HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
รัชนีกร 043271261 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.27 27 มีนาคม 2563
09:04:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ขยับสายแลนแล้วถอดแล้วเสียบใหม่แล้วก็ไม่ได้ ที่ห้องร้องเรียน set ip address ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
รัชนีกร 043271261 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.27 27 มีนาคม 2563
09:04:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ขยับสายแลนแล้วถอดแล้วเสียบใหม่แล้วก็ไม่ได้ ที่ห้องร้องเรียน set ip address ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 26 มีนาคม 2563
13:26:00 น.
เครื่องดับบ่อย ปัญหาความร้อนจาก cpu ปรับปรุง Hareware 2,500.00
สุกัญญา 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 24 มีนาคม 2563
10:05:00 น.
เครื่องสแกนใข้งานไม่ได้ เช็คสแกนเนอร์ ปรับปรุง Hareware 0.00
รัชนีกร 043225151 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.27 23 มีนาคม 2563
08:53:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ กดเปิดซีพียูแล้วมีเสียงดังตี๊ดด ห้องร้องเรียน แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 18 มีนาคม 2563
15:59:00 น.
ไฟล์งานExcel ใช้งานไม่ได้ แก้ไข ms office ปรับปรุง Software 0.00
กมลพรรณ 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.37 17 มีนาคม 2563
14:00:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด (ยกเครื่องไปไว้ที่ฝ่ายแล้ว) เมนบอร์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
รัชนีกร 043271261 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.27 17 มีนาคม 2563
09:27:00 น.
หน้าจอขึ้นภาษาอังกฤษเต็มหน้าจอ และจอเป็นสีน้ำเงิน ที่ห้องร้องเรียน แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
วิภาดา 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 17 มีนาคม 2563
08:27:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติดคะ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
วิภาดา 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 17 มีนาคม 2563
08:27:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติดคะ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
น.ส.อมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 16 มีนาคม 2563
14:14:00 น.
ขอทำทะเบียนเครื่องใหม่ 4เครื่อง จัดทำทะเบียน set ip address ปรับปรุง Software 0.00
วิภาวดี เตียวยืนยง 0939366465 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 16 มีนาคม 2563
14:12:00 น.
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ จัดทำทะเบียน set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐพล 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.85 16 มีนาคม 2563
11:08:00 น.
ขอทำทะเบียนเครื่องใหม่ 3 เครื่อง จัดทำทะเบียน set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐพล 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.85 16 มีนาคม 2563
11:04:00 น.
เซทอัพระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ 3 เครื่อง จัดทำทะเบียน set ip address ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา 089621207 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 06 มีนาคม 2563
14:26:00 น.
จอมีปัญหา ปรับแสงหน้าจอ ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.155 04 มีนาคม 2563
13:36:00 น.
เครื่องดับไม่ทราบสาเหตุ สายไฟ AC เสีย ปรับปรุง Hareware 50.00
จุฑามาศ ต้นสีนนท์ 043-221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.23 02 มีนาคม 2563
13:47:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ activate (window 7) activate windows ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 02 มีนาคม 2563
09:16:00 น.
เน็ตใช้ไม่ได้ และถ่ายข้อมูลเครื่องเก่าใสเครื่องใหม่ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นส.ศิริอนงค์ ศรีนายง 0935561677 สำนักการศึกษา 192.168.14.70 28 กุมภาพันธ์ 2563
08:20:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ประทัย สอนพันละ 0935561677 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.222 28 กุมภาพันธ์ 2563
07:34:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 600.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น