ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./577 29 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ ถ.ชวนชื่น เสาแรกปากทางเข้าซอยชวนชื่น 1 หลอดไฟดับชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./576 29 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนมิตรสัมพัธ์ 1 เลขที่ 229/20 เลขที่ 229/62 , 229/63 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./067 29 ก.พ. 2559 ถนนชำรุด บริเวณทางเข้าประตูเหล็ก ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./575 29 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.ไฟฟ้าดับ หลอดกลม หน้าบ้านเลขที่ 134 นายฉลอง 2. หน้าบ้านเลขที่ 130/138 ซอยชาตะผดุง 9 แยกซ้าย บ้านยายจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./574 29 ก.พ. 2559 ไฟสปอตไลท์ บริเวณ เลขที่ 24/4 ห้าแยกชุมชน บ้านบะขาม ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./573 29 ก.พ. 2559 ไฟกระพริบชำรุด บริเวณหอพักแก่นเพชร ถ.รอบเมือง จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./578 29 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีมารัตน์ 22 อยู่ปากซอย เสาต้นที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./137 26 ก.พ. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยวุฒาราม เริ่มตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอย 1.จุดแรกต้นไทรปากซอย 2. ต้นคูณซอย 11 3.ต้นตะขบบังกล้องวงจรปิด 4. ต้นขี้เหล้กใกล็ ๆ ซอย 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./066 26 ก.พ. 2559 ขอถนนคอนกรีต บริเวณพื้นที่หน้าบ้านปรธานชุมชนคุ้มวัดธาตุ ซึ่งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./136 26 ก.พ. 2559 ขอดิน พร้อมรถเกรด บริเวณ ศาลาชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./572 26 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าติดช้า มากบริเวณ โรงหนังขอนแก่นเก่า ถ.หลังเมือง ซอย 10 จำนวน 6 จุด ชุมชนชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./008 26 ก.พ. 2559 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ หลังอู่ชาญช่างกล ถนนเทพผาสุข จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./571 26 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 8 จุด ในชุมชนสามเหลี่ยม 5 ถ.เทพผาสุข ถ.ประสานมิตร ถ.ปรีชาประสิทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./570 26 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หน้าบ้านเลขที่ 229/163 หม้อแปลง และ เลขที่ 229/20 บ้านคุณสมควร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./135 26 ก.พ. 2559 ป้ายซอยเหล่านาดีซอย3หักโค่นลงมาซ่อมแซมด่วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./065 25 ก.พ. 2559 ถนนชำรุด บริเวณชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ซอย 14 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./053 25 ก.พ. 2559 ตัดต้นไม้ ในชุมชนชลประทาน ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./569 25 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 18 จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./105 24 ก.พ. 2559 ขอถังขยะ จำนวน 2 ถัง บริเวณ สามแยก ซอยดอกคูณ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./134 24 ก.พ. 2559 ขอป้าบซอย ชื่อซอย ดอกคูณ 1 คุ้มดอกคูณ โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./133 24 ก.พ. 2559 เครื่องออกกำลังกายชำรุด บริเวณสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู 1 และขอให้ตรวจสอบสภาพเครื่องออกกำลังกายในสวน ทั้งหมด ซอยมิตรภาพ 28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./026 24 ก.พ. 2559 การรุกล้ำซอย การทำกันสาดยื่นออกมา ซอยเหล่านาดี 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./132 24 ก.พ. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยวุฒาราม 9 จำนวน 3จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./161 24 ก.พ. 2559 ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 19 ม.14 ซอยมิตรภาพ 24 ซอยโรงเรียนไพบูลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./160 24 ก.พ. 2559 ท่ออุดตัน บริเวณ เลขที่ 99/11 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./568 24 ก.พ. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ติดไฟถนนดอกคูณ บริเวณใกล้ที่พักขยะเทศบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./567 24 ก.พ. 2559 ขอความอนุเคราะห์ติดไฟถนน บริเวฯซอยดอกคูณ 1 ถ.ดอกคูณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./566 24 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดแสงจันทร์ อยู่ในซอยเวชพงษ์ 3 หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./565 24 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอยหลัง GF 1.หน้าหอเลขที่ 46/4 หลอดยาว 2.เสาแรกในซอย หลอดยาว ซอยมิตรภาพ 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./564 24 ก.พ. 2559 ขอโคมไฟพร้อมราง 1 ชุด มีเสาไฟอยู่แล้ว หน้าบ้านเลขที่ 15/122 ซอยมิตรภาพ 26
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471]