ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./053 14 ต.ค. 2557 โคมไฟดับ บริเวณเลขที่ 176/10,11 ซ.วีรวรรณ 4 20W ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./021 14 ต.ค. 2557 ท่อระบายน้ำอุดตัน ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 18 (อำนวยศิลป์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./020 14 ต.ค. 2557 ฝาท่อระบายน้ำแตก เลขที่ 201/29 ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./052 14 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 3 จุด 1.เลขที่ 149 ซ.ชัยพฤกษ์ 1 2. เลขที่ 159/18 ซ.ชาตะผดุง 19 3. เลขที่ 154/304 ซ.ชาตะผดุง 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./051 14 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ ตรงข้ามร้านเชิดชัยขายยา ซอยแรกขวามืองเสาที่ 2 จะมีต้นมะขามที่ตัดแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./011 13 ต.ค. 2557 ด้วยวัดหนองแวงพระอารามหลวงจะจัดงานกฐิน ในวันที่ 15-17 ต.ค. 2557 ขอความอนุเคาระห์ยืมเต๊นท์ เทศบาล ติดตั้งวันที่ 14 ต.ค. 2557 ด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง โทร.082-3024589 แม่สม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./050 13 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ หลอดยาว จำนวน 1 หลอด นับจากปากซอย ศรีมารัตน์ 22 ต้นซอย เป็นเสาที่ 2 อยู่หน้าบ้าน ตึก 2 ชั้น สีขาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./002 13 ต.ค. 2557 ตัดต้นไม้ ถ.กลางเมือง เป็นที่ว่างเปล่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./010 13 ต.ค. 2557 ตัดท่อนเหล็ก บนฟุตบาท บริเวณหน้าร้านเมืองทองเฟอร์นิเจอร์ ตรงข้ามปริ๊น ตัด ถ.พิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./049 13 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 หลอด บริเวณซอยกลางเมือง 11 หนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./048 13 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย ซ.วันป่าชัยวัน บริเวณวนิดาอพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./047 13 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 149/31 ชำรุด ซ.ศรีจันทร์ 29 ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./004 13 ต.ค. 2557 เก็บกิ่งไม้ บริเวณหน้าโรงเจ ถ.หลังเมือง ตรงข้ามวัดศรีนวล ชุมชนคุ้มพระลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./045 13 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ (แสงจันทร์) ตรงหอพักเดอะเฟรส 1 จุด ซอย 10 ถนนสายหลัก ชุมชนเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./046 13 ต.ค. 2557 ขออนุญาติติดตั้งสปอร์ตไลท์ชั่วคราว ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ซ.ศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./019 13 ต.ค. 2557 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซ.มิตรภาพ 19 ทางเข้าเป็นทาวเฮ้าส์ เป็นหน้าบ้านชั้นเดียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./005 13 ต.ค. 2557 เรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รบกวนช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยค่ะ น้ำนองตลอด 24 ชม. ถนนลื่น และเริ่มสึกกร่อน ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าออก เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วค่ะ สถานที่อยู่ตรงข้ามซอยชัยพฤกษ์ 7 ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./018 13 ต.ค. 2557 ขอลงท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.รอบบึง ซอย 6 แยก 4 เพื่อเป็นการระบายน้ำ ความยาว 150 เมตร โดยจ้างแรงงานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./004 13 ต.ค. 2557 ขอทุบทางลาด ทับท่อระบายน้ำ ซ.ศรีจันทรื 18 ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./044 13 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ 1.ซ.หลังศูนย์ 6 ตรงข้าม ตชด.แถวจอมโอชา หรือต่ายดูดวง เสาแรก เข้าซอยเลยศูนย์แพทย์ มิตรภาพ 2.ถ.หลังศูนย์ 14 ซอยศาลาชุมชน ซอย 3 เสาที่ 3 แถวบ้านประะาน 3.ศาลาชุมชน ถ.หลังศูนยืตรงข้ามศาลาชุมชน เลี้ยวซ้าย เสาที่ 2 หลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./043 13 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 228/17 ซ.หลังศูนย์ราชการ 14/2 หมดสภาพไม่สว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./009 13 ต.ค. 2557 ตัดกิ่งไม้ เลขที่ 32/47 ถ.ฉิมพลีซอย 9 โนนทัน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./042 13 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด 1. ถ.ฉิมพลี ซอย 7 ซอยเล็ก ๆ ข้างร้านขายของ 2.ถ.ฉิมพลีซอย 5 สามแยกตัด กับซอย 7 หน้าบ้านกำลังก่อสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./041 13 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าขาดชำรุด (แสงจันทร์) หลังวัดกลางริมบึงแก่นนคร ประมาณ 18 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./017 13 ต.ค. 2557 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเบญจ ถ.ศรีจันทร์ 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./008 10 ต.ค. 2557 ตัดกิ่งไม้ ต้นคูณ บริเวณหน้าวิลล่า อาบ อบ นวด ด้านหน้าของวิลล่า ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./003 10 ต.ค. 2557 ขอหินคลุกยางมะตอย เพื่อกลบถนนชำรุด และน้ำขัง 1.หน้าบ้านคุรพ่อทองม้วน 2. หน้าบ้านพ่อคำสอน เลขที่ 51/2 3. หน้าบ้านพ่อบรรเลง ซ.ศรีจันทร์ 18 ,20 , 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./040 10 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 หลอด หน้าบ้านเลขที่ 12/4 ถ.มิตรภาพ ซอย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./016 10 ต.ค. 2557 ฝาท่อชำรุด ซ.ศรีจันทร์ 18 จำนวน 2 จุด ตะแกรงเหล็กหาย เลขที่ 146/14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./015 10 ต.ค. 2557 ฝาบ่อพักชำรุด ถ.ศรีจันทร์ 37 ชุมชนหนองใหญ่ 3 ริมบึงหนองใหญ่ ใกล้ศาลาชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]