ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./124 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 2 จุด ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13/1 บ้านเลขที่ 142/3 และห่างจาก จุดแรกสองเสาร์ เป็นเสาร์ที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./007 02 พ.ย. 2558 ตรวจสอบชี้แนวเขต มีการสร้างรั้วรุกล้ำ บริเวณ เลขที่ 120/10 ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./040 02 พ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าหมู่บ้าน กัญญารัตน์ ถ.ชาตะผดุง ศาลาหนองไผ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./039 02 พ.ย. 2558 ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยชาตะผดุง 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./038 02 พ.ย. 2558 ฝาท่อตะแกรงเหล็กชำรุด บ่ารองรับชำรุด ทำให้ตะแกรงยุบลง บริเวณ เลขที่ 23/115 ซ.ศรีจันทร์ 15 ถ.หน้า รพ.จิตเวช
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./037 02 พ.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยพระบิฑบาตร ใกล้บ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./026 02 พ.ย. 2558 กลิ่นรบกวน เวลาประมาณ 16.30- 21.00 น.ทุกวันมีแม่ค้า พ่อค้า มาขายของโดยนำไก่มาย่าง ขายหน้าบ้านเลขที่ 182/24 ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ฯ ร้านวิทยากร ฟาร์มาซี มีกลิ่นและ ควันไฟเข้าบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./025 02 พ.ย. 2558 ขอถังขยะเพิ่ม จำนวน 2 ถัง บริเวรมูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ ชุมชนชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./024 02 พ.ย. 2558 ขอถังขยะเพิ่ม 2 ถัง บริเวณ 1.กรมน้ำบาดาล ถ.อนามัย 2.ใต้ต้นมะขาม ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./038 02 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณโรงแรมแมมมอธ หนองวัด 4 ถ.รถไฟใกล้โรงแรมจันทร์เจ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./123 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยวุฒาราม 10 ถ.หน้าเมือง หนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./122 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณปากซอยศิริสุข และเสาที่ 5 ซอยเดียวกัน หนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./121 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเลขที่ 25/30 ซอยเวชยันต์ และโรงแรมสิริน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./120 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยสุขสบาย 3 ถ.ทานตะวัน โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./119 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 816/24 หมู่บ้านไทยเสถียร เสาสุดท้าย ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./118 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 57/25 ซ.ศรีจันทร์ 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./117 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ถ.ประชาสโมสร ซอย 25 2.ถ.ชาตะผดุง ระหว่างซอย 14 และ 16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./116 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าชุดใหม่ที่ไปติดตั้งไฟไม่ติด หลอดกลม 2 หลอด ถ.ชีท่าขอน ตัด ถ.อนามัย ใกล้สำนักน้ำบาดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./115 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.สี่แยกถนนหมอชาญอุทิศ ตัด ถ.ศรีมารัตน์ 2.ถนนหมอชาญอุทิศข้างโรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม 3.ซอยศิลปสนิทหลอดเสียติดกับ VIP กรีน 11 ติดซอยเข้าหมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./114 02 พ.ย. 2558 หลอดไฟสีโห 1 หลอด และหลอดแสงจันทร์ ถ.มะลิวัลย์ 1.โคมหลอดไฟสีโหตรงข้ามร้านประดับยนต์ แอร์ 2. เสาส่องทางตรงข้าม รพ.กรุงเทพ 3 หลอดแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./112 30 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 37/10 ซอย 2 ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./113 30 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย10/24ตะวันออกศาลาชุมชนบ้านเลขที่162/87 นายจวน. ใจสูงเนิน ดับบ่อยมากเช็คขาโคมให้ดีด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./037 30 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ หน้าร้าน บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ถ.เหล่านาดี เป็นต้นคูณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./111 30 ต.ค. 2558 เปลี่ยนทิศทางโคมไฟ โคมหันเข้าทางซ้าย ให้หันออกมาทางปากซอย บริเวณซอยอนามัย 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./036 30 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ (ต้นโพธิ์) ใบไม้หล่นลงมาลานจอดรถ ของโรงแรม The Neat Orand ใบไม้ร่วงหล่นจำนวนมาก บริเวณซอยสุภธีระ ถ.ศรีจันทร์ ใกล รร.เดอะเน็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./110 30 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 2 เสา ในซอยธารทิพย์ แยกซอยบำรุงสุข หน้าบ้านเลขที่ 176/10 จำนวน 2 หลอด 2 เสา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./109 30 ต.ค. 2558 เปลี่ยนหลอดไฟถนน จำนวน 5 จุด บริเวณ ทาวเฮ้าส์ เลขที่ 257/ ซ.ศรีจันทร์ 25 2.หอพัก บี แอนด์ โอ 3.หน้าร้านอาหารป่ากลางเมือง 4.ซอยหน้าร้านป่ากลางเมือง 5.เลขที่ 257/124 ซอยตัน ทาวเฮ้าส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./036 30 ต.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอยบ้านประธานชุมชนศรีฐาน 2 ชำรุด อาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร เนื่องจากฝาท่อทั้ง 2 ข้าง ไม่สามารถเกาะ ขอบของท่อระบายน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./108 30 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1. หน้าหอพักสามพี่น้อง ในซอยมะลิวัลย์ 3 2. หัวมุมถนนสี่แยกหน้าออคิด ฝั่งตรงข้ามโรงแรมออคิด 3.หน้าร้านทำจักรยาน โชคชัย ตรงข้ามประตูโขง ฝั่งทิศใต้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./005 30 ต.ค. 2558 รถจอดขวางทางในซอย เนื่องจากพนักงานบริษัท ทรู ได้นำรถมาจอดในซอยมะลิวัลย์ 5ทำให้กีดขวางทาง การจราจร จึงอยากให้ไปจัดระเบียบการจอดรถในซอย มะลิวัลย์ 7 ซึ่งเป็นซอย ปิด จัดการให้เป็นที่จอดรถ โดยทำทางเข้าไป แลัวให้ชุมชนทำการตกลง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425]