รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  221   รอบบึง ข้างศูนย์แพทย์หนองแวงติดกำแพงวัดหนอแวง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0811 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  222   รอบบึง ข้างศูนย์แพทย์หนองแวงติดกำแพงวัดหนอแวง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0812 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  223   รอบบึง ข้างศูนย์แพทย์หนองแวงติดกำแพงวัดหนอแวง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0813 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   05 เมษายน 2562 - 19 พฤษภาคม 2562
  224   รอบบึง ข้างศูนย์แพทย์หนองแวงติดกำแพงวัดหนอแวง 2 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0814 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  225   รอบบึง ข้างศูนย์แพทย์หนองแวงติดกำแพงวัดหนอแวง 2 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0815 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  226   รอบบึง ข้างศูนย์แพทย์หนองแวงติดกำแพงวัดหนอแวง 2 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0816 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   05 เมษายน 2562 - 19 พฤษภาคม 2562
  227   รอบบึง รั้ววัดหนองแวงตรงข้ามทางเข้าสวนคูนบึงแก่นนคร (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0817 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  228   รอบบึง รั้ววัดหนองแวงตรงข้ามทางเข้าสวนคูนบึงแก่นนคร (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0818 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   05 เมษายน 2562 - 19 พฤษภาคม 2562
  229   รอบบึง รั้ววัดหนองแวงตรงข้ามทางเข้าสวนคูนบึงแก่นนคร (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0819 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  230   รอบบึง รั้ววัดกลาง (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0832 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  231   รอบบึง รั้ววัดกลาง (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0833 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562
  232   รอบบึง รั้ววัดกลาง (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0834 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  233   รอบบึง รั้ววัดกลางตรงข้ามลานหมอนขิต (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0835 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  234   รอบบึง รั้ววัดกลางตรงข้ามลานหมอนขิต (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0836 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   05 เมษายน 2562 - 19 พฤษภาคม 2562
  235   รอบบึง รั้ววัดกลางตรงข้ามลานหมอนขิต (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0837 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562
  236   รอบบึง รั้ววัดกลางติดศูนย์ดับเพลิงเมืองเก่า (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0838 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  237   รอบบึง รั้ววัดกลางติดศูนย์ดับเพลิงเมืองเก่า (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0839 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   05 เมษายน 2562 - 19 พฤษภาคม 2562
  238   รอบบึง รั้ววัดกลางติดศูนย์ดับเพลิงเมืองเก่า (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0840 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  239   รอบบึง ที่ว่างถัดจากซอยเจ้าเมือง 17 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SJ 0844 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  240   รอบบึง ที่ว่างถัดจากซอยเจ้าเมือง 17 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SJ 0845 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   05 เมษายน 2562 - 19 พฤษภาคม 2562
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]