HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายสุเมธ ปัตะโน 088-5601747 สำนักการคลัง 192.168.11.110 21 ตุลาคม 2562
11:35:00 น.
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งานได้ 0.00
กนกรจ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.87 18 ตุลาคม 2562
15:07:00 น.
CPU มีเสียงดัง ไม่สามารถใช้การได้ 0.00
นางกัญชพร ฟองทอง 0956653696 สำนักการคลัง 192.168.11.22 17 ตุลาคม 2562
15:41:00 น.
ปริ๊นเอกสารไม่ได้ เศษกระดาษติดในเครื่อง ปรับปรุง Hareware 0.00
จิตติพงศ์ 096-7526167 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.106 17 ตุลาคม 2562
11:44:00 น.
เปิดเครื่องเข้าินโดว์ไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น..ส.เบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 17 ตุลาคม 2562
09:55:00 น.
เครื่องปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
กรรณิกา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.163 14 ตุลาคม 2562
11:28:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด สาบสัญญาณหลาวม ปรับปรุง Hareware 0.00
ศิวารญา - สำนักการคลัง 192.168.11.92 10 ตุลาคม 2562
11:12:00 น.
CPU เสียคีย์บอร์ดกับเมาส์ ไม่ติด restart windows ปรับปรุง Hareware 0.00
วิภาดา 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 10 ตุลาคม 2562
10:54:00 น.
มีไฟเข้าแต่หน้าจอดับ (ห้องร้องเรียน ) จอเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 0951905566 สำนักการคลัง 192.168.11.94 08 ตุลาคม 2562
12:48:00 น.
ติดตั้งคอมพิวเตอร์ชุดใหม่(ผอ.อี๊ด) ติดตั้งคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
มีนา สินธุมา 0849661758 สำนักการศึกษา 192.168.14.90 07 ตุลาคม 2562
14:41:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยน Power Supply ปรับปรุง Hareware 700.00
น..ส.เบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 01 ตุลาคม 2562
10:08:00 น.
เครื่องปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 30 กันยายน 2562
11:05:00 น.
เครื่องคอมฯหัวหน้า ขึ้นพื้นสีน้ำเงินตัวหนังสือภาษาอังกฤษ เต็มหน้าจอ ห้องร้องเรียน ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 25 กันยายน 2562
15:36:00 น.
ปริ๊นไม่ออก เครื่องหัวหน้า ห้องร้องเรียน add printer ปรับปรุง Software 0.00
นันณภา คำโศกเชือก 0973189023 สำนักการคลัง 192.168.11.246 25 กันยายน 2562
09:58:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ add printer ปรับปรุง Software 0.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 0834185553 สำนักการคลัง 192.168.11.116 24 กันยายน 2562
11:33:00 น.
ระบบแจ้งตัวหนังสือสีฟ้า วินโดร์มีปัญหา ขอให้ลงวินโดร์ให้ใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา ทีฆะพันธ์ 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.92 24 กันยายน 2562
10:54:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และไม่สามารถพิมพ์งานจากLAN ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 24 กันยายน 2562
09:38:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.110 23 กันยายน 2562
15:54:00 น.
เครื่องพิมพ์ ฝ่ายแผนที่ภาษี จำนวน 2เครื่อง ไม่สามารถพิมพ์ ส่งซ่อม ชุด image unit เสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
น.ส.อมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 23 กันยายน 2562
15:05:00 น.
พิมพืงานไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
น..ส.เบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 20 กันยายน 2562
16:45:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น