รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  641   เฉลิมพระเกียรติ แว่นท๊อปเจริญ ถึง แยก ถ.ศรีนวล (โครงป้าย 2 ช่อง) SB 0107 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   24 เมษายน 2560 - 03 พฤษภาคม 2560
  642   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 2 SB 0121 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  643   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 2 SB 0122 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  644   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 3 SB 0124 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   24 เมษายน 2560 - 03 พฤษภาคม 2560
  645   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 3 SB 0125 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  646   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 4 SB 0127 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   24 เมษายน 2560 - 03 พฤษภาคม 2560
  647   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 4 SB 0128 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  648   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 5 SB 0130 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  649   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 5 SB 0131 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  650   เฉลิมพระเกียรติ ชวนชื่น ถึงชีท่าขอน 2 SB 0181 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  651   เฉลิมพระเกียรติ ชวนชื่น ถึงชีท่าขอน 2 SB 0182 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  652   เฉลิมพระเกียรติ ชวนชื่น ถึงชีท่าขอน 3 SB 0184 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  653   เฉลิมพระเกียรติ ชวนชื่น ถึงชีท่าขอน 3 SB 0185 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  654   เฉลิมพระเกียรติ ชวนชื่น ถึงชีท่าขอน 4 SB 0187 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  655   เฉลิมพระเกียรติ ชวนชื่น ถึงชีท่าขอน 4 SB 0188 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  656   เฉลิมพระเกียรติ ชีท่าขอน ถึงศรีจันทร์ 2 (โครงป้าย) SB 0193 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   24 เมษายน 2560 - 26 พฤษภาคม 2560
  657   เฉลิมพระเกียรติ ชีท่าขอน ถึงศรีจันทร์ 2 (โครงป้าย) SB 0194 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  658   เฉลิมพระเกียรติ ชีท่าขอน ถึงศรีจันทร์ 7 SB 0208 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  659   เฉลิมพระเกียรติ ชีท่าขอน ถึงศรีจันทร์ 7 SB 0209 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  660   มิตรภาพ ฟุตบาทหน้าศูนย์วิจัยฯ ฝั่ง ร.ร.สาธิตมอดินแดง (โครง ป้าย 2 ช่อง) SB 0211 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   24 เมษายน 2560 - 26 พฤษภาคม 2560
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]