HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.111 15 ธันวาคม 2559
09:14:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เปลี่ยน Micro switch ปรับปรุง Hareware 15.00
สุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.111 14 ธันวาคม 2559
08:56:00 น.
วินโดว์ใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.พรรษา ศรีชัยแสง 087-8663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 13 ธันวาคม 2559
13:35:00 น.
เครื่องช้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายนเรศศักดิ์ 043-223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.247 09 ธันวาคม 2559
11:41:00 น.
พิมพ์ใบสูติบัตรไม่ชัดเจน มีอาการขาดๆหายๆ ซ่อมเครื่องปริ้น ดรัมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ - สำนักการศึกษา 192.168.11.234 07 ธันวาคม 2559
16:33:00 น.
เปิดไฟล์ Excel ไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เบญจวรรณ เพลาชัย - สำนักการคลัง 192.168.11.124 07 ธันวาคม 2559
13:56:00 น.
ไอคอน หน้าจอ เป็นไฟล์รูปภาพ แก้ไข registry windows ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวราวดี 043-321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.86 06 ธันวาคม 2559
15:04:00 น.
เครื่องในฝ่ายไม่มี ip-address ,ไม่มี driver wireless ,ไม่สามารถเข้า internet ได้ ,พิมพ์งานไม่ได้ ติดตั้ง driver wlan ,fix ip ปรับปรุง Software 0.00
นายนเรศศักดิ์ 043-223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.247 02 ธันวาคม 2559
14:10:00 น.
หมึกพิมพ์มีปัญหา พิมพ์ไม่ชัดเจน ชุด Heat มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
นายวิฑูรย์ สุขแสงประยูร 0810510528 สำนักการคลัง 192.168.11.105 02 ธันวาคม 2559
13:36:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ ต้องเปลี่ยน image unit ปรับปรุง Hareware 0.00
นายชัยวัฒน์ วิหารมงคงศรี 0847569542 สำนักการคลัง 192.168.11.107 02 ธันวาคม 2559
13:35:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ ซ่อมถาดยกกระดาษ ปรับปรุง Hareware 0.00
นายนเรศศักดิ์ 043-223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.218 02 ธันวาคม 2559
10:12:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์p255d ไม่ดูดกระดาษ ปรับชุดดึงกระดาษ ปรับปรุง Hareware 0.00
นางอำภาพร 043-223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.214 30 พฤศจิกายน 2559
09:31:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเครื่องปริ้นไม่ได้ สายแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นายนเรศศักดิ์ 043-223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.247 28 พฤศจิกายน 2559
12:00:00 น.
ติดตั้งdriverเครื่องสแกนไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์สแกนเนอร์ ปรับปรุง Software 0.00
รณชัย แสนนา 0943839115 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.168 28 พฤศจิกายน 2559
10:25:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ครับ สายแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
หัวหน้าวินัย 043223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.218 25 พฤศจิกายน 2559
10:36:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่สามารถปริ้นงานได้ แก้ไขอุปกรณ์ Switching Hub ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง - สำนักการศึกษา 192.168.11.231 25 พฤศจิกายน 2559
10:16:00 น.
ถอนโปรแกรม IDM ถอนโปรแกรม IDM ปรับปรุง Software 0.00
นายนเรศศักดิ์ สร้อยติตะ 0847569542 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.247 24 พฤศจิกายน 2559
14:50:00 น.
ใช้งานระบบเครือข่ายไม่ได้ แก้ไขอุปกรณ์ Switching Hub ปรับปรุง Hareware 0.00
พี่เบียร์ 0844006438 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.218 24 พฤศจิกายน 2559
14:49:00 น.
ใช้งาน internet ไม่ได้ แก้ไขอุปกรณ์ Switching Hub ปรับปรุง Hareware 0.00
พิชญา 0994680011 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.22 24 พฤศจิกายน 2559
11:57:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ set printer ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กติกูล 043-271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 23 พฤศจิกายน 2559
13:29:00 น.
วินโดว์ส ไม่บูท ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น