ระบบให้บริการภาพชุมชน..เทศบาลนครขอนแก่น

 


รหัสอัลบั้ม : ชื่ออัลบั้ม :    

รหัสอัลบั้ม ชื่ออัลบั้ม ดูอัลบั้ม
C41 ภาพถ่ายหน้าศาลหลักเมืองปี 55
C5 ศาลหลักเมือง
C5 ภาพชุมชนประทับใจ
C6 วางพานพุ่ม
C7 นายกรับปริญญา
C8 งานเรืองแสง
C9 อบรมขุนพลสีเขียว
D1 ขบวนแห่
P1-001 กีฬาสีเขียว
P1-002 กีฬาสีฟ้า
P1-003 กีฬาสีแดง
P1-004 กีฬาสีเหลือง
P1-005 กีฬาสี (พนักงานเทศบาล)
P1-P1 ( 21) ตักบาตรวันปีใหม่
P1-P1 ( 22) ตักบาตรวันปีใหม่
P2-P2 (30) คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันฯ
P2-P2 (77) เปิดศูนย์สาธารณสุข ฯ 5
P3-3(31) กีฬาสี นักเรียนเทศบาล ฯ(กา
P3-P3 (17) ซ้อมเชียร์กีฬาสีชุมชน ฯ
P4-P4 (333) ภาพย้อยปี 2550-2551
[1][2][3][4][5][6][7][8][9]