รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  401   ราษฏร์คนึง ที่ว่างตรงป้ายร.ร.โนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1392 ฝ่ายสุขาภิบาล   10 ตุลาคม 2560 - 08 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ซ่อมสมาร์ทโฟน โน๊คบุ๊ค เซ็นทรัลชั้น 3
  402   ราษฏร์คนึง ตรงทางโค้งวัดก่อนถึงบ้านเลขที่ 20/14(โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1393 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  403   ราษฏร์คนึง ตรงทางโค้งวัดก่อนถึงบ้านเลขที่ 20/14(โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1394 ฝ่ายสุขาภิบาล   27 กันยายน 2560 - 26 ตุลาคม 2560 ชาลิสาคอนโน
  404   ราษฏร์คนึง ตรงทางโค้งวัดก่อนถึงบ้านเลขที่ 20/14(โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1395 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  405   ราษฏร์คนึง ข้างรั้วบ้านเลขที่ 55/13(โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1396 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  406   ราษฏร์คนึง ข้างรั้วบ้านเลขที่ 55/13(โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1397 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  407   ราษฏร์คนึง ข้างรั้วบ้านเลขที่ 55/13(โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1398 ฝ่ายสุขาภิบาล   21 กันยายน 2560 - 20 ตุลาคม 2560 ลด 20% ยางรถยนต์
  408   ราษฏร์คนึง ที่ว่างถัดจากซ.ราษฎร์คนึง 20(โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1399 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  409   ราษฏร์คนึง ที่ว่างถัดจากซ.ราษฎร์คนึง 20(โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1400 ฝ่ายสุขาภิบาล   27 กันยายน 2560 - 26 ตุลาคม 2560 ชาลิสาคอนโน
  410   ราษฏร์คนึง ที่ว่างถัดจากซ.ราษฎร์คนึง 20(โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1401 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  411   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัยตรงข้ามบ้านเลขที่ 20/2 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1402 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  412   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัยตรงข้ามบ้านเลขที่ 20/2 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1403 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  413   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัยตรงข้ามบ้านเลขที่ 20/2 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1404 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  414   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัยติดทางเข้าวัด (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1423 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  415   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัยติดทางเข้าวัด (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1424 ฝ่ายสุขาภิบาล   21 กันยายน 2560 - 20 ตุลาคม 2560 ลด 20% ยางรถยนต์
  416   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัยติดทางเข้าวัด (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1425 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  417   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1426 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  418   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1427 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  419   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1428 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  420   ราษฏร์คนึง รั้ววัดโนนชัยติดซ.ราษฎร์คนึง 19 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1429 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]