ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./012 03 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนนประชาสโมสรหลอดสปลอดไลน์ไม่ติด 3 หลอด ช้งแยกประชาสโมสรตัดชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./004 02 ต.ค. 2561 ฝาปิดท่อระบายน้ำชำรุด ปูนแตกชำรุดจนถึงท่อระบายน้ำ ทำให้แตกเป็นรูกว้าง ต้องใช้แผ่นกระดานไม้มาปิดช่องแทนปูนที่ชำรุด ก่อนหน้านี้เคยแจ้งเรื่องไปกับทางประธานชุมชน ผ่านไปหลายเดือนก็ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ชาวบ้านในซอยสัญจรลำบาก อยากขอร้องให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นช่วยเข้ามาตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงท่อระบายน้ำให้ใหม่ครับ ขอบพระคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./011 02 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 145/2 ซอยศรีจันทร์ 27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./002 02 ต.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 82/9 ซอยนิกรสำราญ ซอย 3 และข้างเคียง พัฒนะ อพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อท./001 02 ต.ค. 2561 มีการทำหมู ในยามวิกาลตั้งแต่ ห้าทุ่ม จนถึงเช้า มีเคียงสับหมู บริเวณ ตลาดสดโบ๊เบ๊ ทางเข้าหัวมุมตลาด แผงหมูตั้งอยู่ อยากให้ช่วยขยับเข้าไป ในตลาด ด้านใน ให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./001 02 ต.ค. 2561 ตัดต้นไม้ บริเวณ ริมรั้วสำนักกรมทางหลวง ติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยราชมงคล ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./010 02 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 259/19 หมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./009 02 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านไทยประเสริฐ หน้าบ้านเลขที่ 49/50-51 และ เลยไปอีก 3 เสา จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./001 02 ต.ค. 2561 สุนัขจรจัด บริเวณ เลขที่ 47/26 ซอยพิมพสุต หลังตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./002 02 ต.ค. 2561 ขอถังขยะ บริเวณ 1.ตรงข้ามร้านวัชระ 777 ไม่มีถังขยะ 2 ถัง 2.เลขที่ 40/2 ถนนฉิมพลี 2 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./007 02 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 จำนวน 4-5 จุด ตั้งแต่ปากซอยถึงปลายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./006 02 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./003 01 ต.ค. 2561 ถนนชำรุด บริเวณซอยกสิกรทุ่งสร้าง 24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./003 01 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนหลังเมือง ตัด ถนนศรีจันทร์ ดับตลอดสาย ชุมชนชัยณรงค์ สามัคคี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./008 01 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าสาธารณะดับอยากให้ช่วยมาซ่อมแซมให้ติดเพื่อให้แสงสว่างในซอยไฟ เสาไฟอยู่หน้าบ้านเลขที่ 17/9 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./002 01 ต.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ สามแยกบึงหนองบอนชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./002 01 ต.ค. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ 1.เทพาสุข ปากทางแยกเข้าที่ทำการชุมชนสามเหลี่ยม 5 หน้าคลีนิคหมอ 1 จุด 2. ถนนซอยมะลิวัลย์ 2 แยกจากถนนปรัชาประสิทธิ์ และปากซอยแยกจากถนนมะลิวัลย์ รวม 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./001 01 ต.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 9 จุด 1.ในซอยสุขสบาย แยกที่ 1 หลังสำนักงานชลประทาน 2.ซอยมะลิวัลย์ 2 ปากซอย ข้างธนาคารกรุงไทย 3.ซอยมะลิวลย์ ตอนปลาย จำนวน 5 จุด 4.ซอยประชาสร้างสรรค์ จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./001 01 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เสาที่ 3 หลอดไฟฟ้าโคมเสาที่ 2 อยู่ในซอยสุขสบาย 2.เสาที่ 2 ซอยประชาสร้างสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./001 01 ต.ค. 2561 ขอทำป้าย ซอยในชุมชน ธารทิพย์ ขอทำป้ายใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./001 01 ต.ค. 2561 ขอเทพิ้นที่ตอนกรีต ทางเข้า ซอย ปากทางเข้า ซอย เลขที่ 40/2 ศาลาชุมชนโนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./005 01 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างท้ายซอยธารทิพย์ 2/6 ชำรุดไม่ติด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./002 01 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างปากซอยธารทิพย์ 2/4 ชำรุดไม่ติด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./004 30 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าถนนหมู่บ้านดับค่ะ (หลอดไฟขาด) มบ.ไทยประเสิร์ฐ ซอยสุดท้ายค่ะ เสาไฟฟ้าตรงข้ามบ้านเลขที่49/23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./003 28 ก.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำถนนเฉลิมพระเกียรติ(ข้างอิสานทัวร์)ชำรุดเป็นอันตรายแก่รถเล็ก(มอไซค์+จักรยาน) กรุณาส่งช่างไปแก้ไขด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1651 28 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เยื้องเลขที่ 592/2 ซอยหน้าเมือง 17 เสาต้นที่ 3-4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1650 28 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้านเรียมบึง จนถึง พิมานชล 2 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./488 28 ก.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 225/86 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./401 28 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ร้านขายผลไม้ ซอยศรีจันทร์ 18 และซอย เสรีภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./007 28 ก.ย. 2561 รถขนดินบึงแก่นนคร ดินร่วงลงถนน มีฝุ่น หายใจลำบาก ให้มาแก้ไขด้วย แนวทางแก้ไข 1. ให้มีผ้าคุมรถ เพื่อไม่ให้ดินร่วงและฝุ่น 2.ให้รถวิ่งไปอีกเส้นทางสลับวันคู่วันคี่เพื่อลดความเดือดร้อนต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบดำเนินการจะรวมตัวไปแจ้งที่ ผู้ว่าราชการต่อไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]