ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./166 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 54 ซอย 54/2 ซอย 54/3 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./048 06 พ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตกตลอดซอย บริเวณซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./165 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 58/58 ซอยประชาสโมสร 34 2.ซอยประชาสโมสร 36 ปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./164 06 พ.ย. 2558 ขอเพิ่มชุดโคมไฟ 1. ซอยธารทิพย์ 2/4 1 จุด 2.ซอยข้างศาลาไปโรงสูบน้ำ ชาตะผดุง 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./045 06 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณถนนใหญ่ แถสร้านส้มตำ ชุมชนมิตรสัมพันธฺ์ 2 ซอยศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./163 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ในชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 จำนวน 2 จุด ซอยศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./162 06 พ.ย. 2558 ขอโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชน หลักเมือง 1.ถนนสายหลัก ซอยร้านประดับยนต์ 2.ถนนทางรถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./016 06 พ.ย. 2558 ฟุตบาธหน้าร้านชำรุด ขนาด 1.5*1.5 เมตร ทางเดินเท้าชำรุดเสียหาย หน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ ถ.ประชาสโมสร ปากซอยธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./161 06 พ.ย. 2558 สายไฟ ห้อยระดยงระยาง บริเวณซอย 12 นาฬิกา ถ.ประชาสโมสร 52 ใกล้ร้าน หน่อยคาราโอเกะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./047 06 พ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยวุฒาราม 9 เข้าซอย 80 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./046 06 พ.ย. 2558 ฝาท่อตะแกรงเหล็กชำรุด รถวิ่งผ่านเสียงดัง บริเวณ ถนนอนามัย หน้าร้านรับซักผ้า ใก้ลศาลาชุมชน โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./045 06 พ.ย. 2558 เทปูนกลบท่อประปาและท่อระบายน้ำโรงแรมแตกชำรุดแต่เป็นพื้นถนน เวลารถวิ่งผ่านจะเสียงดัง บริเวณหอพัก O Dsive ซอยอนามัย 1 แยก1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./160 06 พ.ย. 2558 ขอเพิ่มโคมไฟฟ้า 1 ชุด ในซอย หน้าเมือง 15 เข้าประมาณ 80 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./159 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ซอย 15 ทางเข้าประมาณ 50 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./158 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2จุด บริเวณซอยหน้าเมือง 13 และซอยหน้าเมือง 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./008 06 พ.ย. 2558 ขอเครื่องออกกำลังกาย ในชุมชนโนนหนองวัด 1 เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้ออกกำลังกาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./029 06 พ.ย. 2558 ขอถังขยะ บริเวณซอยวีรวรรณ ห้องสมุดประชาชน - หน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./157 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 728/1 และ หน้าราชาเพชร ซอยวีรวรรณ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./156 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวีรวรรณ 4 ใกล้กับโรงเรียนโสต ไฟนีออนหลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./155 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชน กศน.ทั้งหมด ซอยวีรวรรณ ซอยสว่างทิพย์ วัดวุฒาราม ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./154 06 พ.ย. 2558 หลอดไฟนีออน และหลอดไฟแสงจันทร์ ดับ ในหมู่บ้านมุ่งงาม บ้านเลขที่ 596/16 และหลอดไฟแสงจันทร์ หน้าบ้านเลขที่ 306/82 เป็นหลอดเดิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./153 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศุนย์ราชการ ซอย14 หลอดไฟขาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./152 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนรอบบึงซอย 6 ซอยโนนทองเดิม นับจากปากทางด้านขวามือไฟต้นที่ สาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./151 05 พ.ย. 2558 ขอโคมไฟฟ้าเพิ่ม จำนวน 10 จุด ในชุมชนหลักเมือง ถ.ดรุณสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./044 05 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 242/7 ถ.รอบเมือง ต้นมะขามหน้าบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./028 05 พ.ย. 2558 เก็บขยะ บริเวณ เลยบึงหนองแวง ถ.อดุลยาราม เข้าทางตึก GF
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./150 05 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ วัดโพธิ์แก้วศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนโพธิ์แก้ว โนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./044 05 พ.ย. 2558 วางท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 132/6 และ 132/5 ซอยมีบูญเนียม ซอยประชาสโมสร 29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./043 05 พ.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยลกางเมือง 27 และ ถ.หน้าเมือง ซอย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./015 05 พ.ย. 2558 ขอยางมะตอย ซ่อมถนน บริเวณ ซอยชาตะผดุง 9 ชุมชนบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]