HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นส.วลักษณา ห้วยจันทร์ 0849268755 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.232 03 ธันวาคม 2562
14:38:00 น.
เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ ฮาร์ดิสก์เสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 03 ธันวาคม 2562
09:49:00 น.
ซีพียู หัวหน้าฝ่ายฯห้องร้องเรียน เปิดไม่ติด/ไม่สามารถทำงานได้ M/B เสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นางอัศรา ไชยนิลวงศ์ 0985734457 สำนักการคลัง 192.168.11.99 02 ธันวาคม 2562
15:35:00 น.
ขึ้นจอสีฟ้า บูตวน เข้า windows ไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ธนานันต์ ก้อนใจจิตร 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 02 ธันวาคม 2562
15:28:00 น.
ขอ ID Address ใหม่ จำนวน 4 เครื่อง จัดทำทะเบียนแจ้ง ID ใส่ IP Address ปรับปรุง Software 0.00
ธัญพร 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.173 29 พฤศจิกายน 2562
13:41:00 น.
เครื่องช้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.99 29 พฤศจิกายน 2562
13:39:00 น.
เครื่องดับ ขึ้นจอฟ้า พัดลม cpu เสีย ทำให้ cpu ร้อนและตัด ปรับปรุง Hareware 500.00
นางจริญญา สุทาวัน 0849268743 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.62 28 พฤศจิกายน 2562
13:04:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
สุธาสินี 0943612888 สำนักการศึกษา 192.168.14.54 28 พฤศจิกายน 2562
08:53:00 น.
บูทไม่ขึ้น ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.101 27 พฤศจิกายน 2562
08:49:00 น.
บูตไม่ขึ้น แรมเสีย เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ณัฐปฤตา อินทร์โท่โล่ 0943029119 สำนักการคลัง 192.168.11.73 22 พฤศจิกายน 2562
11:04:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์ไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0877701519 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.100 20 พฤศจิกายน 2562
14:49:00 น.
ระบบโปรแกรมเครื่องมีปัญหา ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายพรสถิตย์ กาสีชา 0621487567 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 18 พฤศจิกายน 2562
10:40:00 น.
ไฟไม่เข้า เปิดเครื่องไม่ติด สวิทซ์ เปิดเครื่องมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
นางเมธินี สุดเสนาะ 0865110775 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.76 18 พฤศจิกายน 2562
09:46:00 น.
เปิดข้อมูลกรมส่งเสริมจากระบบไลน์ แล้วไม่สมบูรณ์ ลงระบบไม่ได้ค่ะ เปลี่ยน browser ใช้งาน ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 18 พฤศจิกายน 2562
09:01:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ห้องร้องเรียน เครื่องหัวหน้า สายจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
นายยุทธภูมิจำปาแดง 0935561677 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.95 15 พฤศจิกายน 2562
16:13:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แรมเสีย ฮาร์ดดิสก์ เสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นิตยา วงศ์ชมภู 0909329804 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.93 12 พฤศจิกายน 2562
15:49:00 น.
เปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 07 พฤศจิกายน 2562
15:28:00 น.
microsoft Excel มีปัญหา การมองเห็นตัวอย่างเอกสารงานพิมพ์ และ ไอคอนผิดแปลกจากเดิม ห้องร้องเรียน ลง office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กรรณิกา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.163 06 พฤศจิกายน 2562
13:58:00 น.
คอมเปิดไม่ติด เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 700.00
นัชช์นลิน 0979593591 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.230 05 พฤศจิกายน 2562
15:23:00 น.
โปรแกรมออฟฟิต หมดอายุ activate office ปรับปรุง Software 0.00
น..ส.เบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 04 พฤศจิกายน 2562
13:57:00 น.
เครื่องปริ้นไม่ได้ add printer ip ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น