ชื่อ : สกุล :

Before
After
อท./004 11 ต.ค. 2561 เรื่องการจัดระเบียบการจอดรถรอบบึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./013 11 ต.ค. 2561 เก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้ ที่บริเวณสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./011 11 ต.ค. 2561 ขอความอนุเคราะยืมครูภัณฑ์เพื่อใช้ในงานประเพณีลอยกระทง 2561
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./010 11 ต.ค. 2561 ป้ายล้มบริเวณทางเข้าสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./009 11 ต.ค. 2561 กิ่งไม้ตายที่บึงแก่นนครมีสองจุด 1.ตรงเจ้าแม่กวนอิม 2.ตรงออกกำลังกายฝั่งตะวันออกใกล้ห้องน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./010 11 ต.ค. 2561 ถนนชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 39 ซ.มิตรภาพ32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./018 11 ต.ค. 2561 ดูดท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 88/52 ซ.เหล่านาดี8/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./017 11 ต.ค. 2561 ฝาท่อชำรุด หน้าบริษัท วิทยาสม บขส เลยไทยยนต์ประมาณ3หลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./058 11 ต.ค. 2561 หลอดไฟขาด ไฟถนนในหมู่บ้านดับ (มีเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนให้เมื่อ2-3วันก่อน แต่ตอนนี้ไม่ติดอีกแล้วค่ะ) มบ.ไทยประเสิร์ฐ ถนนพิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./016 11 ต.ค. 2561 วางท่อระบายน้ำ ราดคนึง31 ปลายซอย ทางเข้าศาลาชุมชนโนนชัย3 ระยะทาง 43 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./055 11 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ซ.มิตรภาพ32 เสาที่1และเสาที่8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./054 11 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ หมู่บ้านศรีฐานซ.5หน้าบ้านเลขที่277
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./053 11 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ หลายจุด 1 หน้าหอบัว 2ซ4/1บ้านเลขที่163 3ซ4/5ทางไปคอกม้าบ้านเลขที่40/25และ40/15 4 ซ6/4 หน้าบ้านเลขที่ 162/95 5ซ6/4 หน้าบ้านเลขที่162/15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./057 11 ต.ค. 2561 ชุมชนหนองแวงตราชู๔ฝากไฟสาธารณะดับที่ต้นเสาหน้าบ้านเลขที่๑๖๑/๑๕ชอยมิตรภาพ๑ทางเข้ารร.เทศบาลบ้านหนองแวงด้วยครับผม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./056 11 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าถนนมิตรภาพ ปากซอยมิตรภาพ15 ตรงพื้นที่ว่สง ดับและมืดมากครับ 2หลอด และในซอยอีก1หลอดตรงซอยที่มีต้นมะม่วงใหญ่นะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./007 09 ต.ค. 2561 ที่ชุมชนสามเหลี่ยม4หน้าซอยศรีมารัตน์20ได้มีป้ายบังเวลารถจะออกจากซอยไม่สามารถเห็นถที่อยู่ถนนได้จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./052 09 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 33 เลขที่ 142/82
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./051 09 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 32 เสาที่ 2 จากปากซอย ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./050 09 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยพระบิณฑบาตร เสาที่ 3 ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./049 09 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.อนามัยซอย 18 หน้าหอเขียว เสาที่ 2 ตัด ถนนเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./048 09 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 29 เลยโรงแรม ออซีซั่น ตรงหน้าบ้านหมอจินดา และเข้าไปอีก 10 เมตร เป็นร้านกาแฟ หน้าเรดอินบ๊อกซ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./015 09 ต.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 337 ม.4 ถ.ประชาสโมสร สี่แยกไฟแดง ถนนประชาสโมสร ตัด ถนนชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./047 09 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 148/5 คุ้มดอกคูณ ซอย 2 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./003 09 ต.ค. 2561 มีการตั้งวางดต๊ะเก้าอี้ ขายอาหาร ริมบึง บ้านหนองใหญ่ ขายเริ่มตั้งแต่ 8 โมง จนถึง 4 โมงเย็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./046 09 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเมตตา 2 เส้นทะลุไปหาทางรถไฟ ทางโค้งพอดี โค้งหักมุม บ้านสีส้ม ตรงข้ามต้นไม้ใหญ่ กลางซอย จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./045 09 ต.ค. 2561 ขอเพิ่มไฟฟ้า ซอยไทยสมุทร 3 จำนวน 1 ชุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./044 09 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 243/247 จำนวน 2-3 หลอด นีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./043 09 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านพักครู เลขที่ 116/2 ถ.หน้าเมืองซอย 27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./014 09 ต.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำหาย บริเวณซอยมิตรภาพ 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./013 09 ต.ค. 2561 ดูดล้างท่อ บริเวณ ถ.มิตรภาพ ซอย 23 ตลอดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462]