รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  201   รอบบึง ข้าง BB โฮเต็ลตรงข้ามศาลเจ้าแม่สองนางบึงแก่นนคร (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0777 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  202   รอบบึง ที่ว่างถัดจาก BB โฮเต็ล (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0778 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  203   รอบบึง ที่ว่างถัดจาก BB โฮเต็ล (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0779 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  204   รอบบึง ที่ว่างถัดจาก BB โฮเต็ล (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0780 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  205   รอบบึง ติดร้านกาแฟดอยช้างหน้าแก่นนครอ๊อฟฟิศ (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0784 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  206   รอบบึง ติดร้านกาแฟดอยช้างหน้าแก่นนครอ๊อฟฟิศ (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0785 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  207   รอบบึง ติดร้านกาแฟดอยช้างหน้าแก่นนครอ๊อฟฟิศ (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0786 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  208   รอบบึง หน้าแก่นนครอ๊อฟฟิศ (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0787 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  209   รอบบึง หน้าแก่นนครอ๊อฟฟิศ (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0788 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  210   รอบบึง หน้าแก่นนครอ๊อฟฟิศ (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0789 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  211   รอบบึง หน้าทางเข้าหมู่บ้านสุขพัฒนาก่อน ซ.รอบบึง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0790 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  212   รอบบึง หน้าทางเข้าหมู่บ้านสุขพัฒนาก่อน ซ.รอบบึง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0791 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  213   รอบบึง หน้าทางเข้าหมู่บ้านสุขพัฒนาก่อน ซ.รอบบึง 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0792 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  214   รอบบึง ก่อนถึงชีวาทิพย์นวดสปา (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0793 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  215   รอบบึง ก่อนถึงชีวาทิพย์นวดสปา (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0794 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  216   รอบบึง ก่อนถึงชีวาทิพย์นวดสปา (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0795 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  217   มิตรภาพ หน้าบ.กรุงไทยออโต้ลิส ทางเข้าม.ภาค (โครงป้าย 3 ช่อง) SV 2033 ฝ่ายสุขาภิบาล   19 มิถุนายน 2562 - 18 กรกฎาคม 2562 เริงร่าท้าฝน@ถนนคนเดินขอนแก่น
  218   รอบบึง ก่อนถึงร้านป้าอ้วน สาขา2 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0805 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  219   รอบบึง ก่อนถึงร้านป้าอ้วน สาขา2 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0806 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  220   รอบบึง ก่อนถึงร้านป้าอ้วน สาขา2 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0807 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]