ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./070 27 ม.ค. 2558 รถเก็บขยะ ปล่อยน้ำลงบนถนนบริเวณถังขยะ ใน ถ.ชาตะผดุง ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./414 27 ม.ค. 2558 ขอเพิ่มไฟฟ้า ข้างทาง บริเวร ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 ชุมชนดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./413 27 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีมารัตน์ 28 ดับตลอดสาย ชุมชนสามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./412 27 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีมารัตน์ 24 บริเวณปากซอย ชุมชนสามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./079 27 ม.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ถนนเหล่านาดีซอย8/3พาดสายไฟอันตรายมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./069 26 ม.ค. 2558 พ่นยุง ภายในชุมชนหนองวัด3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./068 26 ม.ค. 2558 เก็บกิ่งไม้และเศษขยะ ซ.เหล่านาดี7 ถ.เหล่านาดี ซอย หน้าโรงเรียนวัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./411 26 ม.ค. 2558 โคมไฟฟ้าไม่สว่าง หน้าบ้านเลขที่ 90/3 ซ.เหล่านาดี7 โคมสุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./410 26 ม.ค. 2558 โคมไฟฟ้าไม่สว่าง หน้าบ้านเลขที่ 94/1 ซอย หน้าเมือง7/1 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./409 26 ม.ค. 2558 โคมไฟฟ้าไม่สว่าง ถ.เหล่านาดี ซ.แม่บุหรัน(หน้าเมือง7)โคมที่2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./408 26 ม.ค. 2558 โคมไฟฟ้าไม่สว่าง ซ.เหล่านาดี5 โคมที่2 ซอยปั๊มน้ำมันบางจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./407 26 ม.ค. 2558 โคมไฟฟ้าไม่สว่าง ถ.เหล่านาดี ซ.เหล่านาดี7หน้าบ้านเลขที่ 143/8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./406 26 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 88/4 ซอย ศรีจันทร์8 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./405 26 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอย ศิลปสนิท8 หลอดนีออนดับ 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./404 26 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลังบริษัท รวมทวี ซอย มิตรภาพ10 ซอยบ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./067 26 ม.ค. 2558 ขอถังขยะ ถ.รอบเมือง หน้าโรงแรม สมสมัยสไตล์ อพาร์ทเม้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./066 26 ม.ค. 2558 เก็บขยะตกค้าง ถ.เหล่านาดี ซอย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./403 26 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณสามแยกฉิมพลี ซอย 5 ชนกับฉิมพลี ซอย 9 ดับ และขาหลอดไฟเอียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./402 26 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับตลอดสาย ถ.โพธิสาร ตั้งแต่ศาลาโพธิสารไปจนถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดศรีสว่างโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./401 26 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าสาธารณะดับ 2 จุด ซ.เหล่านาดี7 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./400 26 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ภายในชุมชนศรีฐาน1 จำนวน 8 จุด ตามแผนที่ ที่แนบมาต่อท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./399 26 ม.ค. 2558 เนื่องด้วยไฟแสงจันทร์ส่องสว่างภายในซอย 22 ถ.กลางเมือง ดับ 2 จุด ตามแผนที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./398 26 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ฝั่งตรงข้าม โรงเรียนกัลยาณวัตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./397 26 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 48/13 ซอย ศิลปสนิท 11 ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./071 23 ม.ค. 2558 ร้านส้มตำที่ริมบึงแก่นนคร ติดกับร้านขายก๋วยจั๊บ ช้อนสร้อมและจานสกปรกมาก ผมไปนั่งกินมาเจอผงซักฟอกติดอยู่ที่ช้อนเป็นก้อนๆ ยังมีเศษมะละกอติดที่ก้นจานซึ่งเกิดจากการล้างไม่สะอาด ยังแอบเห็นเขาล้างช้อนสร้อม โดยการนำช้อนที่ใช้แล้วลงไปจุ่มกับน้ำในกะละมังที่สกปรกมากที่อยู่ใต้รถแล้วนำมาใช้ต่อ สกปรกมากช่วยตรวจสอบด้วยครับ ผู้บริโภคควรได้รับการบริการที่ดีกว่านี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./078 23 ม.ค. 2558 ซ่อมและเช็คอุปกรณ์ ออกกำลังกายบริเวณ บึงหนองแวงตราชู 1 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./065 23 ม.ค. 2558 ขอให้พ่นยุ่ง บริเวณ สวนบึงทุ่งสร้างที่จัดงานพรรณไม้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./396 23 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนศรีฐาน 1 จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./017 23 ม.ค. 2558 ขอถังดับเพลิง จำนวน 5 ถัง พร้อมกล่องมีกุญแจ บริเวณชุมชน ธนาคร ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./395 23 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย กลางเมือง 9 จำนวน 2 จุด หนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]