HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางยศวดี สีหานนท์ 0935561456 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.93 21 พฤษภาคม 2563
09:09:00 น.
เครื่องเข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้ 0.00
พรสถิตย์ กาสีชา 0621487567 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 19 พฤษภาคม 2563
11:28:00 น.
โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิต ใช้ไม่ได้ และ ใช้ทรัมไดร์ ไม่ได้ 0.00
สุวนันท์ 062-6194453 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.81 18 พฤษภาคม 2563
09:57:00 น.
key Microsoft office หมดอายุ 0.00
จิราพร 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 15 พฤษภาคม 2563
12:04:00 น.
ไมโครออฟฟิตล้มเหลว 0.00
ไพศาล 0815929040 สำนักการศึกษา 192.168.14.62 14 พฤษภาคม 2563
12:15:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ 0.00
นิตยา 085-7459492 สำนักการคลัง 192.168.11.251 13 พฤษภาคม 2563
12:01:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ 0.00
ณิชาภา 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 12 พฤษภาคม 2563
12:26:00 น.
ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.105 05 พฤษภาคม 2563
16:34:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์โนต์บุค อาการเครื่องช้า เปิดไปสักพักเครื่องดับ 0.00
เพชรี หวานนอก 0951689349 สำนักการคลัง 192.168.11.20 28 เมษายน 2563
10:37:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้คะ 0.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.62 27 เมษายน 2563
16:46:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์ไม่ได้ 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 24 เมษายน 2563
15:20:00 น.
ปริ้นไม่ได้ และเวลาปริ้น เอกสารที่จะปริ้นเด้งออกไปด้วย 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 23 เมษายน 2563
10:16:00 น.
ปริ้นไม่ได้ 0.00
โก้ ฝ่ายส่งเสริมฯ 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 21 เมษายน 2563
12:50:00 น.
ให้ปิดโปรแกรม 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 20 เมษายน 2563
11:04:00 น.
เครื่อง shut down เอง หลายรอบ 0.00
นายธนวัฒน์ บุราณฤทธิ์ 043221578 สำนักการช่าง 192.168. 10 เมษายน 2563
15:58:00 น.
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
ธัญพร เดชนอก 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.173 10 เมษายน 2563
09:50:00 น.
เครื่องค้าง เครื่องดับ 0.00
ณัฐรดา พรหมชมชา 0908393124 สำนักการคลัง 192.168.11.131 09 เมษายน 2563
14:32:00 น.
เครื่องสั่งปิดเอง 0.00
นางสาวรัศมี สำราญ 0935561456 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.65 08 เมษายน 2563
16:15:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นางสาววัฒนา สีคาม 094-2904788 กองวิชาการและแผนงาน 192.168. 07 เมษายน 2563
16:06:00 น.
activate nitro pdf activate nitro pdf ปรับปรุง Software 0.00
รัชนีกร 043271261 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.27 27 มีนาคม 2563
09:04:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ขยับสายแลนแล้วถอดแล้วเสียบใหม่แล้วก็ไม่ได้ ที่ห้องร้องเรียน set ip address ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น