ระบบให้บริการภาพชุมชน..เทศบาลนครขอนแก่น

 


รหัสอัลบั้ม : ชื่ออัลบั้ม :    

รหัสอัลบั้ม ชื่ออัลบั้ม ดูอัลบั้ม
B27 มอบใบประกาศเขต 1
B28 มอบเครื่องเสียงให้ชุมชน
B29 รวมหลายภาพ
B3 นักเรียนเทศบาลไปแข่งขันกีฬากาญ
B30 อบรมอินเตอร์รีสอร์ท รุ่นที่ 5
B31 ภาพรับใบประกาศผู้ประกศข่าว
B32 อบรมอินเตอร์รีสอร์ท รุ่นที่ 6
B33 ยุทธศาสตร์คนพิการ(ทางลาด)
B34 คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันบ้านโนนห
B35 การอบรมอาสาสมัครติดตั้งอุปกรณ์
B36 รับใบประกาศ อบรมติดตั้งอุปกรณ์
B37 การลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่
B38 สมาชิกวุฒิสภาดูงานที่เทศบาลนคร
B39 การอบรมอสพด รุ่นที่ 8
B4b1 งานที่ศูนย์กาญจนภิเษก
B4b3 ประชุมชุมชนย่อย
B5 ภาพกีฬาสีเพิ่มเติม
B6b1 Art Lane
B6b2 ภาพกิจกรรมคนขอนแก่นฯ (บ้านศรี
B6b3 ประชุม อสม.
[1][2][3][4][5][6][7][8][9]