รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  661   หลังศูนย์ราชการ ฟุตบาทใกล้อู่วัชยานนท์ (โครงป้าย 2 ช่อง) SB/R 314 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  662   เฉลิมพระเกียรติ เริ่ม ถ.ศรีจันทร์ ถึงประชาสโมร ตรงข้ามร้านคิงส์มอเตอร์สปอร์ต (โครงป้าย 2 ช่อง) SB 0415 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  663   เฉลิมพระเกียรติ เริ่ม ถ.ศรีจันทร์ ถึงประชาสโมร ตรงข้ามร้านคิงส์มอเตอร์สปอร์ต (โครงป้าย 2 ช่อง) SB 0416 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  664   โพธิสาร ตรงข้ามศาลาชุมชนหนองไผ่ (โครงป้าย 2 ช่อง) SH 0421 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  665   โพธิสาร ตรงข้ามศาลาชุมชนหนองไผ่ (โครงป้าย 2 ช่อง) SH 0422 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  666   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมฯ 5 SB 0424 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  667   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมฯ 5 SB 0425 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  668   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมฯ 7 SB 0430 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  669   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมฯ 7 SB 0431 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  670   เฉลิมพระเกียรติ เริ่ม ถ.ศรีจันทร์ ถึงประชาสโมฯ ข้างศูนย์แพทย์แอ๊บโซลูทเฮลท์ (โครงป้าย 2 ช่อง) SB 0433 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  671   เฉลิมพระเกียรติ เริ่ม ถ.ศรีจันทร์ ถึงประชาสโมฯ ข้างศูนย์แพทย์แอ๊บโซลูทเฮลท์ (โครงป้าย 2 ช่อง) SB 0434 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  672   ชาตะผดุง ลาวัลย์เพลส 3(โครงป้าย 2 ช่อง) SD 0556 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   08 ธันวาคม 2560 - 16 ธันวาคม 2560
  673   ชาตะผดุง ลาวัลย์เพลส 3 (โครงป้าย 2 ช่อง) SD 0557 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  674   ชาตะผดุง R รพ.ส่งเสริม 5 (โครงป้าย 2 ช่อง) SD/R 0604 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   08 ธันวาคม 2560 - 16 ธันวาคม 2560
  675   ชาตะผดุง R รพ.ส่งเสริม 5(โครงป้าย 2 ช่อง) SD/R 0605 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  676   ชีท่าขอนฝ. กัลยา รั้วกัลยาณวัตร (โครงป้าย 2 ช่อง) SE 0661 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  677   ชีท่าขอนฝ. กัลยา รั้วกัลยาณวัตร (โครงป้าย 2 ช่อง) SE 0662 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  678   รอบบึง ที่ว่าง 3 SJ 0739 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  679   รอบบึง ที่ว่าง 3 SJ 0740 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  680   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 7 SJ 0763 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]