานส่งงานบัญชี สายแลนมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
สวัสดิการฯ 0863550988 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 16 มิถุนายน 2560
13:26:00 น.
บูธไม่เข้าวินโดว์ - ขอลง WINDOWS XP ใหม่ ตัวเดียวครับ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายชาญณรงค์ ภูแช่งโชติ 0845567852 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.29 16 มิถุนายน 2560
11:37:00 น.
เครื่องค้าง hdd bad sector ปรับปรุง Hareware 0.00
ส่วนกลาง 0849685742 สำนักปลัดเทศบาล 16 มิถุนายน 2560
11:36:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรม windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายสกุลศักดิ์ สาสิทธิ์ 0849685742 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 14 มิถุนายน 2560
14:04:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเอื้องฟ้า สมปัญญา 0846006612 สำนักการคลัง 192.168.11.80 13 มิถุนายน 2560
10:35:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ใส่ ip address ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น