ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./354 12 ก.ย. 2560 ขอความกรุณาช่วยมาตัดแต่งกิ่งต้นมะขามข้างหอพักให้ด้วยครับ เกรงว่าจะหักโค่นล้มทับสายไฟและบ้านเรือนได้และไม่สามารถขึ้นตัดเองได้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1390 12 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยก ถ.รื่นรมย์ ตัดกับ ถ.หน้าเมือง จุดเก็บเงินมอเตอร์ไซด์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1389 12 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หมอชาญอุทิศ ถ.ศรีมารัตน์ ถ.สันติสุข รวม 6 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1388 12 ก.ย. 2560 ขอติดตั้งไฟฟ้า เพิ่ม บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 7 สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1387 12 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หอพักชนะพล ถ.บ้านกอกซอย 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./080 12 ก.ย. 2560 รถมอเตอร์ไซด์บริเวณหน้าเซนทรัลจอดรถขวางการจราจร จอดบนเลนถนน 1 เลนทำให้การสัญจรบริเวณนั้นไม่สะดวกเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./463 12 ก.ย. 2560 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยกลางเมือง 9 หนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./291 11 ก.ย. 2560 ขอถังขยะ เนื่องจากแตกและชำรุดมาก บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 10 ซอยมหามกุฏ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1385 11 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 4 ตั้งแต่หน้าโรงน้ำแข็ง มิตรภาพ ถึงศาลเจ้าปู่เงิน กลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1386 11 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 47/13 หมู่บ้านวชิรธานี เยื้องสุพรรณิการ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./460 11 ก.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถ.ชาตะผดุง 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1384 11 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ และเปลี่ยนโคม บริเวณ ถ.บ้านกอกวอย 6 จำนวน 6 ชุด ขอเปลี่ยนใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./080 11 ก.ย. 2560 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 56/3 ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1383 11 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 49/52 ข้างบ้านเลขที่ 49/17 ซอยสุขสบาย 6 ตอนปลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1382 11 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 232/104 และซอยโพธิ์ทองจะไฟฟ้าดับ ตลอดซอย มีหลายจุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./289 11 ก.ย. 2560 เก็บกิ่งไม้ ใบไม้ บริเวณ หน้าร้านขายผัดไท ถ.ชวนชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./078 11 ก.ย. 2560 จัดระเบียบแม่ค้าตั้งวางขายของบนถนนสาธารณะหน้าร้านขายยาก้าวไกลตรงข้ามหน้าเซเว่นสาขาอดุลยวนาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./288 11 ก.ย. 2560 ขอถังขยะ บริเวณ ถ.หลังเมือง 2/8 ตัด ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อส./287 11 ก.ย. 2560 ขอถังขยะ จำนวน 1 ถัง บริเวณ หน้าร้านเจ๊ตุ๊ก คาร์แคร์ ใกล้ปั๊มแก๊ส ชุมชนชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ท./461 11 ก.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตกและชำรุด2จุดบริเวณหน้าหอพระชัย ในซอยพระชัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./459 11 ก.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในซอยศรีจันทร์ 11/4 ในแก่นคำเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./079 11 ก.ย. 2560 ตรวจสอบหอSorrentoทำทางลาดติดไหล่ถนนและเอาแท่งปูนมากั้นอยู่ในซอยร้านขนมปังรักเนย ทำให้กีดขวางทางจราจรมีอุบัติเหตุรถจักยานยนต์ชนล้มหลายคันแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ถ./190 11 ก.ย. 2560 ฟุตบาตแตกชำรุดหน้าร้านซุงต๋าผ้าม่าน ถนนหน้าเมือง หลังตลาดสดเทศบาล ติดต่อร้านซุงต๋า เบอร์โทร 043-226515
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./290 11 ก.ย. 2560 ตามที่แจ้ง อส/277 ลว 17 สค 60 พื้นที่ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข หมู่บ้านไทยประเสิร์ฐ หลังตลาด อ.จิระ บ้านเลขที่ 49/20 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีแม่ค้านำหนังไก่มาทอดขาย ส่งกลิ่นเหม็นจากน้ำมันทอดไก่ ทำให้มลภาวะเป็นพิษ โดยจะทำการทอดตั้งแต่เวลาประมาณ 02.00 น. เรื่อยมา จนเวลาบ่าย อยากจะรบกวนหน่วยงานของรัฐเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขอีกครั้ง จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1381 11 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 41 และซอยศิริสุข ถ.ศรีจันทร์39 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./353 11 ก.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้เลื้อยพันสายไฟ บริเวณ เลขที่ 149 - 149/2 ซอยข้างโรงภาพยนต์ขอนแก่น ถ.ร่วมจิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1380 11 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 500/92 ถ.เทพารักษ์ ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./189 11 ก.ย. 2560 ถนนทรุด บริเวณ ซอยประชาสโมสร 40 ปากซอยพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1379 11 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 17 ซอยศรีนาวินเดิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1378 11 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถนนรอบบึงหนองแวงตรงข้ามป้อมรักษาการ อปพร. หลอดยาว 2 หลอด หน้าบ้านพ่อคำพันธ์ และหน้าบ้านแม่ทองเพชร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]