รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  241   รอบบึง ข้างศูนย์แพทย์หนองแวงติดกำแพงวัดหนอแวง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0813 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  242   รอบบึง ข้างศูนย์แพทย์หนองแวงติดกำแพงวัดหนอแวง 2 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0814 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  243   รอบบึง ข้างศูนย์แพทย์หนองแวงติดกำแพงวัดหนอแวง 2 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0815 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  244   รอบบึง ข้างศูนย์แพทย์หนองแวงติดกำแพงวัดหนอแวง 2 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0816 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  245   รอบบึง รั้ววัดหนองแวงตรงข้ามทางเข้าสวนคูนบึงแก่นนคร (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0817 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  246   รอบบึง รั้ววัดหนองแวงตรงข้ามทางเข้าสวนคูนบึงแก่นนคร (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0818 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  247   รอบบึง รั้ววัดหนองแวงตรงข้ามทางเข้าสวนคูนบึงแก่นนคร (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0819 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  248   รอบบึง รั้ววัดกลาง (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0832 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  249   รอบบึง รั้ววัดกลาง (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0833 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  250   รอบบึง รั้ววัดกลาง (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0834 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  251   รอบบึง รั้ววัดกลางตรงข้ามลานหมอนขิต (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0835 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  252   รอบบึง รั้ววัดกลางตรงข้ามลานหมอนขิต (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0836 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  253   รอบบึง รั้ววัดกลางตรงข้ามลานหมอนขิต (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0837 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  254   รอบบึง รั้ววัดกลางติดศูนย์ดับเพลิงเมืองเก่า (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0838 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  255   รอบบึง รั้ววัดกลางติดศูนย์ดับเพลิงเมืองเก่า (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0839 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  256   รอบบึง รั้ววัดกลางติดศูนย์ดับเพลิงเมืองเก่า (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0840 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  257   รอบบึง ที่ว่างถัดจากซอยเจ้าเมือง 17 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SJ 0844 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  258   รอบบึง ที่ว่างถัดจากซอยเจ้าเมือง 17 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SJ 0845 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  259   รอบบึง ที่ว่างถัดจากซอยเจ้าเมือง 17 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SJ 0846 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  260   รอบบึง ที่ว่างติดบ้านเลขที่ 319/4 ก่อนถึงศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SJ 0847 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   28 ธันวาคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]