รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  701   มิตรภาพ ช่วงหน้าปากซอยมิตรภาพ 19 -ก่อนถึงปั๊มคาร์เท็กซ์ (หน้าที่่ว่าง ซ.มิตรภาพ 19) (โครงป้าย 2 ช่อง) SV 1924 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  702   มิตรภาพ ช่วงหน้าปากซอยมิตรภาพ 19 -ก่อนถึงปั๊มคาร์เท็กซ์ (หน้าที่่ว่าง ซ.มิตรภาพ 19) (โครงป้าย 2 ช่อง) SV 1925 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  703   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมสร 3 SB 0418 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  704   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผีถึงประชาสโมสร 3 SB 0419 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  705   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมสร 6 SB 0427 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   22 มีนาคม 2560 - 30 มีนาคม 2560
  706   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมสร 6 SB 0428 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 22 เมษายน 2560
  707   ชีท่าขอน ฝ.กัลยา ที่ว่าง 3 SE 0640 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  708   ชีท่าขอน ฝ.กัลยา ที่ว่าง 3 SE 0641 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  709   รอบบึง ที่ว่าง 4 SJ 0742 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  710   รอบบึง ที่ว่าง 4 SJ 0743 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  711   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 8 SJ 0766 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  712   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 8 SJ 0767 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  713   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 9 SJ 0769 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  714   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 9 SJ 0770 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  715   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 10 SJ 0772 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 22 เมษายน 2560
  716   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 10 SJ 0773 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  717   พิมพสุต L ที่ว่างตัดกลางเมืองฝั่งบ้านพักสัสดี (โครงป้าย 2 ช่อง) SG/L 0682 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  718   พิมพสุต L ว่างตัดกลางเมืองฝั่งบ้านพักสัสดี (โครงป้าย 2 ช่อง) SG/L 0683 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  719   กัลปพฤกษ์ ฟุตบาทมุมโค้งก่อนถึง รพ.ขอนแก่นราม (โครงป้าย 2 ช่อง) SA 0083 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 22 เมษายน 2560
  720   กัลปพฤกษ์ ฟุตบาทมุมโค้งก่อนถึง รพ.ขอนแก่นราม (โครงป้าย 2 ช่อง) SA 0082 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 มีนาคม 2560 - 30 มีนาคม 2560
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]