ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./060 13 ธ.ค. 2557 ดิฉันเห็นทำรูปอะไรไม่ทราบหลังกระติ๊บข้าวที่ประตูเมืองไม่เห็นจะเข้ากันเลย ดิฉัน้เสียดายเงินภาษีของประชาชนคนขอนแก่น ดิฉันขอให้เอาเงินมาตีเส้นช่องทางจราจรซึ่งมองหาเส้นไม่ค่อยเจอ เป็นน่าตาของคนเมืองขอนแก่นพวกท่านไม่รู้สึกบ้างเหรอต่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./040 13 ธ.ค. 2557 เนื่องจากมีผู้เผาเศษไม้ในพื้นที่ท้ายซอยประชาสโมสร40ซึ่งกำลังผู้ระหว่างการก่อสร้าง ทำให้ควันไฟรบกวนบ้านที่อยู่อาศัยข้างเคียง จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จึงขอรบกวนหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยจัดการเรื่องดังกล่าวด้วค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./059 12 ธ.ค. 2557 ตัดกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 222/61-62 ซ.ประชาสโมสร 44 ปกคลุมสายไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./039 12 ธ.ค. 2557 เก็บที่นอน เก่า ทิ้งไว้นานแล้ว ซ.จันทร์เจริญ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./090 12 ธ.ค. 2557 ขอให้เร่งดำเนินการซ่อมบ่อพัก ฝาท่อบริเวณ เลขที่ 68/10 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ใกล้สามแยกบ้านดอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./020 12 ธ.ค. 2557 ช่วยตรวจสอบร้านขายพิซซ่า อยู่หน้าหมู่บ้านมีการต่อเติมร้านล้ำทางสาะารณะ หรือไม่ หน้าหมู่บ้านสวนหรรษา ชื่อร้าน The Pizza steak ซ.รร.ไพบูลย์ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./089 12 ธ.ค. 2557 ปรับฝาท่อระบายน้ำ ระดับเดียว ในซอยพระชัยในระดับที่เสมอกัน ซ.GF ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./088 12 ธ.ค. 2557 ทำบ่อพักให้ได้มาตรฐาน บริเวณ เลขที่ 62/2 ซอย อนามัย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./038 12 ธ.ค. 2557 เก็บกองขยะ หน้าบ้านข้างเคียง บริเวณเลขที่ 139/5 ซ.วัดศรีจันทร์ ถ.หลังเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./293 12 ธ.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เจ้าแม่กวนอิม ใกล้กับ แม่พรปลาจุ่ม หน้าร้านเนื้องย่าง ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./019 12 ธ.ค. 2557 พวกขายของบนทางท้าว เราจอดรถใว้พวกขายของมันจะเข็นรถเราไป จอดใว้กลางทางแล้วแม่ค้ามันจะเอารถเข็นของมาขายแทนข้างทาง แทนที่...หน้า รพ.ขอนแก่น หนำซ้ำขวางทางเข้ารถคนไข้ต้องคอยระวังทางเท้าก็ทั้งหม้อต้ม..อาหาร..เวลาเดินต้องคอยระวังเราผิดอีก.. หากยังไม่มีไรมาแก้ไขจะเข้าไปหาท่านนายกเองเลยครับพร้อมรูปถ่ยหลักฐาน และ นักข่าวสักคน...มันทำทุกวันทำยังกับถนนเป็นของมันเอง..
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./292 12 ธ.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน 1 หลอด ถ.กลางเมือง ซอย 5 กลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./291 12 ธ.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 230/5 ซ.หลังศูนย์ราชการ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./019 11 ธ.ค. 2557 จากการที่ห้างเซนทรัล มีวัสดุปิดผิวภายนอก หลุดและหล่นมาโดน มีผู้เสียชีวิตและ บาดเจ็บ เมื่อสังเกตุ ส่วนต่อเติมของโรงหนังชั้น 5 เห็นว่า มีการแตกร้าวที่ผนังและพื้นเป็นบริเวณกว้าง มีความอันตรายต่อผู้ใช้งานมาก จึงขอร้องเรียนให้มีการตรวจสอบ และสั่งการให้รื้อถอนผนังส่วนที่มีการหลุดล่อนออกให้หมด เพื่อความปลอดภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./290 11 ธ.ค. 2557 หลอดไฟบริเวณในซอยหลังวงศ์วรรณอพาเม้นขาดจึงขอเปลี่ยนแปลงหลอดไฟหน้าบ้านเลขที่ 136/30 (บ้านหลังสีชมพู)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./289 11 ธ.ค. 2557 เปลี่ยนหลอดไฟ ในซอย โพธิสาร 3 ใกล้สถานปฏบัติธรรม วัดโพธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./036 11 ธ.ค. 2557 ขอถังขยะ จำนวน 3 ถัง ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 11 ตรงข้ามหอพัก เป็นป่า ชุมชนดอนหญ้านาง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./288 11 ธ.ค. 2557 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ ซ.กสิกรทุงสร้าง 11 บ้านวารีศรี เลขที่ 157/11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./017 11 ธ.ค. 2557 มีการวางเก้าอี้ ขวางหน้าร้านที่พื้นผิวจราจร บริเวณตรงข้ามดรงแรมสวัสดี ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./086 11 ธ.ค. 2557 ฝาท่อชำรุด บริเวรหน้าโรงแรมโรมาโฮเต็ล ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./021 11 ธ.ค. 2557 ถนนชำรุด ในซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 เป็นหลุมบ่อทางเข้า ปากซอยเป็นหลุมลึกมากรถสัญจรไม่สะดวก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./287 11 ธ.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 12/5 ซ.สันติสุข ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 1 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./034 11 ธ.ค. 2557 เนื่องจากซ.หลังศูนย์ราชการ 20 สกปรกมาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงขออนุเคาระห์เจ้าหน้าที่ ช่วยไปกวาด ทำความสะอาดให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./286 11 ธ.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ บริเวณหมู่บ้านเมืองทองอัมรินทร์ ซ.ประชาสโมสร 46 ปากซอยพอดี 2 ดวงเป็นหลอดนีออน ชุมชนทุ่งเศรษฐี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./033 11 ธ.ค. 2557 ได้รับลกระทบจากเศษใบไม้หล่นลงพื้น ซ.หลังศูนย์ราชการ 20 ของปั้มน้ำมัน เอม.พี ปตท. ทำให้ซอยสกปรกมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./285 11 ธ.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ บริเวณ G9 คอนโด ซ.หน้าเมือง 11 โคมที่ 4 นับจากปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./284 11 ธ.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 86/5 ซ.หน้าเมือง 7 ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./283 11 ธ.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ ถ.หน้าเมือง ซอย 8 จกาปากซอยเสาที่ 2 หลอดกลม เสาที่ 2 ตรงไปเลี้ยวขวาเสาที่ 5 เยื้องอพาร์ทเม้นต์ซุปเปอร์ตี้ตรงถังขยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./057 11 ธ.ค. 2557 ตัดกิ่งไม้ ริมถนน บริเวณ ซอยมิตรภาพ 25 รถไม่สามารถสัญจรสวนทางกันได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./282 11 ธ.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กลางเมือง ซอยลงบึงแก่นนคร ข้างร้านลาบเป็ด หลอดแรก ซอยข้างวัดหนองแวง พระอารามหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]