รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  361   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหารถัดจากประตูทางเข้า ตรงข้ามเบนซ์เซอร์วิส (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1346 ฝ่ายสุขาภิบาล   05 เมษายน 2562 - 04 พฤษภาคม 2562 งานตอนเสริตอินสปายเรชั่น วันที่ 13-15 เม.ย. 62 ตลาดตองแปด
  362   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหารถัดจากประตูทางเข้า ตรงข้ามเบนซ์เซอร์วิส (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1347 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  363   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหาร (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1348 ฝ่ายสุขาภิบาล   05 เมษายน 2562 - 04 พฤษภาคม 2562 งานตอนเสริตอินสปายเรชั่น วันที่ 13-15 เม.ย. 62 ตลาดตองแปด
  364   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหาร (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1349 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  365   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหาร (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1350 ฝ่ายสุขาภิบาล   03 เมษายน 2562 - 02 พฤษภาคม 2562 ควิกเลนท์เปลี่ยนยาง
  366   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหารตรงข้ามบ้านเลขที่ 122/1 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1351 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  367   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหารตรงข้ามบ้านเลขที่ 122/1 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1352 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  368   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหารตรงข้ามบ้านเลขที่ 122/1 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1353 ฝ่ายสุขาภิบาล   11 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562 focus arena
  369   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหารตรงข้ามบ้านเลขที่ 62/4 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1360 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  370   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหารตรงข้ามบ้านเลขที่ 62/4 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1361 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  371   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหารตรงข้ามบ้านเลขที่ 62/4 (โครงป้าย 3 ช่อง ขวา SM 1362 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  372   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหารตรงข้ามซ.ราษฎร์คนึง 13 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1363 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  373   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหารตรงข้ามซ.ราษฎร์คนึง 13 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1364 ฝ่ายสุขาภิบาล   11 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562 focus arena
  374   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหารตรงข้ามซ.ราษฎร์คนึง 13 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1365 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  375   ราษฏร์คนึง ีรั้วค่ายทหารตรงข้ามร้านขายกระเบื้องโมเดิร์นโฮม (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1366 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  376   ราษฏร์คนึง ีรั้วค่ายทหารตรงข้ามร้านขายกระเบื้องโมเดิร์นโฮม (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1367 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  377   ราษฏร์คนึง ีรั้วค่ายทหารตรงข้ามร้านขายกระเบื้องโมเดิร์นโฮม (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1368 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  378   ราษฏร์คนึง รั้วบ้านเลขที่ 63/10 ตรงข้ามบ้านธรรมรักษ์ (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1369 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  379   ราษฏร์คนึง รั้วบ้านเลขที่ 63/10 ตรงข้ามบ้านธรรมรักษ์ (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1370 ฝ่ายสุขาภิบาล   11 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562 focus arena
  380   ราษฏร์คนึง รั้วบ้านเลขที่ 63/10 ตรงข้ามบ้านธรรมรักษ์ (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1371 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]