ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล์
ภาพประทับใจที่ต้องการสั่งจอง
ภาพที่ 1
ภาพที่ 3
ภาพที่ 2
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
กรณีการสั่งจองทาง Internet)
shape

สำหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก

     1.ท่านสามารถขอใช้บริการได้ผ่านหน้าจอในส่วน
        "กรณีไม่เป็นสมาชิก" ด้านขวาของหน้าจอ
        Website

     2.เมื่อจองภาพผ่านระบบ ท่านจะได้รับรูปภาพผ่าน
        ทาง E-mail

     3.ท่านสามารถจองภาพถ่าย และรับภาพถ่ายได้
       ตาม คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก

     4.สมัครสมาชิก << คลิกที่นี่ >>

เงื่อนไขในการให้บริการจองภาพถ่ายกิจกรรมเทศบาล

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

     1.สามารถจองภาพผ่านระบบได้โดย << คลิกที่นี่ >>

     2.หากสมาชิกไม่ทราบ Login กรุณาติดต่อ
        คุณส้มหวาน สำนักงานกิจการสภา
        โทร.0-4332-1152

     3.สมาชิกสามารถเลือกที่จะมารับภาพด้วยตนเอง
        หลังจากได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
        หรือแจ้งความประสงค์ผ่านระบบหากต้องการ
        ให้จัดส่งภาพถ่ายทางไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่
        เทศบาลจัดส่งให้ถึงบ้าน คู่มือการใช้งานระบบ


ระบบบริการรูปภาพชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น
3/3 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.kkmuni.go.th E-mail : kkmuni@kkmuni.go.th
เบอร์โทร