รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  621   รอบบึง ที่ว่าง 3 SJ 0739 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  622   รอบบึง ที่ว่าง 3 SJ 0740 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  623   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 7 SJ 0763 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  624   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 7 SJ 0764 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  625   รอบบึง BB 3 SJ 0781 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  626   รอบบึง BB 3 SJ 0782 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  627   รอบบึง หน้าหมู่บ้าน 3 SJ 0796 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  628   รอบบึง หน้าหมู่บ้าน 3 SJ 0797 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  629   รอบบึง ป้าอ้วน 2 SJ 0808 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  630   รอบบึง ป้าอ้วน 2 SJ 0809 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  631   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ 4 SJ 0871 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  632   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ 4 (โครงป้าย) SJ 0872 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  633   รอบเมือง แนวรั้ว รร.คุ้มหนองคู (โครงป้าย 2 ช่อง) SL 1273 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  634   รอบเมือง แนวรั้ว รร.คุ้มหนองคู (โครงป้าย 2 ช่อง) SL 1274 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  635   มิตรภาพ ช่วงหน้าปากซอยมิตรภาพ 19 -ก่อนถึงปั๊มคาร์เท็กซ์ (หน้าที่่ว่าง ซ.มิตรภาพ 19) (โครงป้าย 2 ช่อง) SV 1924 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  636   มิตรภาพ ช่วงหน้าปากซอยมิตรภาพ 19 -ก่อนถึงปั๊มคาร์เท็กซ์ (หน้าที่่ว่าง ซ.มิตรภาพ 19) (โครงป้าย 2 ช่อง) SV 1925 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  637   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมสร 3 SB 0418 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  638   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผีถึงประชาสโมสร 3 SB 0419 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  639   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมสร 6 SB 0427 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  640   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมสร 6 SB 0428 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]