รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  421   ราษฏร์คนึง รั้ววัดโนนชัยติดซ.ราษฎร์คนึง 19 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1430 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  422   ราษฏร์คนึง รั้ววัดโนนชัยติดซ.ราษฎร์คนึง 19 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1431 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  423   ราษฏร์คนึง รั้วร.ร.โนนชัยติดป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยมหามกุฎ (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1432 ฝ่ายสุขาภิบาล   17 พฤศจิกายน 2560 - 16 ธันวาคม 2560 ชาลิสา คอนโดพร้อมอยู่
  424   ราษฏร์คนึง รั้วร.ร.โนนชัยติดป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยมหามกุฎ (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1433 ฝ่ายสุขาภิบาล   30 พฤศจิกายน 2560 - 29 ธันวาคม 2560 เพาเวอร์บา่ย
  425   ราษฏร์คนึง รั้วร.ร.โนนชัยติดป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยมหามกุฎ (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1434 ฝ่ายสุขาภิบาล   12 ธันวาคม 2560 - 10 มกราคม 2561 มหกรรมสินค้า Export sale
  426   ราษฏร์คนึง ติดป้ายโรงเรียนโนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1435 ฝ่ายสุขาภิบาล   27 พฤศจิกายน 2560 - 26 ธันวาคม 2560 บีควิก
  427   ราษฏร์คนึง ติดป้ายโรงเรียนโนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1436 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  428   ราษฏร์คนึง ติดป้ายโรงเรียนโนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1437 ฝ่ายสุขาภิบาล   30 พฤศจิกายน 2560 - 29 ธันวาคม 2560 เพาเวอร์บา่ย
  429   ราษฏร์คนึง ติดทางเข้าร.ร.โนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1438 ฝ่ายสุขาภิบาล   12 ธันวาคม 2560 - 10 มกราคม 2561 มหกรรมสินค้า Export sale
  430   ราษฏร์คนึง ติดทางเข้าร.ร.โนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1439 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  431   ราษฏร์คนึง ติดทางเข้าร.ร.โนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1440 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  432   ราษฏร์คนึง ที่ว่างก่อนถึงบ้านเลขที่ 122/1 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1444 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  433   ราษฏร์คนึง ที่ว่างก่อนถึงบ้านเลขที่ 122/1 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1445 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  434   ราษฏร์คนึง ที่ว่างก่อนถึงบ้านเลขที่ 122/1 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1446 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  435   ราษฏร์คนึง ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 142/3 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1447 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  436   ราษฏร์คนึง ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 142/3 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1448 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  437   ราษฏร์คนึง ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 142/3 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1449 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  438   ราษฏร์คนึง ที่ว่างก่อนซ.ราษฎร์คนึง 9(โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1450 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  439   ราษฏร์คนึง ที่ว่างก่อนซ.ราษฎร์คนึง 9(โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1451 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  440   ราษฏร์คนึง ที่ว่างก่อนซ.ราษฎร์คนึง 9(โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1452 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]