นายพงษ์เทพ เลี้ยวประเสริฐ
     เลขที่ตำแหน่ง 01-03
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์