ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./114 14 ม.ค. 2558 ขอให้ซ่อมบ่อพัก บริเวณหน้าโรงเรียนหนองวัด ถ.วุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./024 14 ม.ค. 2558 การจอดรถขวางทางรถสวนกันไม่ได้ ในถนนซอยแคบ ขวางทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่นจอดนานคนละ 2- 3 ชม. โรงเรียนคุมองในซอยหมอชาญอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./060 14 ม.ค. 2558 ขอจ่ายค่าขยะที่ สนง .โดยตรง เนื่องจากคนมาเก็บพูดจาไม่สุภาพ และบังคับให้ทิ้งตามคำสั่งของตน พูดจาข่มขู่ บริเวณเลขที่ 136/110 ถ.หมอชาญอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./071 13 ม.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซ.ประชาสโมสร 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./360 13 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกโรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม ถ.ศิลปสนิท ตัดกับ ถ.หมอชาญอุทิศ ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./070 13 ม.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ (ต้นมะขาม) บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง วัดบ้านโนนชัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./113 12 ม.ค. 2558 ท่ออุดตัน (ขอด่วน) บริเวณตลาดโต้รุ่ง รื่นรมย์ ตรงข้าม สนง.ประปา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./027 12 ม.ค. 2558 ขอให้ตีเส้นทึบเหมือนลูกระนาด กันรถวิ่งเร็ว 1. แยกอำมาตย์ตัด ถ.หา้พฤศจิกาสามแยกร้านก๋วยเตี๋ยวน่องลาย 2.แยกศุภธีระ ตัด ห้าพฤศจิกา แยกบ้านท่านนายก 3.แยก ซ.หน้าเมือง 27 ตัด ถ.ห้าพฤศจิกา แยก รร.ฮั้วเคี้ยว 4.บริเวณในซอยยิ้มศิริ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./059 12 ม.ค. 2558 ขอเปลี่ยนรถอัดขยะ รถของชุมชนเจ้าพ่อทองสุข ดำเนินการเก็บขยะในชุมชนตอนกลางคืน เสียงการอัดขยะรบกวนชาวบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./359 12 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเลขที่ 45/45 ใกล้ศูนย์จ่านยงาน และ ซ.สุขสบาย แยก 6 ต้นสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./358 12 ม.ค. 2558 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณเลขที่ 666/145 และจุดใกล้เคียง ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./357 12 ม.ค. 2558 ขอเปลี่ยนหลอดไฟอันเก่าชำรุด บริเวณเลขที่ 666/102 และจุดใกลัเตียง จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./069 09 ม.ค. 2558 ขอรถเกรดปรับถนนและกองดิน บริเวณ ซอย มิตรภาพ25
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./026 09 ม.ค. 2558 ตรวจสอบการสร้างรั้วบ้านสูงกว่าปรกติ บริเวณ ซอย เทพารักษ์5 ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./354 09 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย กลางเมือง9 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./353 09 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ปากซอยหลังชลประทาน ถ.เทพผาสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./058 09 ม.ค. 2558 ขอถังขยะ ภายในชุมชนสามเหลี่ยม5 ถังขยะไม่พอเนื่องจากมีขยะล้นมากมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./026 09 ม.ค. 2558 ถนนชำรุด บริเวณ ซอย มิตรภาพ25 แถวๆสี่แยกหมู่บ้านขอนแก่นวิลล่า ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟข./003 09 ม.ค. 2558 ขยายเขตไฟฟ้า ซอย มิตรภาพ25 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./355 09 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอยหารโก่ยทิศเหนือศาลาชุมชนสนามกีฬา1หน้าบ้านเลขที่162/68นายสมร ชัยวงษ์วัฒหลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./356 09 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอยหารโก่ยทิศเหนือศาลาชุมชนสนามกีฬา1หน้าบ้านเลขที่162/68นายสมร ชัยวงษ์วัฒหลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./352 09 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย ศรีจันทร์19 ดับตลอดสาน ตั้งแต่ปากซอย ศรีจันทร์19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./057 09 ม.ค. 2558 เก็บกิ่งไม้ บริเวณชุมชนมิตรสัมพันธ์1 ถ.ประชาสโมสร เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./112 09 ม.ค. 2558 ฝาท่อชำรุด บริเวณหน้าห้องน้ำบึงแก่นนคร ติดร้าน ติ๊ก.แจ่วฮ้อน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./056 09 ม.ค. 2558 มลพิษทางเสียง ได้รับความเดือดร้อน จาก 1. โรงแบตด้านหลังอาคาร ซึ่ง ส่งเสียงดังแม้กระทั่งโรงแบตปิดดำเนินการแล้ว ยังมีเสียงดังโวยวายถึงประมาณ 5 ทุ่ม เที่ยงคืนเป็นประจำ 2. เสียงดนตรี ซึ่งไม่ทราบจากร้านอาหารใด ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงประมาณ ตี 1 แล้วแต่วัน 3. สุนัขจรจัด จำนวนมาก ซึ่งเคยให้ทางโครงการแจ้งจับ แต่ก้อยังมีปริมานมากมาย และ สุนัขของเจ้าของบ้านบริเวณที่ไม่ดูแล ปล่อยให้สุนัขเห่าหอนทั้งช่วงดึก และ ช่วงยังไม่สว่าง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ผู้พักอาศัยในอาคาร ซึ่งทางอาคารเจ้าของร่วมได้แจ้งให้ทางหมู่บ่านดำเนินการ แต่ ไม่สามารถกำจัดปัญหาได้ 4. เสียงเพลงเต้นอารบิกจากบึง ซึ่งดัง และ ชัดเจนจนผู้พักอา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./055 08 ม.ค. 2558 จัยสัตว์เลี้ยงในร้านอาหาร ระเบียงขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ มีแมวประมาณ 7-10 ตัว และ หมา 1 ตัว เกรงว่าจะก่อเกิดการแพร่พันธุ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./054 08 ม.ค. 2558 ขอถังขยะ บริเวร ถ.กัลปพฤกษ์ ร้านอาหารแชร์ ตรงข้ามหอประชุมกาญจนาภิเษก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./111 08 ม.ค. 2558 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซ.มิตรภาพ 25
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./351 08 ม.ค. 2558 ขอเพิ่มไฟ ชุมชนศรีฐาน 1 บริเวณวัดจอมศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./350 08 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ชุมชนศรีฐาน 1 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337]