• s20.jpg
  • s21.jpg
  • s25.jpg
  • s26.jpg
กองวิชาการและแผนงาน
ติดต่อ
ที่อยู่:
(ชั่วคราว) ห้องประชุมพระยากุศราช อาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
40000

โทรศัพท์: 043-221667
แฟกซ์: 043-224033
เบอร์มือถือ: -
http://122.154.129.219/kkmuni_web_plan

ข้อมูล: สามารถติดต่อกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น ได้ในวัน เวลาราชการ

 


Ulti Clocks content

บุคลากรกองวิชาการ