ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./108 27 ม.ค. 2559 ตัดต้นคูณ หน้าบ้านเลขที่่ 419/100 ซ.เกษร ชุมชนหนองวัด 2 ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./472 27 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าโรงเรียนเทศบาลศรีฐาน ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./046 27 ม.ค. 2559 ขอเทยางมะตอย บริเวณซอย หลังศูนย์ราชการ 14 ทั้งสาย และ ซอย 14/3 ทั้งสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./471 27 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.คุ้มพรประทาน ไม่ติดตลอดสาย 2.ซอย 9 ถ.มะลิวัลย์ ศรีฐาน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./470 27 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณปากซอย ราษฎร์คนึง 35 หน้าวรรณชัย แมนชั่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./469 27 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอย พจนา 6 เป็นจุดที่ชำรุดบ่อยช่วยพิจารณาด้วย หนองแวงตราชู 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./107 27 ม.ค. 2559 การติดป้ายปากซอย ศรีมารัตน์ เป็นซอยแยก จากถนนศรีมารัตน์ ต้องการติดป้ายชื่อซอย ซอยพรรษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./468 27 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 หลอดที่ 2 ซ.หลังศูนย์ราชการ 14 เข้าซอยเลี้ยวขวา ( เอาบันไดมาด้วย ) ซ.สุขสำราญ( ซอยหลังศูนญ์ 2 ) หลอดที่ 3 ขาที่หลอดหลวมเปลี่ยนให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./045 27 ม.ค. 2559 ตีเส้นจราจร เพื่อชลอความเร็วรถที่วิ่งผ่านแยกต่าง ๆ ในชุมชน ศรีฐาน 1 เพราะมีรถวิ่งมากซึ่งจะลดอุบัติเหตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./106 27 ม.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ กีดขวางทางจราจร บริเวณ ถนนพิมพสุต ตัด ถนนเทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./467 27 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด สี่แยกซอย 7/4 ตัดกับซอย 11 มุมหอพักศรีสมร หลอดสั้น 1 หลอด สี่แยกซอย 7/8 ตัดกับซอย 9 ตรงข้ามร้านค้าชุมชน ชุดคอนโทรล ควบคุม ปิด - เปิด ไฟส่องสว่างถนน การเปิดช้ามาก จะติดไฟประมาณ 19.04 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./466 27 ม.ค. 2559 ขอเพิ่มโคมไฟพร้อมหลอด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 200/130 คุ้มทานตะวัน มี 2 เสา เลยโรงปลาทู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./465 26 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว จำนวน 2 หลอด หน้าร้านครัวอาม่า เข้าไปทางบัณฑิตเอเชีย เลี้ยวซ้าย เข้าไปทางบึงทุ่งสร้าง อยู่หน้าป้ายครัวอาม่่า 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./464 26 ม.ค. 2559 ขอติดตั้งหลอดไฟในซอย บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 34 โฮมเฮ้าส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./042 26 ม.ค. 2559 ตัดต้นไม้ 2 ต้น ที่เกี่ยวพันสายไฟ บริเวณถนนอนามัยซอย 7 โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./463 26 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยพัทยา 3 ข้างบ้านเช่า 9 ห้องเลขที่ 88/245 ซอยพัทยา 3 มุมสี่แยกกลางซอย ไฟกระพริบ ติด ๆ ดับ ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./462 26 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒาราม ซอย 12/1 และซอยบ้านประธานใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./087 26 ม.ค. 2559 ขอเพิ่มถังขยะ ซอย ประชาสโมสร 40 และ ซ.ประชาสโมสร 42
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./130 26 ม.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.อดุลยาราม วอย 5 ปากซอย ตรงป้ายซอย บอส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./105 26 ม.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ ถ.อนามัย ซอย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./104 26 ม.ค. 2559 ตัดแต่งกิ่งไม้ หน้าศูนย์ ทีที แอนด์ ที เมืองเก่า เนื่องจากบังป้ายหน้าร้าน ทำให้ลูกค้าหาไม่เจอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./103 26 ม.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ภายในชุมชน มิตรสัมพันธ์2 ซอย ศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./460 26 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอย ประชาสโมสร42 เลขที่ 222/106 และ เลขที่ 222/131 ถ.ประชาสโมสร จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./459 26 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ชุมชนสนามกีฬา1 ถ.เหล่านาดี 1.ซอย 10/10 ปลายซอย 2.วอย 10/11 ก่อนถึงฝ้ายฝน อพาร์ทเม้นท์ 3.ซอย 10/24 หน้าบ้านประธานชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./088 26 ม.ค. 2559 การจัดกิจกรรม การใช้สนามฟุตบอลของตลาดต้นตาล มีการใช้เครื่องขยายเสียงในเวลากลางคืน หรือมีการจัดการแข่งขันในเวลากลางคืนบ่อยมาก ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./131 25 ม.ค. 2559 ขอเปลี่ยนท่อระบายน้ำ จากเดิมเป็นท่อเล็ก บริเวณซอยมิตรภาพ 26 เนื่องจากเวลาฝนตกหนักท่อเล็กระบายน้ำไม่ทัน ทำให้น้ำท่วมซอยทุกครั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./461 25 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับทั้งซอย(ซอยปู่แสง)หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./458 25 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยฉิมพลี 13 เป็นหลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./457 25 ม.ค. 2559 ขอเพิ่มโคมไฟฟ้า ซอยกลางเมือง 18 จำนวน 2 จุด ข้างวัดหนองแวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./456 25 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 126 ถ.เหล่านาดี ตรงข้าม หอ พร 8 ชั้น ซอยอู่ซ่อมรถ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449]