รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  261   รอบบึง ที่ว่างติดบ้านเลขที่ 319/4 ก่อนถึงศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SJ 0848 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  262   รอบบึง ที่ว่างติดบ้านเลขที่ 319/4 ก่อนถึงศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SJ 0849 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  263   รอบบึง รั้ววัดธาตุตรงข้ามทางเข้าลานกีฬาบึงแก่นนคร 1 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SJ 0853 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  264   รอบบึง รั้ววัดธาตุตรงข้ามทางเข้าลานกีฬาบึงแก่นนคร 1 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SJ 0854 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  265   รอบบึง รั้ววัดธาตุตรงข้ามทางเข้าลานกีฬาบึงแก่นนคร 1 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SJ 0855 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  266   รอบบึง รั้ววัดธาตุตรงข้ามทางเข้าลานกีฬาบึงแก่นนคร 2 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SJ 0856 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  267   รอบบึง รั้ววัดธาตุตรงข้ามทางเข้าลานกีฬาบึงแก่นนคร 2 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SJ 0857 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  268   รอบบึง รั้ววัดธาตุตรงข้ามทางเข้าลานกีฬาบึงแก่นนคร 2 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SJ 0858 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  269   รอบบึง วัดธาตุก่อนถึงรั้วประชาสัมพันธ์ (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SJ 0859 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  270   รอบบึง วัดธาตุก่อนถึงรั้วประชาสัมพันธ์ (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SJ 0860 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  271   รอบบึง วัดธาตุก่อนถึงรั้วประชาสัมพันธ์ (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SJ 0861 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  272   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ตรงข้ามลานกีฬา 1 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SJ 0862 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  273   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ตรงข้ามลานกีฬา 1 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SJ 0863 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  274   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ตรงข้ามลานกีฬา 1 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SJ 0864 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  275   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ตรงข้ามลานกีฬา 2 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SJ 0865 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  276   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ตรงข้ามลานกีฬา 2 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SJ 0866 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  277   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ตรงข้ามลานกีฬา 2 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SJ 0867 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  278   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ตรงข้ามลานกีฬา 3 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SJ 0868 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  279   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ตรงข้ามลานกีฬา 3 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SJ 0869 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  280   รอบบึง รั้วประชาสัมพันธ์ตรงข้ามลานกีฬา 3 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SJ 0870 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]