รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  661   รอบบึง ป้าอ้วน 2 SJ 0808 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  662   รอบบึง ป้าอ้วน 2 SJ 0809 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  663   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ 4 SJ 0871 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  664   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ 4 (โครงป้าย) SJ 0872 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  665   รอบเมือง แนวรั้ว รร.คุ้มหนองคู (โครงป้าย 2 ช่อง) SL 1273 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  666   รอบเมือง แนวรั้ว รร.คุ้มหนองคู (โครงป้าย 2 ช่อง) SL 1274 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  667   มิตรภาพ ช่วงหน้าปากซอยมิตรภาพ 19 -ก่อนถึงปั๊มคาร์เท็กซ์ (หน้าที่่ว่าง ซ.มิตรภาพ 19) (โครงป้าย 2 ช่อง) SV 1924 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  668   มิตรภาพ ช่วงหน้าปากซอยมิตรภาพ 19 -ก่อนถึงปั๊มคาร์เท็กซ์ (หน้าที่่ว่าง ซ.มิตรภาพ 19) (โครงป้าย 2 ช่อง) SV 1925 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  669   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมสร 3 SB 0418 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  670   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผีถึงประชาสโมสร 3 SB 0419 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  671   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมสร 6 SB 0427 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  672   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมสร 6 SB 0428 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  673   ชีท่าขอน ฝ.กัลยา ที่ว่าง 3 SE 0640 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  674   ชีท่าขอน ฝ.กัลยา ที่ว่าง 3 SE 0641 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  675   รอบบึง ที่ว่าง 4 SJ 0742 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  676   รอบบึง ที่ว่าง 4 SJ 0743 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  677   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 8 SJ 0766 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  678   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 8 SJ 0767 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  679   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 9 SJ 0769 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  680   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 9 SJ 0770 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]