รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  401   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1428 ฝ่ายสุขาภิบาล   03 เมษายน 2562 - 02 พฤษภาคม 2562 ควิกเลนท์เปลี่ยนยาง
  402   ราษฏร์คนึง รั้ววัดโนนชัยติดซ.ราษฎร์คนึง 19 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1429 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  403   ราษฏร์คนึง รั้ววัดโนนชัยติดซ.ราษฎร์คนึง 19 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1430 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  404   ราษฏร์คนึง รั้ววัดโนนชัยติดซ.ราษฎร์คนึง 19 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1431 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  405   ราษฏร์คนึง รั้วร.ร.โนนชัยติดป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยมหามกุฎ (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1432 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  406   ราษฏร์คนึง รั้วร.ร.โนนชัยติดป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยมหามกุฎ (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1433 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  407   ราษฏร์คนึง รั้วร.ร.โนนชัยติดป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยมหามกุฎ (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1434 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  408   ราษฏร์คนึง ติดป้ายโรงเรียนโนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1435 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  409   ราษฏร์คนึง ติดป้ายโรงเรียนโนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1436 ฝ่ายสุขาภิบาล   03 เมษายน 2562 - 02 พฤษภาคม 2562 ควิกเลนท์เปลี่ยนยาง
  410   ราษฏร์คนึง ติดป้ายโรงเรียนโนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1437 ฝ่ายสุขาภิบาล   05 เมษายน 2562 - 04 พฤษภาคม 2562 งานตอนเสริตอินสปายเรชั่น วันที่ 13-15 เม.ย. 62 ตลาดตองแปด
  411   ราษฏร์คนึง ติดทางเข้าร.ร.โนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1438 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  412   ราษฏร์คนึง ติดทางเข้าร.ร.โนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1439 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  413   ราษฏร์คนึง ติดทางเข้าร.ร.โนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1440 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  414   ราษฏร์คนึง ที่ว่างก่อนถึงบ้านเลขที่ 122/1 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1444 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  415   ราษฏร์คนึง ที่ว่างก่อนถึงบ้านเลขที่ 122/1 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1445 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  416   ราษฏร์คนึง ที่ว่างก่อนถึงบ้านเลขที่ 122/1 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1446 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  417   ราษฏร์คนึง ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 142/3 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1447 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  418   ราษฏร์คนึง ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 142/3 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1448 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  419   ราษฏร์คนึง ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 142/3 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1449 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  420   ราษฏร์คนึง ที่ว่างก่อนซ.ราษฎร์คนึง 9(โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1450 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]