ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./185 12 พ.ค. 2559 เก็บขยะ บริเวณ ร้านติ๊กแจ่วฮ้อน ริมบึงแก่นนคร ห้องน้ำ ด้านหลังและด้านหน้า มีการวางขยะเรี่ยราดไม่เก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./881 12 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในชุมชน 4 จุด คือ ปากซอย 10 , 12 และซอย 5 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./880 12 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าที่เอนให้สายไฟฟ้าตึง บริเวณ ฃุมชนมิตรภาพ สายไฟหยอนคล้อยมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./882 12 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว เลขที่ 142/45 ถ.รอบบึง ใล้ กงศุลจีน โนนทัน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./187 12 พ.ค. 2559 แจ้งตัดต้นไม้/หญ้าในซอยประชาสโมสร 31/1 ข้างโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น การสัญจรไปมาไม่สะดวก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./314 12 พ.ค. 2559 ขอให้ล้างท่อระบายน้ำ เนื่องจากบ้านเลขที่279 ถนนรอบเมือง ตรงติดกับร้านเฝอ ท่าบ่อ ได้ร้องขอให้เทศบาลได้มาดูดล้างท่อระบายน้ำที่ข้างบ้าน เพราะเกรงว่าปล่อยไว้นานน้ำจะไหลไม่สะดวก เพราะท่อระบายน้ำเต็มไปด้วยเศษขยะที่ไม่ย่อยสลาย จึงอยากให้ช่วยดำเนินการให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./086 12 พ.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บ้านเลขที่227/205 เพราะติดไฟฟ้าแรงสูง และต้นสัตบรรณ ขวางทางสาธารณะ เลขที่ 227/301
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./313 12 พ.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ บ้านเลขที่ 227/227 ชุมชนทุ่งเศรษฐี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./879 12 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ในชุมชนบริเวณ ซอย52 จำนวน1จุด ซอย50จำนวน 1 จุด ซอย48 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./312 12 พ.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ดูดล้างท่อระบายน้ำ ซ.ศรีจันทร์21 ถ.ศรีจันทร์ ท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำไหลตามร่องไม่ได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./114 11 พ.ค. 2559 ฟุตบาธชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ เลย รพ.ศูนย์ขอนแก่น หน้าร้านขายยาพาติโน่ บ้านบะขาม ตรงหน้า เซเว่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./112 11 พ.ค. 2559 ไหล่ทางของถนน ริมบึงหนองแวงตราชู ชำรุด ฝั่งตะวันออก ตรงข้ามร้านอาหารช้างยิ้ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./878 11 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 หลอด ร้านเรือนสุขภาพ ถ.เฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./877 11 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 90/579 ซอยศรีจันทร์ 8 เข้าซอย 40 เมตร สามแยกเลี้ยวซ้าย เสาที่ 2 สุดซอย หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./310 11 พ.ค. 2559 ท่ออุดตัน บริเวณ เลขที่ 197/17 ซอยมิตรภาพ 8/7 ห้องเย็น BP
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./876 11 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 101 ซ.นิรภัยบุญเหมาะ ถ.ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./307 11 พ.ค. 2559 เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด 1.หน้าตู้เย็นข้างศาลเจ้าพ่อทองสุข 2.หน้าร้านไก่สดแหลมทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./875 11 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 2 จุด หน้าบ้านเพียงนิเจอร์ หลังตำรวจทางหลวง และอีกจุด หน้าบ้านเลขที่ 105/3 ถนนศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./309 11 พ.ค. 2559 ฝาปิดปากบ่อไม่มี 3 จุด เดือดร้อนมาก ฝาบ่อไม่มี รถตกท่อระบายน้ำ บ่อยมาก ตรงศรีจันทร์ 20 หน้าศรีบุญเรืองอาพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./874 11 พ.ค. 2559 ซ่อมแซมไฟฟ้า รางไฟชำรุด พร้อมหลอดชำรุด จำนวน 1 จุด ตรงบ้านเลขที่ 168/78 ซอย26 รุ่งเรืองวิลเลท ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./873 11 พ.ค. 2559 ซ่อมแซมและบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างถนนและในซอย ชุมชนสามเหลี่ยม 5 จำนวน 4 จุดตามแผนที่ ที่แนบมานี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./872 11 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด และชำรุด จำนวน 8 จุด ทั้งข้างเซเว่น และซอยคุ้มพรประทาน และตรงบ้านร่มเย็น และตรงถ.มะลิวัลย์ ไทยสมัย ตามแผนที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./308 11 พ.ค. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำตรงบ้านเลขที่ 89/7 ในซอย11 ถ.มะลิวัลย์ เจ้าของบ้านชื่อนายพรมมา .... เนื่องจากน้ำเนื่องจากน้ำท่วมบ่อยเวลาฝนตกท่วมไปใต้ถุนบ้านเลย เนื่องจากพื้นที่ข้างเคียงมีการถมดินสูงกว่า จึงทำให้น้ำไม่ไหวออกไปเกิดการเอ่อล้นท่วมบ้าน ช่วยวางท่อ 6 นิ้ว ให้ด้วยครับ หรือขุดถนน ซ.11 เพื่อวางท่อไปอีกฝั่งของถนน ซึ่งจะมีท่อระบายน้ำอยู่ เพื่อจะได้วางท่อได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./868 11 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 20 จำนวน 1 หลอด ใกล้ ศรีบุญเรืองอพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./867 11 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 1 ถ.ประชาสโมสร 52 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./869 11 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 2/7 และหน้าบ้านเลขที่ 5/1 ถ.ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./871 10 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซ.ชาตะผดุง แยก ซ.ชาตะผดุง4 จำนวน1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./085 10 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ปกคลุมสายไฟ บริเวณ เลขที่ 111/19 ซอยวีรวรรณ ถ.หน้าเมือง ชุมชน กศน.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./255 10 พ.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์หินใส่สนามเปตอง ใกล้กับบ้านแม่แดงเลขที่168 ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./084 10 พ.ค. 2559 ขอให้ตัดกิ่งไม้ ทับสายไฟ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 8/2 และ 8/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]