รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  681   ชาตะผดุง R รพ.ส่งเสริม 5(โครงป้าย 2 ช่อง) SD/R 0605 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  682   ชีท่าขอนฝ. กัลยา รั้วกัลยาณวัตร (โครงป้าย 2 ช่อง) SE 0661 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   24 เมษายน 2560 - 03 พฤษภาคม 2560
  683   ชีท่าขอนฝ. กัลยา รั้วกัลยาณวัตร (โครงป้าย 2 ช่อง) SE 0662 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  684   รอบบึง ที่ว่าง 3 SJ 0739 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  685   รอบบึง ที่ว่าง 3 SJ 0740 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  686   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 7 SJ 0763 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  687   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 7 SJ 0764 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  688   รอบบึง BB 3 SJ 0781 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  689   รอบบึง BB 3 SJ 0782 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  690   รอบบึง หน้าหมู่บ้าน 3 SJ 0796 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  691   รอบบึง หน้าหมู่บ้าน 3 SJ 0797 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  692   รอบบึง ป้าอ้วน 2 SJ 0808 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  693   รอบบึง ป้าอ้วน 2 SJ 0809 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  694   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ 4 SJ 0871 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  695   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ 4 (โครงป้าย) SJ 0872 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  696   รอบเมือง แนวรั้ว รร.คุ้มหนองคู (โครงป้าย 2 ช่อง) SL 1273 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  697   รอบเมือง แนวรั้ว รร.คุ้มหนองคู (โครงป้าย 2 ช่อง) SL 1274 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  698   มิตรภาพ ช่วงหน้าปากซอยมิตรภาพ 19 -ก่อนถึงปั๊มคาร์เท็กซ์ (หน้าที่่ว่าง ซ.มิตรภาพ 19) (โครงป้าย 2 ช่อง) SV 1924 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  699   มิตรภาพ ช่วงหน้าปากซอยมิตรภาพ 19 -ก่อนถึงปั๊มคาร์เท็กซ์ (หน้าที่่ว่าง ซ.มิตรภาพ 19) (โครงป้าย 2 ช่อง) SV 1925 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  700   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมสร 3 SB 0418 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   24 เมษายน 2560 - 03 พฤษภาคม 2560
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]