ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./239 09 ก.ค. 2561 จับสุนัขจรจัด บริเวณ วัดศรีนวล ถ.รอบเมืองซอย 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./121 09 ก.ค. 2561 ขอซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีต บริเวณ ซอยโพธิสาร 4 ถ.โพธิสาร ผิวถนนลาดเอียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1229 09 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทรื ซอย 10 ซอยแยกที่ 2 ถัดจากอาคารพานิชย์ หลอดหลุด ออกมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./284 09 ก.ค. 2561 ป้ายจราจร บริเวณ แยกหน้าเจริญศรี ขอทำป้ายให้ใหญ่ และชัดเจน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./283 09 ก.ค. 2561 บริเวณ แยกศรีจันทร์ หน้าศูนย์อนามัย แม่และเด็ก มีการตีเส้นจราจร เพื่อให้ มีการกลับรถออกมา ทำให้รถติด โดยเฉพาะเวลาช่วงเช้า 08.00 น. และเวลาเลิกงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./373 09 ก.ค. 2561 ท่อระบายน้ำแตก บริเวณ เลขที่ 136/155 ถ.กัลปพฤกษ์ หน้าหอกาญจนา เส้นเลยพิสูจน์ หลักฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1228 09 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนนท้ายซอย ชำรุดหลายวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./372 09 ก.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.กัลปพฤกษ์ หน้าหอกาญจนา เลยเส้นพิสูจน์หลักฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./371 09 ก.ค. 2561 ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้า ซียู คลีนิค เวชกรรฒ ซอยบ้านกอก 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1227 09 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ต้นปากซอยแยกทานตะวัน 2 ชุมชนโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1226 09 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแยกดอกคูณ 3 ต้นหน้าหอพัก ชุมชนโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1225 09 ก.ค. 2561 ขอโคมไฟพร้อมหลอด ถ.หมอชาญอุทิศ ซอยตัว L สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./062 09 ก.ค. 2561 วางของและปลูกต้นไม้ขอบถนนและทางเท้า บริเวณ ถ.หมอชาญอุทิศ ซอยตัน สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./238 09 ก.ค. 2561 ร้านอาหารเสียงดังมาก บริเวณถนนกัลปพฤกษ์ ตัด ถนนหมอชาญอุทิศ สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./237 09 ก.ค. 2561 เก็บถุงเศษปูนอยู่หน้าร้านคลีนิคฑันตกรรม หน้าเมือง ถ.หน้าเมือง อยู่ฝั่งเดียวกับแฟรี่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1224 08 ก.ค. 2561 ไฟถนน เหล่านาดี ดับตั้งแต่ช่วงหน้า รร.โสต จนถึงในซอยเหล่านาดี 1 เป็นอันตรายแก่ผู้พักอาศัยในบริเวณตรงข้ามสนามกีฬากลางจังหวัดอย่างมาก เพราะรถมีการเคลื่อนตัวเร็วเพราะถนนกว้างแต่ไม่มีแสงสว่าง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงอย่างสูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./236 08 ก.ค. 2561 ขยะล้นถัง ส่งกลิ่นเหม็น มาเก็อาทิตย์ละครั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./370 06 ก.ค. 2561 ขอลอกท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดี 6 ท่อ 60 ยาว 400 เมตร ซอยเหล่านาดี 8 ท่อขนาด 40 ยาว 400 เมตร ซอยเหล่านาดี 10 ท่อขนาด 60 ยาว 400 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./369 06 ก.ค. 2561 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ถนนห้าพฤศจิกา ตลอดแนว ความยาวรวม 1,030 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./282 06 ก.ค. 2561 ห้องน้ำชำรุด บริวณ ห้องน้ำบึงแก่นนคร 200 ปี ใกล้กับศูนย์ อปพร.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./280 06 ก.ค. 2561 ด้วยม้านั่งริมบึง หนองใหญ่ ชำรุด ขอแผ่นคอนกรีต 19 แผ่น ที่บริเวณ ริมบึงหนองใหญ่ ซ่อมแซมม้านั่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./281 06 ก.ค. 2561 อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ชำรุด บริเวณ รอบบึงหนองใหญ่ เสียหายอยู่หลายตัว ชุมชนหนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./039 06 ก.ค. 2561 อยากให้ช่างมาสำรวจ เนื่องจากมีการสน้างบ้านล้ำออกมาที่ถนนสาธารณะ บริเวณซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1223 06 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 8 เสาที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1222 06 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 58/243 หอพักวรารินทร์ สุดซอย บ้านบะขามซอยสุวรรณสาร 2-3 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1221 06 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ จำนวน 3เสา บริเวณ ซอย แก้วสายหยุด ชุมชนบะขาม หน้าบ้านเลขที่ 17/25 เรียงกัน 3 เสา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1220 06 ก.ค. 2561 เสาไฟส่องสว่างข้างถนน ชำรุด เป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์ดับเป็นทางยาว กว่า 1 กิโลเมตร เส้นถนนชาตะผดุง ติดกับสี่แยกศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต7 (ฝั่งศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต7) ตรงข้ามร้านแม่และเด็ก ยาวไปจนถึง หน้า โรงพยาบาลสัตว์ปิยมิตร ทำให้เกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืนบ่อยครั้งและมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม จี้และปล้น ที่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะมืดมากๆ และยังมี (สถานที่ราชการหลายแห่งที่ต้องผ่านเส้นทางนี้) ซึ่งเหตุการณ์นี้ควรได้รับการปรับปรุงและดูแลอย่างเร่งด่วน หวังว่าปัญหาดังกล่าวจะถูกการแก้ไขตามคำร้องขอ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1218 06 ก.ค. 2561 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทองไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนในชุมชนไม่ติด 3 จุดดังนี้ 1.ซอย 13 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 232/205 2.ซอย 12 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/179 3.ซอย 20 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/299 ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผืดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1219 06 ก.ค. 2561 เพิ่มจุดส่องสว่าง บริเวณสะพานลอย หน้าปากซอยมิตรภาพ15 เคยร้องขอไปแล้วนะครับ แต่มาเปลี่ยนกลอดไฟให้เฉยๆ ต้องการเพิ่มจุดไฟส่งสว่างเพิ่มเติมนะครับ ขอบคุณครับ ประธานโจ 0969345611
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./235 05 ก.ค. 2561 น้ำห้องน้ำไหล ออกมา บริเวณห้องน้ำสวนรัชดานุสรณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434]