รายการขอใช้รถบรรทุก 6 ล้อ

ที่ เดินทางระหว่างวันที่ เวลาไป-กลับ ไปจังหวัด หน่วยงาน/ชุมชน หมายเลขรถ
1 9 ม.ค. 2559-10 เม.ย. 2559 07.30 น.-16.30 น. ขอนแก่น ร.ร.ท.บ้านหนองแวง ศษ.3, ศษ.5,
2 30 ม.ค. 2559-30 ม.ค. 2559 12.00 น.-20.00 น. ขอนแก่น ร.ร.ท.วัดกลาง ศษ.3,
3 11 ก.พ. 2559-11 ก.พ. 2559 09.00 น.-16.30 น. ขอนแก่น สนง.คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ศษ.8,
4 27 ก.พ. 2559-28 ก.พ. 2559 07.00 น.-16.00 น. ขอนแก่น ร.ร.ท.บ้านโนนชัย ศษ.8,
5 28 มี.ค. 2559-11 เม.ย. 2559 05.30 น.-9.30 น. ขอนแก่น วัดหนองแวง พระอารามหลวง ศษ.12, ศษ.14,
6 27 มี.ค. 2559-27 มี.ค. 2559 07.00 น.-17.00 น. ขอนแก่น ชุมชนโนนทัน 6 ศษ.14,
7 25 มี.ค. 2559-25 มี.ค. 2559 13.00 น.-21.00 น. ขอนแก่น บริษัทอีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด ศษ.7,
8 20 ก.พ. 2559-21 ก.พ. 2559 07.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น ร.ร.ท.บ้านโนนชัย ศษ.8,
9 11 เม.ย. 2559-18 เม.ย. 2559 08.30 น.-16.00 น. ขอนแก่น สำนักการศึกษา ศษ.7, ศษ.8, ศษ.9, ศษ.14,
10 13 เม.ย. 2559-13 เม.ย. 2559 05.30 น.-19.00 น. ขอนแก่น สำนักการศึกษา ศษ.3, ศษ.7, ศษ.8, ศษ.9, ศษ.12, ศษ.14, ศษ.15,
11 20 มี.ค. 2559-20 มี.ค. 2559 06.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น ชมรมจักรยานเทศบาลนครขอนแก่น ศษ.4,
12 19 ก.พ. 2559-19 ก.พ. 2559 09.00 น.-12.00 น. ขอนแก่น ฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ ศษ.3, ศษ.12, ศษ.15,
13 29 เม.ย. 2559-29 เม.ย. 2559 08.30 น.-16.00 น. ขอนแก่น สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศษ.3, ศษ.15,
14 28 พ.ค. 2559-28 พ.ค. 2559 07.00 น.-16.00 น. ขอนแก่น ร.ร.ท.บ้านศรีฐาน ศษ.12,
15 8 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 07.00 น.-19.00 น. อุบลราชธานี ร.ร.ท.วัดกลาง ศษ.3, ศษ.7,
16 9 ก.ค. 2559-9 ก.ค. 2559 07.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น สำนักการศึกษา ศษ.14,
17 10 ก.ค. 2559-10 ก.ค. 2559 06.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น ชมรมจักรยานเทศบาลนครขอนแก่น ศษ.14,
18 6 พ.ย. 2559-6 พ.ย. 2559 05.00 น.-20.00 น. ขอนแก่น ชมรมจักรยานเทศบาลนครขอนแก่น ศษ.8, ศษ.9, ศษ.14, ศษ.15,

ทั้งหมด 18 รายการ : 1 หน้า :

    1