รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  621   หลังศูนย์ราชการ ตรงข้าม สนง.ประปา ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อดิน (โครงป้าย 2 ช่อง) SS 1729 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  622   หลังศูนย์ราชการ ตรงข้าม สนง.ประปา ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อดิน (โครงป้าย 2 ช่อง) SS 1730 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  623   พิมพสุต L บริเวณกำแพงรั้วอาชีวะขอนแก่นมุมเลี้ยวไป ถ.รอบเมือง (โครงป้าย 2 ช่อง) SG/L 0688 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  624   พิมพสุต L บริเวณกำแพงรั้วอาชีวะขอนแก่นมุมเลี้ยวไป ถ.รอบเมือง (โครงป้าย 2 ช่อง) SG/L 0689 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  625   ร่วมจิตร รั้วบ้านพักผู้พิพากษา 3 SI 0719 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  626   กัลปพฤกษ์ ข้างรั้ว สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาล (โครงป้าย 2 ช่อง) SA 0052 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  627   กัลปพฤกษ์ ข้างรั้ว สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาล (โครงป้าย 2 ช่อง) SA 0053 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  628   กัลปพฤกษ์ ฝ.มข. ฟุตบาทข้างรั้ว ร.ร.สาธิตศึกษาฝั่ง มข. (โครงป้าย 2 ช่อง) SA 0076 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  629   กัลปพฤกษ์ ฝ.มข. ฟุตบาทข้างรั้ว ร.ร.สาธิตศึกษา ฝั่ง มข. (โครงป้าย 2 ช่อง) SA 0077 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  630   เฉลิมพระเกียรติ แว่นท๊อป ถึง วัดศรีนวล 4 SB 0097 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  631   เฉลิมพระเกียรติ แว่นท๊อป ถึง วัดศรีนวล 4 SB 0098 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   08 ธันวาคม 2560 - 16 ธันวาคม 2560
  632   เฉลิมพระเกียรติ แว่นท๊อป ถึง วัดศรีนวล 5 SB 0100 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  633   เฉลิมพระเกียรติ แว่นท๊อป ถึง วัดศรีนวล 5 SB 0101 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  634   เฉลิมพระเกียรติ ฟุตบาทฝั่งแว่นท๊อปเจริญ ถึง แยก ถ.ศรีนวล (โครงป้าย 2 ช่อง) SB 0106 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  635   เฉลิมพระเกียรติ แว่นท๊อปเจริญ ถึง แยก ถ.ศรีนวล (โครงป้าย 2 ช่อง) SB 0107 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  636   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 2 SB 0121 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   08 ธันวาคม 2560 - 16 ธันวาคม 2560
  637   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 2 SB 0122 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  638   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 3 SB 0124 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  639   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 3 SB 0125 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  640   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 4 SB 0127 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]