รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  261   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ตรงข้ามลานกีฬา 3 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SJ 0869 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  262   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ตรงข้ามลานกีฬา 3 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SJ 0870 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  263   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ตรงข้ามลานกีฬา 4 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SJ 0877 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  264   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ตรงข้ามลานกีฬา 4 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SJ 0878 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
  265   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ตรงข้ามลานกีฬา 4 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SJ 0879 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  266   รอบบึงทุ่งสร้าง รั้วประมงตรงข้ามที่ว่างบึงทุ่งสร้าง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SK 0880 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  267   รอบบึงทุ่งสร้าง รั้วประมงตรงข้ามที่ว่างบึงทุ่งสร้าง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SK 0881 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  268   รอบบึงทุ่งสร้าง รั้วประมงตรงข้ามที่ว่างบึงทุ่งสร้าง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SK 0882 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  269   รอบบึงทุ่งสร้าง รั้วประมงตรงข้ามที่ว่างบึงทุ่งสร้าง 2 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SK 0883 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  270   รอบบึงทุ่งสร้าง รั้วประมงตรงข้ามที่ว่างบึงทุ่งสร้าง 2 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SK 0884 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  271   รอบบึงทุ่งสร้าง รั้วประมงตรงข้ามที่ว่างบึงทุ่งสร้าง 2 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SK 0885 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  272   รอบบึงทุ่งสร้าง รั้วประมงตรงข้ามที่ว่างบึงทุ่งสร้าง 3 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SK 0886 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  273   รอบบึงทุ่งสร้าง รั้วประมงตรงข้ามที่ว่างบึงทุ่งสร้าง 3 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SK 0887 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  274   รอบบึงทุ่งสร้าง รั้วประมงตรงข้ามที่ว่างบึงทุ่งสร้าง 3 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SK 0888 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  275   รอบบึงทุ่งสร้าง รั้วบ้านพักจวนผู้ว่าฯตรงข้ามบึงทุ่งสร้าง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SK 0889 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  276   รอบบึงทุ่งสร้าง รั้วบ้านพักจวนผู้ว่าฯตรงข้ามบึงทุ่งสร้าง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SK 0890 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  277   รอบบึงทุ่งสร้าง รั้วบ้านพักจวนผู้ว่าฯตรงข้ามบึงทุ่งสร้าง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SK 0891 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  278   รอบบึงทุ่งสร้าง รั้วบ้านพักจวนผู้ว่าฯตรงข้ามบึงทุ่งสร้าง 2 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SK 0940 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  279   รอบบึงทุ่งสร้าง รั้วบ้านพักจวนผู้ว่าฯตรงข้ามบึงทุ่งสร้าง 2 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SK 0941 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  280   เฉลิมพระเกียรติ ที่ว่างเลยแยกตัดถ.ประชาสโมสร ทางไปตะวันแดง (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SB 0485 ฝ่ายสุขาภิบาล   24 มิถุนายน 2562 - 23 กรกฎาคม 2562 โฆษณาร้านซูซิ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]