รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  581   กัลปพฤกษ์ ข้างรั้ว สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาล (โครงป้าย 2 ช่อง) SA 0052 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  582   กัลปพฤกษ์ ข้างรั้ว สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาล (โครงป้าย 2 ช่อง) SA 0053 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562
  583   กัลปพฤกษ์ ฝ.มข. ฟุตบาทข้างรั้ว ร.ร.สาธิตศึกษาฝั่ง มข. (โครงป้าย 2 ช่อง) SA 0076 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  584   กัลปพฤกษ์ ฝ.มข. ฟุตบาทข้างรั้ว ร.ร.สาธิตศึกษา ฝั่ง มข. (โครงป้าย 2 ช่อง) SA 0077 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562
  585   เฉลิมพระเกียรติ แว่นท๊อป ถึง วัดศรีนวล 4 SB 0097 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  586   เฉลิมพระเกียรติ แว่นท๊อป ถึง วัดศรีนวล 4 SB 0098 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562
  587   เฉลิมพระเกียรติ แว่นท๊อป ถึง วัดศรีนวล 5 SB 0100 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  588   เฉลิมพระเกียรติ แว่นท๊อป ถึง วัดศรีนวล 5 SB 0101 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  589   เฉลิมพระเกียรติ ฟุตบาทฝั่งแว่นท๊อปเจริญ ถึง แยก ถ.ศรีนวล (โครงป้าย 2 ช่อง) SB 0106 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  590   เฉลิมพระเกียรติ แว่นท๊อปเจริญ ถึง แยก ถ.ศรีนวล (โครงป้าย 2 ช่อง) SB 0107 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  591   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 2 SB 0121 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  592   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 2 SB 0122 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  593   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 3 SB 0124 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  594   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 3 SB 0125 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562
  595   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 4 SB 0127 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  596   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 4 SB 0128 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  597   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 5 SB 0130 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  598   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 5 SB 0131 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  599   เฉลิมพระเกียรติ ชวนชื่น ถึงชีท่าขอน 2 SB 0181 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  600   เฉลิมพระเกียรติ ชวนชื่น ถึงชีท่าขอน 2 SB 0182 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]