รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  581   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 3 SB 0124 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  582   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 3 SB 0125 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
  583   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 4 SB 0127 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  584   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 4 SB 0128 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
  585   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 5 SB 0130 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  586   เฉลิมพระเกียรติ ศรีนวล ตัดชวนชื่น 5 SB 0131 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  587   เฉลิมพระเกียรติ ชวนชื่น ถึงชีท่าขอน 2 SB 0181 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  588   เฉลิมพระเกียรติ ชวนชื่น ถึงชีท่าขอน 2 SB 0182 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  589   เฉลิมพระเกียรติ ชวนชื่น ถึงชีท่าขอน 3 SB 0184 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  590   เฉลิมพระเกียรติ ชวนชื่น ถึงชีท่าขอน 3 SB 0185 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
  591   เฉลิมพระเกียรติ ชวนชื่น ถึงชีท่าขอน 4 SB 0187 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  592   เฉลิมพระเกียรติ ชวนชื่น ถึงชีท่าขอน 4 SB 0188 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  593   เฉลิมพระเกียรติ ชีท่าขอน ถึงศรีจันทร์ 2 (โครงป้าย) SB 0193 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  594   เฉลิมพระเกียรติ ชีท่าขอน ถึงศรีจันทร์ 2 (โครงป้าย) SB 0194 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  595   เฉลิมพระเกียรติ ชีท่าขอน ถึงศรีจันทร์ 7 SB 0208 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  596   เฉลิมพระเกียรติ ชีท่าขอน ถึงศรีจันทร์ 7 SB 0209 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  597   มิตรภาพ ฟุตบาทหน้าศูนย์วิจัยฯ ฝั่ง ร.ร.สาธิตมอดินแดง (โครง ป้าย 2 ช่อง) SB 0211 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  598   มิตรภาพ ฟุตบาทหน้าศูนย์วิจัยฯ ฝั่ง ร.ร.สาธิตมอดินแดง (โครงป้าย 2 ช่อง) SB 0212 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  599   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงอำมาตย์ 2 SB 0223 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  600   เฉลิมพระเกียรติ สะพานผี ถึงอำมาตย์ 2 SB 0224 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]