รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  181   รอบบึง ทางเข้าร้านตุ๊กตาปลาจุ่มตรงข้ามโฮงมูนมัง 3 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0734 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  182   รอบบึง ทางเข้าร้านตุ๊กตาปลาจุ่มตรงข้ามโฮงมูนมัง 3 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0735 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  183   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินตรงข้ามสวนไหบึงแก่นนคร 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0745 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  184   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินตรงข้ามสวนไหบึงแก่นนคร 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0746 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  185   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินตรงข้ามสวนไหบึงแก่นนคร 1 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0747 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  186   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 2 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0748 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  187   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 2 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0749 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  188   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 2 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0750 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  189   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 3 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0751 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  190   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 3 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0752 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  191   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 3 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0753 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  192   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 4 (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0754 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  193   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 4 (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0755 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  194   รอบบึง ที่ว่างถัดจากไก่อบหม้อดินเยื้องสวนไหบึงแก่นนคร 4 (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0756 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  195   รอบบึง หน้าร้านคำโต (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0757 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  196   รอบบึง หน้าร้านคำโต (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0758 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
  197   รอบบึง หน้าร้านคำโต (โครงป้าย 3 ช่อง) ขวา SJ 0759 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   03 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  198   มิตรภาพ หน้าบ.กรุงไทยออโต้ลิส ทางม.ภาค (โครงป้าย 3 ช่อง) SV 2034 ฝ่ายสุขาภิบาล   28 มิถุนายน 2562 - 27 กรกฎาคม 2562 โรงแรมฮ็อปอินน์
  199   รอบบึง ข้าง BB โฮเต็ลตรงข้ามศาลเจ้าแม่สองนางบึงแก่นนคร (โครงป้าย 3 ช่อง) ซ้าย SJ 0775 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
  200   รอบบึง ข้าง BB โฮเต็ลตรงข้ามศาลเจ้าแม่สองนางบึงแก่นนคร (โครงป้าย 3 ช่อง) กลาง SJ 0776 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   -
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]