รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  341   รอบเมือง รั้ววัดศรีนวลก่อนถึงก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SL 1290 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  342   รอบเมือง ที่ว่างตรงข้ามร้านสุกี้เฮ้าส์ (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SL 1312 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  343   รอบเมือง ที่ว่างตรงข้ามร้านสุกี้เฮ้าส์ (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SL 1313 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  344   รอบเมือง ที่ว่างตรงข้ามร้านสุกี้เฮ้าส์ (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SL 1314 ฝ่ายสุขาภิบาล   11 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562 focus arena
  345   รอบเมือง รั้ววัดศรีจันทร์ตรงข้ามสนง.ทนายความเฟรนด์ลอร์เฟิร์ม (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SL 1315 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  346   รอบเมือง รั้ววัดศรีจันทร์ตรงข้ามสนง.ทนายความเฟรนด์ลอร์เฟิร์ม (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SL 1316 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  347   รอบเมือง รั้ววัดศรีจันทร์ตรงข้ามสนง.ทนายความเฟรนด์ลอร์เฟิร์ม (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SL 1317 ฝ่ายสุขาภิบาล   11 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562 focus arena
  348   รอบเมือง รั้ววัดศรีจันทร์ตรงข้ามสูทโสรส (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SL 1318 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  349   รอบเมือง รั้ววัดศรีจันทร์ตรงข้ามสูทโสรส (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SL 1319 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  350   รอบเมือง รั้ววัดศรีจันทร์ตรงข้ามสูทโสรส (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SL 1320 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  351   รอบเมือง รั้ววัดศรีจันทร์ตรงข้ามล้างอัดฉีด กาแฟสด (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SL 1321 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  352   รอบเมือง รั้ววัดศรีจันทร์ตรงข้ามล้างอัดฉีด กาแฟสด (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SL 1322 ฝ่ายสุขาภิบาล   11 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562 focus arena
  353   รอบเมือง รั้ววัดศรีจันทร์ตรงข้ามล้างอัดฉีด กาแฟสด (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SL 1323 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  354   ราษฏร์คนึง รั้วสถานีวิทยุรด. (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1333 ฝ่ายสุขาภิบาล   05 เมษายน 2562 - 04 พฤษภาคม 2562 งานตอนเสริตอินสปายเรชั่น วันที่ 13-15 เม.ย. 62 ตลาดตองแปด
  355   ราษฏร์คนึง รั้วสถานีวิทยุรด. (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1334 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  356   ราษฏร์คนึง รั้วสถานีวิทยุรด. (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1335 ฝ่ายสุขาภิบาล   03 เมษายน 2562 - 02 พฤษภาคม 2562 ควิกเลนท์เปลี่ยนยาง
  357   ราษฏร์คนึง รั้วสถานีวิทยุรด.2 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1342 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  358   ราษฏร์คนึง รั้วสถานีวิทยุรด.2 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1343 ฝ่ายสุขาภิบาล   11 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562 focus arena
  359   ราษฏร์คนึง รั้วสถานีวิทยุรด.2 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1344 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  360   ราษฏร์คนึง รั้วค่ายทหารถัดจากประตูทางเข้า ตรงข้ามเบนซ์เซอร์วิส (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1345 ฝ่ายสุขาภิบาล   03 เมษายน 2562 - 02 พฤษภาคม 2562 ควิกเลนท์เปลี่ยนยาง
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]