รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  221   รอบบึง ที่ว่างถัดจาก BB โฮเต็ล (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0779 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  222   รอบบึง ที่ว่างถัดจาก BB โฮเต็ล (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0780 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  223   รอบบึง ติดร้านกาแฟดอยช้างหน้าแก่นนครอ๊อฟฟิศ (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0784 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   08 ธันวาคม 2560 - 16 ธันวาคม 2560
  224   รอบบึง ติดร้านกาแฟดอยช้างหน้าแก่นนครอ๊อฟฟิศ (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0785 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
  225   รอบบึง ติดร้านกาแฟดอยช้างหน้าแก่นนครอ๊อฟฟิศ (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0786 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  226   รอบบึง หน้าแก่นนครอ๊อฟฟิศ (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0787 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   08 ธันวาคม 2560 - 16 ธันวาคม 2560
  227   รอบบึง หน้าแก่นนครอ๊อฟฟิศ (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0788 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  228   รอบบึง หน้าแก่นนครอ๊อฟฟิศ (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0789 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  229   รอบบึง หน้าทางเข้าหมู่บ้านสุขพัฒนาก่อน ซ.รอบบึง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0790 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  230   รอบบึง หน้าทางเข้าหมู่บ้านสุขพัฒนาก่อน ซ.รอบบึง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0791 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  231   รอบบึง หน้าทางเข้าหมู่บ้านสุขพัฒนาก่อน ซ.รอบบึง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0792 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  232   รอบบึง ก่อนถึงชีวาทิพย์นวดสปา (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0793 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  233   รอบบึง ก่อนถึงชีวาทิพย์นวดสปา (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0794 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  234   รอบบึง ก่อนถึงชีวาทิพย์นวดสปา (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0795 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  235   มิตรภาพ หน้าบ.กรุงไทยออโต้ลิส ทางเข้าม.ภาค (โครงป้าย 3 ช่อง) SV 2033 ฝ่ายสุขาภิบาล   01 ธันวาคม 2560 - 30 ธันวาคม 2560 หอพัก กระเป๋า เครื่องประดับ
  236   รอบบึง ก่อนถึงร้านป้าอ้วน สาขา2 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0805 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  237   รอบบึง ก่อนถึงร้านป้าอ้วน สาขา2 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0806 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  238   รอบบึง ก่อนถึงร้านป้าอ้วน สาขา2 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0807 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  239   รอบบึง ข้างศูนย์แพทย์หนองแวงติดกำแพงวัดหนอแวง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0811 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  240   รอบบึง ข้างศูนย์แพทย์หนองแวงติดกำแพงวัดหนอแวง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0812 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   06 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]