รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  201   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินตรงข้ามสวนไหบึงแก่นนคร 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0745 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  202   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินตรงข้ามสวนไหบึงแก่นนคร 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0746 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  203   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินตรงข้ามสวนไหบึงแก่นนคร 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0747 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 22 เมษายน 2560
  204   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 2 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0748 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   15 มีนาคม 2560 - 25 มีนาคม 2560
  205   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 2 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0749 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  206   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 2 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0750 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  207   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 3 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0751 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  208   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 3 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0752 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  209   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 3 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0753 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 22 เมษายน 2560
  210   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 4 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0754 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  211   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 4 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0755 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  212   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 4 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0756 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 22 เมษายน 2560
  213   รอบบึง หน้าร้านคำโต (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0757 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  214   รอบบึง หน้าร้านคำโต (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0758 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   15 มีนาคม 2560 - 25 มีนาคม 2560
  215   รอบบึง หน้าร้านคำโต (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0759 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  216   มิตรภาพ หน้าบ.กรุงไทยออโต้ลิส ทางม.ภาค (โครงป้าย 3 ช่อง) SV 2034 ฝ่ายสุขาภิบาล   21 มีนาคม 2560 - 19 เมษายน 2560 โฆษณาเพชร
  217   รอบบึง ข้าง BB โฮเต็ลตรงข้ามศาลเจ้าแม่สองนางบึงแก่นนคร (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0775 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  218   รอบบึง ข้าง BB โฮเต็ลตรงข้ามศาลเจ้าแม่สองนางบึงแก่นนคร (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0776 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   21 มีนาคม 2560 - 14 เมษายน 2560
  219   รอบบึง ข้าง BB โฮเต็ลตรงข้ามศาลเจ้าแม่สองนางบึงแก่นนคร (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0777 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  220   รอบบึง ที่ว่างถัดจาก BB โฮเต็ล (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0778 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]