ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./443 11 ก.ค. 2559 ฝาท่อชำรุด บริเวณ ถ.ทานตะวัน ซอย 3 และซอย 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./238 11 ก.ค. 2559 ขอฉีดพ่นยุง บริเวณ ศาลาชุมชนโนนทัน 7 คุ้มสุขสบาย คุ้มดอกคูณ คุ้มทานตะวัน คุ้มแสงตะวัน คุ้มกันยารัตน์ คุ้มพิมานบุรี 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1159 11 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย ในซอยชัยพฤกษ์ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./149 11 ก.ค. 2559 ถนนชำรุด ขอยางมะตอยซ่อมผิวถนน บริเวณซอยประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1158 11 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา ถ.ประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1157 11 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอย กสิกรทุ่งสร้าง 13/7 1 จุด หลอดไฟชำรุด ในซอยพัฒนา 1 จุด ชุมชนดอนหญ้านาง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./442 11 ก.ค. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ เข้าแผน ท.เล็ก ท.ใหญ่ ยาวประมาณ 100 เมตร บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./237 11 ก.ค. 2559 ขอฉีดพ่นยุง เลขที่ 222/2 ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1156 11 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ทุกจุดฝั่งถนนมิตรภาพ และในซอยเวชพงษ์ 1 กลางซอย 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1155 11 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอย 3 หน้าบ้านเลขที่ 243/234 ซอย 6 หน้าบ้านเลขที่ 243/117 ไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./444 10 ก.ค. 2559 ตะแกรงท่อระบายน้ำ สี่แยกศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร ขาเข้าเมือง ช่วงแยกไปตลาดโนนทัน ตะแกรงวางปิดท่อระบายไม่พอดีช่อง เกอดช่องว่างระหว่างขอบตะแกรง กับผิวถนนที่เปิดท่อระบาย ตามภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./239 10 ก.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครขอนแก่นพ่นยากำจัดยุงบริเวณชุมชน กศน. ทั้งหมด ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./117 08 ก.ค. 2559 ขอเครื่องสูบน้ำ บริเวณ หลังศาลาชุมชน หลังศูนย์ราชการ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./236 08 ก.ค. 2559 ขยะตกค้าง บริเวณ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ขยะตกค้างอยู่ตามท่อระบายน้ำ (แหอวน) ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1154 08 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 131/238 ซอยชาตะผดุง 12 หลอดนีออนยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./341 08 ก.ค. 2559 ขอเปลี่ยนชื่อป้ายซอย เพื่อให้ประธานชุมชนลงมติป้ายซอย ทราบว่าจะใช้ชื่ออะไร มาใช้สกุลปรธานเลย ไม่ได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1153 08 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซฮย2 แถวบ้านเป็นหลัง ชุมชนไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./441 08 ก.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ปากทางซอยโพธิสาร 18 ถนนโพธิสารใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./063 08 ก.ค. 2559 ร้องเรียนการจอดรถบนทางเท้า วางสิ่งของค้าขายกีดขวางทางเดินฝั่งตรงข้ามเทคนิคขอนแก่นตลอดเส้นถนน ฝั่งโรงพยาบาลขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1151 08 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิสาร 15 หน้าบ้านเลขที่ 88/6 ร้านมานิตาพานิช+ ร้านถ่ายเอกสาร และซอยสมพงษ์ หน้าบ้านเลขที่ 73/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1150 08 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ แยกซอย 1/5 ตัดกับซอย 3 มุมหอพักแก่นทิพย์หลอดยาว 1 หลอด ถนนภายในวัดป่า สี่แยก ศาลาสร้างใหม่ ไฟแสงจันทร์ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1152 07 ก.ค. 2559 เรียนเพื่อทราบ สถานที่ ถนนชัยพฤกษ์ ปากซอยชัยพฤกษ์6 ได้มี สายสื่อสาร พาดผ่านถนนลักษณะห้อยต่ำ ได้มีรถบรรทุกผ่านและเกี่ยวกับสารสื่อสาร หลายครั้งทำให้ เสาไฟมีลักษณะเอนเอียง และสายมีลักษณะต่ำลงอีก ในอนาคตเกรงว่าจะเกิดความอันตรายต่อผู้สัณจร และผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้น ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./235 07 ก.ค. 2559 มีการเลี้ยงสุนัข เสียงดังรบกวน มีการถ่ายอุจจาระ เรี่ยราด ตอนเช้าจะร้องเสียงดังมากรบกวน บ้านเรือนข้างเคียงเป็นอย่างมาก เลี้ยงประมาณ 10 ตัว เลขที่ 277/16 (ร้านเสริมสวยเก่า ) ซอยกลางเมือง 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./440 07 ก.ค. 2559 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 101/18 ซอยสุขสบาย 2 ถ.ชาตะผดุง 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1149 07 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอย 8 ต้นเสาต้นแรก ชุมชนไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./116 07 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ หน้าโรงเรียนกวดวิชา อ.ปุ๊ ถ.หน้าเมือง ต้นไม้พัสายไฟ จำนวน 2 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1148 07 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 10 กลางซอยหน้าบ้านเลขที่ 116/40 และซอยเล็ก หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1147 07 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 398 ถึง 400 และ 400 ถึง 402 เยื้องหน้าโรงแรมสวัสดีไฟสีส้ม 1 หลอด ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./115 07 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ ต้นตีนเป็ด + ต้นหมาก บริเวณใกล้กับบ้านประธานชุมชน เลขที 80/16 ซอยพระบิณฑบาตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1146 07 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกลางเมือง 5 เยื่องวัดหนองแวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]