รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  621   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมฯ 5 SB 0424 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  622   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมฯ 5 SB 0425 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   05 เมษายน 2562 - 19 พฤษภาคม 2562
  623   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมฯ 7 SB 0430 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  624   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงประชาสโมฯ 7 SB 0431 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   05 เมษายน 2562 - 19 พฤษภาคม 2562
  625   เฉลิมพระเกียรติ เริ่ม ถ.ศรีจันทร์ ถึงประชาสโมฯ ข้างศูนย์แพทย์แอ๊บโซลูทเฮลท์ (โครงป้าย 2 ช่อง) SB 0433 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562
  626   เฉลิมพระเกียรติ เริ่ม ถ.ศรีจันทร์ ถึงประชาสโมฯ ข้างศูนย์แพทย์แอ๊บโซลูทเฮลท์ (โครงป้าย 2 ช่อง) SB 0434 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  627   ชาตะผดุง ลาวัลย์เพลส 3(โครงป้าย 2 ช่อง) SD 0556 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562
  628   ชาตะผดุง ลาวัลย์เพลส 3 (โครงป้าย 2 ช่อง) SD 0557 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  629   ชาตะผดุง R รพ.ส่งเสริม 5 (โครงป้าย 2 ช่อง) SD/R 0604 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  630   ชาตะผดุง R รพ.ส่งเสริม 5(โครงป้าย 2 ช่อง) SD/R 0605 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  631   ชีท่าขอนฝ. กัลยา รั้วกัลยาณวัตร (โครงป้าย 2 ช่อง) SE 0661 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562
  632   ชีท่าขอนฝ. กัลยา รั้วกัลยาณวัตร (โครงป้าย 2 ช่อง) SE 0662 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  633   รอบบึง ที่ว่าง 3 SJ 0739 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  634   รอบบึง ที่ว่าง 3 SJ 0740 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   05 เมษายน 2562 - 19 พฤษภาคม 2562
  635   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 7 SJ 0763 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  636   รอบบึง ไก่อบหม้อดิน ถึงเจ้าพระยา 7 SJ 0764 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   05 เมษายน 2562 - 19 พฤษภาคม 2562
  637   รอบบึง BB 3 SJ 0781 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  638   รอบบึง BB 3 SJ 0782 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   05 เมษายน 2562 - 19 พฤษภาคม 2562
  639   รอบบึง หน้าหมู่บ้าน 3 SJ 0796 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  640   รอบบึง หน้าหมู่บ้าน 3 SJ 0797 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   05 เมษายน 2562 - 19 พฤษภาคม 2562
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]