ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1013 07 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 107/6 ซอยเย็นซ่าตรงข้ามซอยบัวเข็ม ถ.หลังเมือง หลอดนีออนคู่ยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1012 07 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ ซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1011 07 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ตรงข้ามเบทาโกร ซฮยแสงตะวัน ถ.สุขสบาย โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1009 07 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดีซอย 1และบ้านรับ ซัก รีด ซอยหน้าเมือง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1010 07 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.ถนนโพธิสาร ซอย 27 หน้าบ้านเลขที่ 35/1ดับบ่อยมาก 2.ถนนฉิมพลีซอย 11 เสาไฟต้นแรกขวามือ ดับบ่อยมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./209 07 มิ.ย. 2559 ขอให้ช่วยตัดหญ้าซอยประชาสโมสร 31/1 ข้างโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา แจ้งมาเป็นเดือนแล้ว หญ้ารกถนนส่วนทางกันไม่ได้แล้วครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./294 07 มิ.ย. 2559 ขอให้ช่วยตัดต้นไม้และหญ้าที่ขึ้นปกคลุมถนน2ข้างทางในซอยมิตรภาพ25 ฝั่งตรงข้ามศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ รพ.ศรีนครินทร์ด้วยรถเจซีบีและขนใส่รถ6ล้อนำไปทิ้ง เนื่องจากวัชพืชมีขนาดสูงใหญ่และรกมากทำให้รถไม่สามารถสวนทางกันได้ อันตรายมากในยามกลางคืน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./293 06 มิ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยประชาสำราญ เทศบาลนครขอนแก่น ตรงข้ามโรงแรมพูลแมน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./099 06 มิ.ย. 2559 ตัดกิ่งต้นไม้พาดสายไฟ บริเวณ ถ.ชีท่าขอนตัด ถ.หลังเมือง ต้นคูณ ต้นกระถิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./357 06 มิ.ย. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ ซอยราษฎร์คนึง 31 แยกขวา ซอย 1 หน้าบ้านเลขที่ 55/58 ระยะทาง 50 เมตร วางท่อ 50 ท่อ บ่อพัก 3 บ่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./356 06 มิ.ย. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ จากซอยราษฎร์คนึง 23 แยกซ้ายซอย 5 ยังไม่มีท่อระบายน้ำ เลขที่ 99/10 ระยะทาง 50 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1006 06 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 194/114 ซอย 4 และอีกจุด เลขที่ 194/263 สุดซอยที่ 14 และเข้าไปอีกจุดเป็นทางตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1004 06 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 109 ถ.ราษฎร์คนึง ชุมชนโนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1003 06 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยมิตรภาพ 11 และซอย มิตรภาพ 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1001 06 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอยเกสร ซอย 2 เสาไฟ 3 ต้น เป้นไฟสว่าง ต้นที่ 2-3 ไฟไม่ติดมาเป็นอาทิตย์แล้ว จำนวน 4 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1000 06 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอย 4 มุมลานจอดรถหอพัก ดารากานต์ ตรงศาลพระภูมิ หลอดยาวเสื่อม ซอย 7 มุมหอพัก วรพร หลดยาว 1หลอด ซอย 7/2 มุมร้านเนื้อย่างติดกับบ้านฟ้าใส หลอดยาว 1 หลอด ซอย 7/2 ตัดกับซอย 13 มุมทางเข้าวัดป่า หลอดยาวเสื่อม ซอย 3 หน้าบ้านเสงี่ยมศักดิ์ ตรงตู้โทรศัพท์ หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./129 06 มิ.ย. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ ถนนเสรีสัมพันธ์ หน้าร้านเครื่องเขียน เจเค ถนนทรุดเป็นหลุมลึก ถนนเส้นนี้การจราจรคับคั่งมาก อาจทำให้เกิดอันตรายได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1005 06 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ร้านทองฉัตรศิริ และโรงเรียนพระกุมารเยซู จำนวน 6 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./128 06 มิ.ย. 2559 ขอถนน คอนกรีต เนื่องจากซอย ราษฎร์คนึง 31 แยกขวาซอย 1 ยังไม่มีถนนคอนกรีต บริเวณเลขที่ 55/56
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./049 06 มิ.ย. 2559 ร้านค้าบริเวณตลาดสดเทศบาล ซอยตรงข้ามไปรษณีย์ ยึดทางเท้าถนนหน้าร้านเป็นที่วางของ วางของเกกะทางเท้า เอาลังมาขวางบนถนน จอดรถไม่ได้ กีดขวางทางเดินถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./208 06 มิ.ย. 2559 ขอถังขยะเพิ่ม 1 ถัง บริเวณ ศาลเจ้า โรงหนังขอนแก่นเก่า ถ.ร่วมจิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1007 05 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าให้แสงสว่างที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 194/114 ซอย 4 หมู่บ้านโพธิบัลลังก์ ไม่ติด ขอช่างไปแก้ไขด้วย ขอบคุณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1002 03 มิ.ย. 2559 ไฟส่องสว่างทางในซอยเทพารักษ์8 ชำรุดไม่ติดมาเกือบเดือนแล้วค่ะ รบกวนช่วยแก้ไขด้วยนะคะ..ขอบคุณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./999 03 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอยเหล่านาดี 6 และซอย 8 เข้าไปทางหอพักสุรภา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./998 03 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 3/377 ซอย 2 จำนวน 1 จุด ชุมชนการเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./044 03 มิ.ย. 2559 แจ้งตรวจสอบหอพัก สร้างติดรั้วบ้าน ไม่มีตาข่ายปิดกันด้าน หน้าต่างด้านที่ดิน บริเวร ซอยสุมงคล หอพัก Home Rich
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./207 03 มิ.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์กำจัดขยะ ในซอยซรีจันทร์ 41 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./355 03 มิ.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าเซเว่น ตรงข้าม สภอ.เมืองขอนแก่น ใกล้ร้านแว่นท็อปเจริญ ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./996 03 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเณซอยศรีจันทร์ 10 เลขที่ 90/43 หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./997 03 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 115/2 ซอยศรีบรรพต ถ.ศรีบรรพต ไฟแสงจันทร์ 2.บริเวณสี่แยก ก่อนถึงบ้านเลขที่ 115/2 เป็นหลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]