ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./235 07 ก.ค. 2559 มีการเลี้ยงสุนัข เสียงดังรบกวน มีการถ่ายอุจจาระ เรี่ยราด ตอนเช้าจะร้องเสียงดังมากรบกวน บ้านเรือนข้างเคียงเป็นอย่างมาก เลี้ยงประมาณ 10 ตัว เลขที่ 277/16 (ร้านเสริมสวยเก่า ) ซอยกลางเมือง 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./440 07 ก.ค. 2559 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 101/18 ซอยสุขสบาย 2 ถ.ชาตะผดุง 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1149 07 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอย 8 ต้นเสาต้นแรก ชุมชนไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./116 07 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ หน้าโรงเรียนกวดวิชา อ.ปุ๊ ถ.หน้าเมือง ต้นไม้พัสายไฟ จำนวน 2 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1148 07 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 10 กลางซอยหน้าบ้านเลขที่ 116/40 และซอยเล็ก หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1147 07 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 398 ถึง 400 และ 400 ถึง 402 เยื้องหน้าโรงแรมสวัสดีไฟสีส้ม 1 หลอด ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./115 07 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ ต้นตีนเป็ด + ต้นหมาก บริเวณใกล้กับบ้านประธานชุมชน เลขที 80/16 ซอยพระบิณฑบาตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1146 07 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกลางเมือง 5 เยื่องวัดหนองแวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./438 06 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ข้างตลาดสรีเมืองทอง ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1141 06 ก.ค. 2559 ไฟ้าดับ บริเวณ ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./437 06 ก.ค. 2559 ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ คลองน้ำใกล้บ้านเลขที่ 41/146 ซอย มิตรภาพ 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1140 06 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 140/3 ซอย เทศมนตรี27 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./436 06 ก.ค. 2559 ฝาท่อเสียงดัง บริเวณ ซอยคลองแฟรี่ฯ ทะลุมาทาง ธกส. หน้าร้าน เพ็ญเจริญทรัพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./435 06 ก.ค. 2559 ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ภายในชุมชน หนองใหญ่2 เพราะไม่มีทางระบายน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./114 06 ก.ค. 2559 อยากให้ถางป่ารกทึบหลังบ้านเป็นที่ สาธารณะไม่มีคนดูแล ทำให้มีงูเข้าบ้านบ่อยครั้งกลัวสัตว์มีพิษเข้ามาทำอันตราย บริเวณ ใกล้โรงรับจำนำ อีซี่ มันนี่ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./434 06 ก.ค. 2559 ขุดลองคลองกำจัดสิงปฏิกูล(เศษไม้ ต้นไม้ วัชพืช) เนื่องจากคลองดังกล่าวเป็นที่รองรับน้ำที่ไหลมาจากด้านบน และมีเศษเศษไม้ ต้นไม้ วัชพืช กีดขวางทางน้ำไหล ช่วงวันที่ 27/6/59 ฝนตกเป็นเวลานานทำให้น้ำระบายไม่ทัน เป็นเหตุให้น้ำท่วงขังบริเวณกว้าง อีกทั้งมีสัตว์เลื้อยคลาน(งู ตะขาบ)หนีน้ำเข้าบ้านเรือน และเนื่องจากมีต้นไม้ขึ้นสูงและมีน้ำขังเนิดของยุงลาย ยุงชุกชุมมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคไข้เลือดออก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1139 06 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด (หลอดไฟสีโห) บริเวณ หัวมุมศาลหลักเมือง ถ.ประชาสำราญ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1138 06 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณทางเข้า โรงแรมพูลแมน ข้างเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1137 06 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถ.ฉิมพลี ซอย 5 เลขที่ 17/1 2.ถ.ฉิมพลี ซอย 5 เลขที่ 26/1 หน้าปากซอย ฉิมพลี 5/1 3.ถ.ฉิมพลี หน้าบ้านเลขที่ 41/2 ข้างตู้โทรศัพย์ หน้าปากซอย ฉิมพลี 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./340 06 ก.ค. 2559 ลวดสลิง ประตูกั้นน้ำขาด บริเวณ คลองน้ำเสียแถวๆ แฟรี่ฯ ถ.ศรีนวล ใกล้บ้าน พ่ออวย นิมิตประจักษ์ (ประธานชุมชนเดิม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1144 06 ก.ค. 2559 ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ได้ซ่อมไฟฟ้าให้ ในซอยชาตะผดุง 12. แต่เสาที่2,5,6.นับจากต้นซอยหลอดไฟฟ้ายังไม่ติดค่ะ ขอความกรุณาอีกครั้งนะคะ นำแสงสว่างให้ด้วยค่ะ โดยเฉพาะเสาต้นที่2 ที่ถูกรถบรรทุกชนจนเอียง ได้ใช้ลวดดึงไว้ ขอความกรุณา ทำให้ดูแข็งแรงและดึงกลับมาตรงๆได้มัย?คะ..ขอขอบคุณล่วงหน้ามาณ โอกาสนี้ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1142 05 ก.ค. 2559 ไฟส่องสว่างชุมชนบ้านบะขามดับมาห้าวันแล้วคับรบกวน ผอ.กองช่างช่วยดำเนิดการด้วยคับ ขอแสดงความนับถือ นายอัคเดช หงษ์อาจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1145 05 ก.ค. 2559 มีปัญหาจากการเอาสายไฟลงดิน เนื่องจากแจ้งโทรศัพท์(TOT)เสีย พนักงานมาดูแล้วแจ้งว่าตัดสายไฟตอนเอาลงดินแล้วเชื่อมต่อไม่ครบ จึงต้องเดินสายใหม่อีก แต่ต้องเดินผ่านข้างบ้านที่อยู่ใกล้จุดเสาซ่อมบำรุง แล้วข้างบ้านไม่ให้ช่างโทรศัพท์เดินสายผ่าน แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร แล้วอนาคตเราจะทำอะไรที่ต้องใช้จุดซ่อมบำรุงอีก เราจะทำอย่างไร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1143 05 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานน้ำพุ เสาสปอร์ตไลท์สูง ไม่เคยติดเลยแม้แต่วันเดียว คนที่ไปออกกำลัง ไม่ใช่เวทีเต้นแอร์โรบิค แต่เป็นพวกเด็กเล็ก ที่มากับพ่อแม่ คนสูงอายุ คนที่มาตีแบดฯลฯ ตรงลานน้ำพุต้องอยู่ในความมืด ยุ่งก็เยอะ เคยโทรแจ้งฝ่ายช่างเทศบาลแต่ก็ยังมืดเหมือนเดิม ไม่ทราบว่าเหตุใดทางเทศบาลจึงปล่อยให้บริเวณนั้น ซึ่งควรเป็นที่พักผ่อนหรือออกกำลังของประชาชนยามเย็นค่ำ มืดตื๋อตลอดแล้วแถวนั้นต้นไม้ก็เยอะ หรือต้องรอให้เกิดเรื่องร้ายแรง ฉกชิงวิ่งราว ข่มขืนทำร้ายให้เป็นข่าวก่อนจึงจะให้ความสนใจ ลองออกมาสำรวจบริเวณที่เป็นหน้าเป็นตาของเมืองว่าสว่างไสวหรือมืดมิดขนาดไหน ฝากถึงนายกเทศมนตรีด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./339 05 ก.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ดินอัดถนน เนื่องจากวันที่ 27 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา่ เกิดฝนตกน้ำท่วมหนัก มีน้ำเซาะถนนทำให้ขอบถนนเซาะดินออก จึงอยากขอดินเพื่อไปอัดถนน ซอย กสิกรทุ่งสร้าง 23/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./113 05 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ เนื่องจากรากไปอุดตันท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 92/41 ซอยมิตรภาพ 8/5 มี 2 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ถ./148 05 ก.ค. 2559 ซ่อมแซมลูกระนาด ซอยวัดป่าชัยวัน ถ.มะลิวัลย์ ซอย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./433 05 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน ตลอดแนว บริเวณ หน้าหมู่บ้าน เปรมวดี ชุมชนหนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./432 05 ก.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณปากซอยมะลิวัลย์ 3 ถนนมะลิวัลย์ ยุบตัวลงไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1136 05 ก.ค. 2559 ขอเพิ่มโคมไฟฟ้า บริเวณ 1.ลานกีฬา 2.ซอยบ้านพ่ออุดม 3.ถ.ข้างวัดด้านทิศตะวันตก ซอยบ้านคุณหมี ชุมชนหนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]